112 کالا

فلافل ساده منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین

۳۱۸٬۰۰۰ ريال

فلافل ساده منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر 90% گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین

۹۸۵٬۰۰۰ ريال

همبرگر 90% گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر 60% گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین

۷۰۵٬۰۰۰ ريال

همبرگر 60% گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین
کینگ برگر 95% 400 گرمی کوروش پروتئین

۱٬۰۶۶٬۰۰۰ ريال

کینگ برگر 95% 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر 30% گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین

۳۴۲٬۰۰۰ ريال

همبرگر 30% گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر  اسموکی 85%  400 گرمی کوروش پروتئین

۶۶۸٬۵۰۰ ريال

۹۵۵٬۰۰۰

30%

همبرگر اسموکی 85% 400 گرمی کوروش پروتئین
فلافل کنجدی منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین

۲۹۳٬۶۰۰ ريال

۳۶۷٬۰۰۰

20%

فلافل کنجدی منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین
فلافل قارچ منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین

۲۶۸٬۸۰۰ ريال

۳۳۶٬۰۰۰

20%

فلافل قارچ منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر تنوری 75% 400 گرمی کوروش پروتئین

۸۷۷٬۰۰۰ ريال

همبرگر تنوری 75% 400 گرمی کوروش پروتئین
سیب زمینی خلال منجمد 10*10 900 گرمی نوبر سبز

۷۰۰٬۲۰۰ ريال

۷۷۸٬۰۰۰

10%

سیب زمینی خلال منجمد 10*10 900 گرمی نوبر سبز
ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی مارین

۶۶۵٬۰۰۰ ريال

ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی مارین
فلافل تنوری منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین

۲۶۴٬۸۰۰ ريال

۳۳۱٬۰۰۰

20%

فلافل تنوری منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین
ناگت نیمه پخته مرغ 500 گرمی مارین

۱٬۰۴۸٬۰۰۰ ريال

۱٬۳۱۰٬۰۰۰

20%

ناگت نیمه پخته مرغ 500 گرمی مارین
برگر گوسفندی 100% گوشت قرمز 500 گرمی پمینا

۲٬۱۵۰٬۰۰۰ ريال

برگر گوسفندی 100% گوشت قرمز 500 گرمی پمینا
چیز برگر 90% 400 گرمی کوروش پروتئین

۱٬۰۶۹٬۰۰۰ ريال

چیز برگر 90% 400 گرمی کوروش پروتئین
ناگت مرغ ستاره 250 گرمی مارین

۵۸۰٬۰۰۰ ريال

ناگت مرغ ستاره 250 گرمی مارین
ناگت مرغ سوخاری 1000 گرمی مارین

۱٬۸۶۰٬۰۰۰ ريال

ناگت مرغ سوخاری 1000 گرمی مارین
کباب ترکی گوشت  400 گرمی پمینا

۱٬۵۷۵٬۰۰۰ ريال

کباب ترکی گوشت 400 گرمی پمینا
همبرگر ویژه 80 % 400 گرمی پمینا

۱٬۴۸۵٬۰۰۰ ريال

همبرگر ویژه 80 % 400 گرمی پمینا
کراکت سیب زمینی 390 گرمی پمینا

۴۳۰٬۰۰۰ ريال

کراکت سیب زمینی 390 گرمی پمینا
کوردن بلو 500 گرمی مارین

۱٬۵۹۰٬۰۰۰ ريال

کوردن بلو 500 گرمی مارین
میگو سوخاری 250 گرمی ب . آ

۸۵۰٬۰۰۰ ريال

میگو سوخاری 250 گرمی ب . آ
شنیسل مرغ 550 گرمی مارین

۱٬۶۷۴٬۵۰۰ ريال

۱٬۹۷۰٬۰۰۰

15%

شنیسل مرغ 550 گرمی مارین
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرمی پمینا

۷۱۵٬۰۰۰ ريال

همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرمی پمینا
کباب ترکی گوشت و مرغ 400 گرمی پمینا

۱٬۴۲۷٬۰۰۰ ريال

کباب ترکی گوشت و مرغ 400 گرمی پمینا
میگو سوخاری 450 گرمی مارین

۱٬۸۲۰٬۰۰۰ ريال

میگو سوخاری 450 گرمی مارین
همبرگر 60% 400 گرمی 202

۱٬۳۴۳٬۰۰۰ ريال

همبرگر 60% 400 گرمی 202
کوردن بلو 1000 گرمی مارین

۳٬۱۴۰٬۰۰۰ ريال

کوردن بلو 1000 گرمی مارین
همبرگر معمولی 202

۷۱۵٬۰۰۰ ريال

همبرگر معمولی 202
شنیسل مرغ فرمینگ 450 گرمی مارین

۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ريال

شنیسل مرغ فرمینگ 450 گرمی مارین
میگو سوخاری خانواده 1000 گرمی مارین

۳٬۷۵۰٬۰۰۰ ريال

میگو سوخاری خانواده 1000 گرمی مارین
میگو سوخاری 250 گرمی مارین

۱٬۰۵۰٬۰۰۰ ريال

میگو سوخاری 250 گرمی مارین