57 کالا

آرد سفید گندم 900 گرمی زر

۲۶۵٬۰۰۰ ريال

آرد سفید گندم 900 گرمی زر
آرد سوخاری ساده 250گرمی آمون

۲۸۷٬۰۰۰ ريال

آرد سوخاری ساده 250گرمی آمون
پودر سوخاری پرک نارنجی (گرانول نارنجی) 250گرمی آمو

۳۵۷٬۰۰۰ ريال

پودر سوخاری پرک نارنجی (گرانول نارنجی) 250گرمی آمو
پودر سوخاری نارنجی پانکو 250گرمی آمون

۳۵۷٬۰۰۰ ريال

پودر سوخاری نارنجی پانکو 250گرمی آمون
پودر سوخاری 200 گرم ترخینه

۳۴۷٬۰۰۰ ريال

پودر سوخاری 200 گرم ترخینه
آرد سفید گندم 900 گرمی گلستان

۳۵۹٬۰۰۰ ريال

آرد سفید گندم 900 گرمی گلستان
پودر سوخاری80 گرم مهنام

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

پودر سوخاری80 گرم مهنام
آرد سوخاری 600 گرمی کرالیچین

۵۹۳٬۰۰۰ ريال

آرد سوخاری 600 گرمی کرالیچین
آرد سفید 500 گرمی گلها

۲۲۰٬۹۸۰ ريال

۲۵۴٬۰۰۰

13%

آرد سفید 500 گرمی گلها
نشاسته گل سلفونی 150 گرمی گلها

۱۸۲٬۰۰۰ ريال

نشاسته گل سلفونی 150 گرمی گلها
آرد جو200 گرمی برتر

۱۹۴٬۹۰۰ ريال

آرد جو200 گرمی برتر
آرد سوخاری با طعم سیر و پیاز 200 گرمی آمون

۲۸۷٬۰۰۰ ريال

آرد سوخاری با طعم سیر و پیاز 200 گرمی آمون
نشاسته 200 گرمی گلستان

۲۷۹٬۰۰۰ ريال

نشاسته 200 گرمی گلستان
آرد نخودچی جعبه 200 گرمی گلها

۲۸۷٬۱۰۰ ريال

۳۳۰٬۰۰۰

13%

آرد نخودچی جعبه 200 گرمی گلها
آرد سوخاری 300 گرمی ترخینه

۲۸۳٬۴۷۵ ريال

۳۳۳٬۵۰۰

15%

آرد سوخاری 300 گرمی ترخینه
پودر سوخاری تند 300گرمی پنگوین

۲۸۵٬۰۰۰ ريال

پودر سوخاری تند 300گرمی پنگوین
پودر پفکی جوجه چینی و میگو جعبه 200 گرمی گلها

۲۷۳٬۱۸۰ ريال

۳۱۴٬۰۰۰

13%

پودر پفکی جوجه چینی و میگو جعبه 200 گرمی گلها
پودر سوخاری با ادویه 300 گرمی پنگوئن

۲۸۱٬۶۰۰ ريال

۳۲۰٬۰۰۰

12%

پودر سوخاری با ادویه 300 گرمی پنگوئن
آرد سفید قنادی 300 گرمی ترخینه

۲۲۸٬۰۰۰ ريال

آرد سفید قنادی 300 گرمی ترخینه
آرد سوخاری با طعم مخصوص کنتاکی200گرمی آمون

۲۵۸٬۳۰۰ ريال

۲۸۷٬۰۰۰

10%

آرد سوخاری با طعم مخصوص کنتاکی200گرمی آمون
آرد برنج 600 گرمی کرالیچین

۵۸۶٬۰۰۰ ريال

آرد برنج 600 گرمی کرالیچین
نشاسته 50 گرمی کرالیچین

۷۴٬۰۰۰ ريال

نشاسته 50 گرمی کرالیچین
آرد سوخاری دودی 200 گرمی آمون

۲۸۷٬۰۰۰ ريال

آرد سوخاری دودی 200 گرمی آمون
پودر سوخاری تند 200 گرمی مهنام

۲۵۸٬۷۰۰ ريال

پودر سوخاری تند 200 گرمی مهنام
آرد نخودچی 200 گرمی جعبه

۳۷۱٬۰۰۰ ريال

آرد نخودچی 200 گرمی جعبه
آردسفید گندم سلفونی 450 گرمی گلها

۲۲۸٬۰۰۰ ريال

آردسفید گندم سلفونی 450 گرمی گلها
آرد ذرت(جعبه ای) 200 گرمی گلها

۱۶۶٬۱۷۰ ريال

۱۹۱٬۰۰۰

13%

آرد ذرت(جعبه ای) 200 گرمی گلها
آرد سوخاری با طعم فلفلی200گرمی آمون

۲۸۷٬۰۰۰ ريال

آرد سوخاری با طعم فلفلی200گرمی آمون
پودر آرد نان فوری 500 گرمی برفود

۲۳۰٬۰۰۰ ريال

پودر آرد نان فوری 500 گرمی برفود
آرد ذرت 300 گرمی پنگوئن

۱۹۸٬۰۰۰ ريال

آرد ذرت 300 گرمی پنگوئن
آرد گندم 500 گرمی برفود

۱۹۷٬۱۰۰ ريال

۲۱۹٬۰۰۰

10%

آرد گندم 500 گرمی برفود
آرد تمپورا 500 گرمی آمون

۳۸۲٬۰۵۰ ريال

۴۲۴٬۵۰۰

10%

آرد تمپورا 500 گرمی آمون