65 کالا

خمیر پیراشکی منجمد ساده 500 گرمی 206

۳۰۹٬۱۶۸ ريال

۳۸۶٬۴۶۰

20%

خمیر پیراشکی منجمد ساده 500 گرمی 206
آرد سفید گندم 900 گرمی زر

۲۶۵٬۰۰۰ ريال

آرد سفید گندم 900 گرمی زر
آرد سوخاری ساده 250گرمی آمون

۲۸۷٬۰۰۰ ريال

آرد سوخاری ساده 250گرمی آمون
پودر سوخاری نارنجی پانکو 250گرمی آمون

۳۵۷٬۰۰۰ ريال

پودر سوخاری نارنجی پانکو 250گرمی آمون
پودر سوخاری 200 گرم ترخینه

۳۴۷٬۰۰۰ ريال

پودر سوخاری 200 گرم ترخینه
پودر سوخاری80 گرم مهنام

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

پودر سوخاری80 گرم مهنام
آرد سوخاری 600 گرمی کرالیچین

۵۹۳٬۰۰۰ ريال

آرد سوخاری 600 گرمی کرالیچین
آرد سفید 500 گرمی گلها

۲۲۰٬۹۸۰ ريال

۲۵۴٬۰۰۰

13%

آرد سفید 500 گرمی گلها
پودر پفکی جوجه چینی و میگو جعبه 200 گرمی گلها

۲۷۳٬۱۸۰ ريال

۳۱۴٬۰۰۰

13%

پودر پفکی جوجه چینی و میگو جعبه 200 گرمی گلها
نشاسته 200 گرمی گلستان

۲۷۹٬۰۰۰ ريال

نشاسته 200 گرمی گلستان
آرد سوخاری 300 گرمی ترخینه

۲۸۳٬۴۷۵ ريال

۳۳۳٬۵۰۰

15%

آرد سوخاری 300 گرمی ترخینه
پودر سوخاری پرک نارنجی (گرانول نارنجی) 250گرمی آمو

۳۵۷٬۰۰۰ ريال

پودر سوخاری پرک نارنجی (گرانول نارنجی) 250گرمی آمو
آرد سوخاری با طعم مخصوص کنتاکی200گرمی آمون

۲۵۸٬۳۰۰ ريال

۲۸۷٬۰۰۰

10%

آرد سوخاری با طعم مخصوص کنتاکی200گرمی آمون
آرد سوخاری با طعم سیر و پیاز 200 گرمی آمون

۲۸۷٬۰۰۰ ريال

آرد سوخاری با طعم سیر و پیاز 200 گرمی آمون
پودر سوخاری تند 300گرمی پنگوین

۲۸۵٬۰۰۰ ريال

پودر سوخاری تند 300گرمی پنگوین
آرد سفید قنادی 300 گرمی ترخینه

۲۲۸٬۰۰۰ ريال

آرد سفید قنادی 300 گرمی ترخینه
آرد نخودچی جعبه 200 گرمی گلها

۲۸۷٬۱۰۰ ريال

۳۳۰٬۰۰۰

13%

آرد نخودچی جعبه 200 گرمی گلها
آرد جو200 گرمی برتر

۱۹۴٬۹۰۰ ريال

آرد جو200 گرمی برتر
پودر سوخاری با ادویه 300 گرمی پنگوئن

۲۸۱٬۶۰۰ ريال

۳۲۰٬۰۰۰

12%

پودر سوخاری با ادویه 300 گرمی پنگوئن
آرد برنج 600 گرمی کرالیچین

۵۸۶٬۰۰۰ ريال

آرد برنج 600 گرمی کرالیچین
نشاسته 50 گرمی کرالیچین

۷۴٬۰۰۰ ريال

نشاسته 50 گرمی کرالیچین
آرد سوخاری با طعم فلفلی200گرمی آمون

۲۸۷٬۰۰۰ ريال

آرد سوخاری با طعم فلفلی200گرمی آمون
پودر خمیر پیراشکی 500گرمی آمون

۳۶۱٬۰۰۰ ريال

پودر خمیر پیراشکی 500گرمی آمون
آردسفید گندم سلفونی 450 گرمی گلها

۲۲۸٬۰۰۰ ريال

آردسفید گندم سلفونی 450 گرمی گلها
آرد سوخاری دودی 200 گرمی آمون

۲۸۷٬۰۰۰ ريال

آرد سوخاری دودی 200 گرمی آمون
پودر آرد نان فوری 500 گرمی برفود

۲۳۰٬۰۰۰ ريال

پودر آرد نان فوری 500 گرمی برفود
آرد نخودچی 200 گرمی جعبه

۳۷۱٬۰۰۰ ريال

آرد نخودچی 200 گرمی جعبه
پودر سوخاری تند 200 گرمی مهنام

۲۵۸٬۷۰۰ ريال

پودر سوخاری تند 200 گرمی مهنام
آرد ذرت(جعبه ای) 200 گرمی گلها

۱۶۶٬۱۷۰ ريال

۱۹۱٬۰۰۰

13%

آرد ذرت(جعبه ای) 200 گرمی گلها
پودر سوخاری تند 12بسته 200گرمی ترخینه

۲۷۸٬۰۰۰ ريال

پودر سوخاری تند 12بسته 200گرمی ترخینه
آرد ذرت 300 گرمی جعبه

۳۰۷٬۵۰۰ ريال

آرد ذرت 300 گرمی جعبه
آرد تمپورا 500 گرمی آمون

۳۸۲٬۰۵۰ ريال

۴۲۴٬۵۰۰

10%

آرد تمپورا 500 گرمی آمون