7 کالا

سس سالاد فرانسوی 460 گرمی کیمبال

۵۶۵٬۰۰۰ ريال

سس سالاد فرانسوی 460 گرمی کیمبال
سس فرانسوی 454 گرمی دلپذیر

۴۸۰٬۰۰۰ ريال

سس فرانسوی 454 گرمی دلپذیر
سس فرانسوی 440 گرمی بهروز

ناموجود

سس فرانسوی 440 گرمی بهروز
سس فرانسوی 420 گرمی روژین

ناموجود

سس فرانسوی 420 گرمی روژین
سس فرانسوی 430 گرمی دلوسه

ناموجود

سس فرانسوی 430 گرمی دلوسه
سس سالاد فرانسوی 420 گرمی فامیلا

ناموجود

سس سالاد فرانسوی 420 گرمی فامیلا
سس فرانسوی 480 گرمی دلوسه

ناموجود

سس فرانسوی 480 گرمی دلوسه