فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

ناگت کودکان 420 گرمی کیمبال

۶۶۴٬۰۰۰ ريال

ناگت کودکان 420 گرمی کیمبال
شنیسل مرغ 350 گرمی مام

۸۷۴٬۵۰۰ ريال

شنیسل مرغ 350 گرمی مام
ناگت مرغ 80% 1000 گرمی رزا

۱٬۲۹۵٬۰۰۰ ريال

ناگت مرغ 80% 1000 گرمی رزا
همبرگر گوشت 90 %400 گرمی ب . آ

۱٬۰۰۲٬۰۰۰ ريال

همبرگر گوشت 90 %400 گرمی ب . آ
همبرگر 90% 400 گرمی 202

۹۶۹٬۰۰۰ ريال

۱٬۰۵۱٬۱۷۰

8%

همبرگر 90% 400 گرمی 202
فلافل 900گرمی دژاوو

۵۳۶٬۵۰۰ ريال

فلافل 900گرمی دژاوو
کراکت پنیری 390 گرمی کاله

۸۵۰٬۰۰۰ ريال

کراکت پنیری 390 گرمی کاله
ناگت مرغ و قارچ 950 گرمی ب.آ

۱٬۷۰۵٬۰۰۰ ريال

ناگت مرغ و قارچ 950 گرمی ب.آ
پیتزا مخلوط رویال 470 گرمی کاپو

۶۶۹٬۰۰۰ ريال

۷۸۹٬۰۰۰

15%

پیتزا مخلوط رویال 470 گرمی کاپو
سویا برگر 30% 500 گرمی رزا

۳۷۹٬۰۰۰ ريال

سویا برگر 30% 500 گرمی رزا
جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

پیتزا رویال با نان ایتالیایی 450 گرمی 202

۹۲۰٬۰۰۰ ريال

پیتزا رویال با نان ایتالیایی 450 گرمی 202
کباب ترکی گوشت  400 گرمی پمینا

۱٬۱۰۶٬۰۰۰ ريال

کباب ترکی گوشت 400 گرمی پمینا
سیب زمینی نیمه سرخ شده منجمد 10*10 750 گرمی کیمبال

۵۱۹٬۰۰۰ ريال

۵۴۰٬۰۰۰

4%

سیب زمینی نیمه سرخ شده منجمد 10*10 750 گرمی کیمبال
پیتزا مخلوط رویال 470 گرمی کاپو

۶۶۹٬۰۰۰ ريال

۷۸۹٬۰۰۰

15%

پیتزا مخلوط رویال 470 گرمی کاپو
ناگت مرغ 80% 1000 گرمی رزا

۱٬۲۹۵٬۰۰۰ ريال

ناگت مرغ 80% 1000 گرمی رزا
همبرگر 90% 400 گرمی 202

۹۶۹٬۰۰۰ ريال

۱٬۰۵۱٬۱۷۰

8%

همبرگر 90% 400 گرمی 202
مرغ سوخاری کنتاکی 450 گرمی پمینا

۸۱۱٬۰۰۰ ريال

۹۵۵٬۰۰۰

15%

مرغ سوخاری کنتاکی 450 گرمی پمینا
ناگت مرغ و قارچ 950 گرمی ب.آ

۱٬۷۰۵٬۰۰۰ ريال

ناگت مرغ و قارچ 950 گرمی ب.آ
همبرگر گوساله منجمد 60% 500 گرمی کیمبال

۷۲۵٬۰۰۰ ريال

۷۵۴٬۰۰۰

4%

همبرگر گوساله منجمد 60% 500 گرمی کیمبال
همبرگر گوشت 90 %400 گرمی ب . آ

۱٬۰۰۲٬۰۰۰ ريال

همبرگر گوشت 90 %400 گرمی ب . آ
اُمارکت بلوار کشاورز تهران

اُمارکت بلوار کشاورز تهران

همبرگر تنوری 75% 400 گرمی کوروش پروتئین

۶۴۷٬۷۰۰ ريال

۷۶۲٬۰۰۰

15%

همبرگر تنوری 75% 400 گرمی کوروش پروتئین
کینگ برگر 95% 400 گرمی کوروش پروتئین

۶۶۶٬۰۰۰ ريال

۸۸۸٬۰۰۰

25%

کینگ برگر 95% 400 گرمی کوروش پروتئین
فلافل ساده منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین

۱۹۸٬۷۵۰ ريال

۲۶۵٬۰۰۰

25%

فلافل ساده منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین
فلافل پنیری منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین

۲۴۷٬۲۰۰ ريال

۳۰۹٬۰۰۰

20%

فلافل پنیری منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر معمولی 202

۳۸۴٬۰۰۰ ريال

همبرگر معمولی 202
کباب لقمه گوشت 70% 450 گرمی کوروش پروتئین

۶۰۱٬۶۰۰ ريال

۷۵۲٬۰۰۰

20%

کباب لقمه گوشت 70% 450 گرمی کوروش پروتئین
فلافل تند منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین

۲۲۶٬۵۰۰ ريال

۳۰۲٬۰۰۰

25%

فلافل تند منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین
کباب ترکی مخلوط گوشت و مرغ  90% کوروش پروتئین

۶۲۵٬۶۰۰ ريال

۷۳۶٬۰۰۰

15%

کباب ترکی مخلوط گوشت و مرغ 90% کوروش پروتئین
فلافل کنجدی منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین

۲۲۸٬۷۵۰ ريال

۳۰۵٬۰۰۰

25%

فلافل کنجدی منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین
چیز برگر 90% 400 گرمی کوروش پروتئین

۶۶۸٬۲۵۰ ريال

۸۹۱٬۰۰۰

25%

چیز برگر 90% 400 گرمی کوروش پروتئین
اُبیزینس

اُبیزینس

خلال پیاز سطلی 100 گرمی گلها

۳۴۴٬۵۲۰ ريال

۳۹۶٬۰۰۰

13%

خلال پیاز سطلی 100 گرمی گلها
شنیسل مرغ بی آرد 900 گرمی مهیاپروتئین

ناموجود

شنیسل مرغ بی آرد 900 گرمی مهیاپروتئین
پیاز خشک 100گرم سلفون خشک پاک

ناموجود

پیاز خشک 100گرم سلفون خشک پاک
پرک سیر 150 گرمی ناردون

ناموجود

پرک سیر 150 گرمی ناردون
پیاز خشک 100 گرمی ناردون

ناموجود

پیاز خشک 100 گرمی ناردون