17 کالا

کباب ترکی گوشت  400 گرمی پمینا

۱٬۵۷۵٬۰۰۰ ريال

کباب ترکی گوشت 400 گرمی پمینا
کباب ترکی گوشت و مرغ 400 گرمی پمینا

۱٬۴۲۷٬۰۰۰ ريال

کباب ترکی گوشت و مرغ 400 گرمی پمینا
کباب ترکی گوشت قرمز 90% 400 گرمی کوروش پروتئین

ناموجود

کباب ترکی گوشت قرمز 90% 400 گرمی کوروش پروتئین
کباب ترکی مرغ 90% 400 گرمی کوروش پروتئین

ناموجود

کباب ترکی مرغ 90% 400 گرمی کوروش پروتئین
کباب لقمه مرغ 70% 450 گرمی کوروش پروتئین

ناموجود

کباب لقمه مرغ 70% 450 گرمی کوروش پروتئین
کباب لقمه گوشت و مرغ 70% 480 گرمی آزما

ناموجود

کباب لقمه گوشت و مرغ 70% 480 گرمی آزما
کباب ترکی مخلوط گوشت و مرغ  90% کوروش پروتئین

ناموجود

کباب ترکی مخلوط گوشت و مرغ 90% کوروش پروتئین
شامی کباب گوشت 55% 400 گرمی کوروش پروتئین

ناموجود

شامی کباب گوشت 55% 400 گرمی کوروش پروتئین
کباب لقمه گوشت70% 450 گرمی پمینا

ناموجود

کباب لقمه گوشت70% 450 گرمی پمینا
کباب لقمه گوشت 70% 480 گرمی آزما

ناموجود

کباب لقمه گوشت 70% 480 گرمی آزما
کباب لقمه گوشت 70% 400 گرمی ب.آ

ناموجود

کباب لقمه گوشت 70% 400 گرمی ب.آ
کباب لقمه گوشت 70% 450 گرمی کوروش پروتئین

ناموجود

کباب لقمه گوشت 70% 450 گرمی کوروش پروتئین
شامی کباب 430 گرمی پمینا

ناموجود

شامی کباب 430 گرمی پمینا
کباب لقمه مرغ منجمد 70% 500 گرمی کیمبال

ناموجود

کباب لقمه مرغ منجمد 70% 500 گرمی کیمبال
کباب لقمه منجمد 70% 500 گرمی کیمبال

ناموجود

کباب لقمه منجمد 70% 500 گرمی کیمبال
کباب لقمه 70% 300 گرمی 202

ناموجود

کباب لقمه 70% 300 گرمی 202
باب لقمه 70%مام

ناموجود

باب لقمه 70%مام