فروشگاه اُکالا

13 کالا

باقلا لپه منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۶۷۲٬۰۰۰

ریال
باقلا لپه منجمد 400 گرمی نوبر سبز
نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۵۱۸٬۰۰۰

ریال
نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
سبزی کوکو منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۳۹۶٬۵۰۰

ریال
سبزی کوکو منجمد 400 گرمی نوبر سبز
لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۹۸۹٬۰۰۰

ریال
لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز

۵۴۶٬۰۰۰

ریال
ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز
سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز

۸۸۹٬۰۰۰

ریال
سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز
سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۳۹۶٬۵۰۰

ریال
سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز
لوبیا سبز منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۴۲۲٬۰۰۰

ریال
لوبیا سبز منجمد 400 گرمی نوبر سبز
سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۳۹۶٬۵۰۰

ریال
سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز
سبزی جعفری خرد تازه500گرمی  آلاگون

۵۵۰٬۰۰۰

ریال
سبزی جعفری خرد تازه500گرمی آلاگون
سیر سرخ شده 60 گرمی پاکر

۹۹۹٬۰۰۰

ریال
سیر سرخ شده 60 گرمی پاکر
سبزی پلو 400 گرمی کاله

۳۹۷٬۰۰۰

ریال
سبزی پلو 400 گرمی کاله
سبزی کرفس خرد تازه750گرمی  آلاگون

۸۲۰٬۰۰۰

ریال
سبزی کرفس خرد تازه750گرمی آلاگون