فروشگاه اُکالا

14 کالا

سبزیجات  ریحان خشک (فامیلی)120گرمی همیشک

۸۵۰٬۰۰۰

ریال
سبزیجات ریحان خشک (فامیلی)120گرمی همیشک
 ریحان خشک 175 گرمی کرالیچین

۵۷۵٬۰۰۰

ریال
ریحان خشک 175 گرمی کرالیچین
مرزه خشک 60 گرمی کرالیچین

۲۱۵٬۰۰۰

ریال
مرزه خشک 60 گرمی کرالیچین
سبزی پلو خشک سلفون 70 گرمی خشک پاک

۱۸۰٬۰۰۰

ریال
سبزی پلو خشک سلفون 70 گرمی خشک پاک
سبزی دلمه 70گرمی برتر

۲۸۴٬۷۰۰

ریال
سبزی دلمه 70گرمی برتر
ترخون خشک (بطریB)50گرمی همیشک

۴۰۰٬۰۰۰

ریال
ترخون خشک (بطریB)50گرمی همیشک
ریحان خشک 100 گرمی ناردون

ناموجود

ریحان خشک 100 گرمی ناردون
 نعنا خشک 180 گرمی کرالیچین

ناموجود

نعنا خشک 180 گرمی کرالیچین
سبزی آش خشک سلفون 70 گرمی خشک پاک

ناموجود

سبزی آش خشک سلفون 70 گرمی خشک پاک
سبزی نعناع خشک سلفون 75 گرمی خشکپاک

ناموجود

سبزی نعناع خشک سلفون 75 گرمی خشکپاک
پودر نعناع خشک 40 گرمی کرالیچین

ناموجود

پودر نعناع خشک 40 گرمی کرالیچین
تره خشک 50 گرمی کرالیچین

ناموجود

تره خشک 50 گرمی کرالیچین
 شوید خشک 175 گرمی کرالیچین

ناموجود

شوید خشک 175 گرمی کرالیچین
شوید خشک شده سلفون 70 گرمی خشکپاک

ناموجود

شوید خشک شده سلفون 70 گرمی خشکپاک