سبزی و صیفی منجمد

فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز

۵۷۳٬۰۰۰ ريال

۶۳۷٬۰۰۰

10%

سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز
سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۲۶۵٬۰۰۰ ريال

۲۹۵٬۰۰۰

10%

سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز
ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز

۴۰۹٬۰۰۰ ريال

۴۵۵٬۰۰۰

10%

ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز
مخلوط سبزیجات زیبا 400 گرمی نوبر سبز

ناموجود

مخلوط سبزیجات زیبا 400 گرمی نوبر سبز
سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز

ناموجود

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز
لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

ناموجود

لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
ذرت دان 750 گرمی پمینا

ناموجود

ذرت دان 750 گرمی پمینا
نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز

ناموجود

نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۷۳٬۰۰۰ ريال

۷۷۹٬۰۰۰

1%

لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
مخلوط سبزیجات زیبا 400 گرمی نوبر سبز

۳۷۳٬۰۰۰ ريال

۴۱۴٬۰۰۰

10%

مخلوط سبزیجات زیبا 400 گرمی نوبر سبز
سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز

۵۷۳٬۰۰۰ ريال

۶۳۷٬۰۰۰

10%

سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز
ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز

ناموجود

ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز
سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز

ناموجود

سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز
سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز

ناموجود

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز
نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز

ناموجود

نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
ذرت دان 750 گرمی پمینا

ناموجود

ذرت دان 750 گرمی پمینا
اُمارکت بلوار کشاورز تهران

اُمارکت بلوار کشاورز تهران

سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز

۶۳۷٬۰۰۰ ريال

سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز
سبزی کوکو منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۲۹۵٬۰۰۰ ريال

سبزی کوکو منجمد 400 گرمی نوبر سبز
 سبزی کوکو 400 گرمی دکتر بیژن

۲۶۰٬۰۰۰ ريال

سبزی کوکو 400 گرمی دکتر بیژن
ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز

۴۵۵٬۰۰۰ ريال

ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز
نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۴۳۳٬۰۰۰ ريال

نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۷۹٬۰۰۰ ريال

لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۲۹۵٬۰۰۰ ريال

سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز
سبزی اسفناج 400 گرمی دکتر بیژن

۲۶۰٬۰۰۰ ريال

سبزی اسفناج 400 گرمی دکتر بیژن
میکس سوپ 400 گرمی نوبرسبز

۴۳۵٬۵۰۰ ريال

میکس سوپ 400 گرمی نوبرسبز
سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۲۹۵٬۰۰۰ ريال

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز
اُبیزینس

اُبیزینس

لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۶۸۵٬۵۲۰ ريال

۷۷۹٬۰۰۰

12%

لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
لپه باقالی 800 گرمی کرالیچین

ناموجود

لپه باقالی 800 گرمی کرالیچین