12 کالا

سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز

۸۸۹٬۰۰۰ ريال

سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز
سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۳۹۶٬۵۰۰ ريال

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز
 سبزی کوکو 400 گرمی دکتر بیژن

۳۵۰٬۰۰۰ ريال

سبزی کوکو 400 گرمی دکتر بیژن
لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۷۹٬۰۰۰ ريال

لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز

۵۴۶٬۰۰۰ ريال

ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز
سبزی اسفناج 400 گرمی دکتر بیژن

۳۵۰٬۰۰۰ ريال

سبزی اسفناج 400 گرمی دکتر بیژن
سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۳۹۶٬۵۰۰ ريال

سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز
نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۵۱۸٬۰۰۰ ريال

نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
میکس سوپ 400 گرمی نوبرسبز

۴۹۶٬۵۰۰ ريال

میکس سوپ 400 گرمی نوبرسبز
سبزی کوکو منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۳۹۶٬۵۰۰ ريال

سبزی کوکو منجمد 400 گرمی نوبر سبز
سبزی قورمه 400 گرمی دکتر بیژن

ناموجود

سبزی قورمه 400 گرمی دکتر بیژن
لپه باقالی 800 گرمی کرالیچین

ناموجود

لپه باقالی 800 گرمی کرالیچین