30 کالا

سفره یکبار مصرف ضخیم مجلسی 10m*120cm لندی

۵۶۰٬۰۰۰ ريال

سفره یکبار مصرف ضخیم مجلسی 10m*120cm لندی
سفره یکبار مصرف طرح دار 50m*100cm لندی

۴۹۵٬۰۰۰ ريال

سفره یکبار مصرف طرح دار 50m*100cm لندی
سفره یکبار مصرف نایلونی ضخیم 20 متری پیکوپلاست

۴۹۵٬۰۰۰ ريال

سفره یکبار مصرف نایلونی ضخیم 20 متری پیکوپلاست
سفره یکبار مصرف کاغذی 10 متری لندی

۵۸۳٬۰۰۰ ريال

سفره یکبار مصرف کاغذی 10 متری لندی
سفره  رومیزی ضخیم رنگی 100*120  بادوک

۶۹۹٬۰۰۰ ريال

سفره رومیزی ضخیم رنگی 100*120 بادوک
سفره یکبار مصرف 50 متری گلرنگ

۶۸۰٬۰۰۰ ريال

سفره یکبار مصرف 50 متری گلرنگ
سفره یکبار مصرف نایلونی 50 متری پیکو پلاست

۵۹۵٬۰۰۰ ريال

سفره یکبار مصرف نایلونی 50 متری پیکو پلاست
سفره یکبار مصرف ضیافتی (طرح فرش آبی درختی)هوم پلاس

۵۴۰٬۰۰۰ ريال

سفره یکبار مصرف ضیافتی (طرح فرش آبی درختی)هوم پلاس
سفره یکبار مصرف 50 متری آیری پلاست

۵۵۰٬۰۰۰ ريال

سفره یکبار مصرف 50 متری آیری پلاست
سفره یکبارمصرف کریستال 15 متری عرض 120 کوالا

۴۱۹٬۳۰۰ ريال

۵۹۹٬۰۰۰

30%

سفره یکبارمصرف کریستال 15 متری عرض 120 کوالا
سفره یکبار مصرف طرحدار 25 متری پتروکلین

۴۲۹٬۸۰۰ ريال

سفره یکبار مصرف طرحدار 25 متری پتروکلین
سفره  کاغذی عرض 120 سانتی متری بادوک

ناموجود

سفره کاغذی عرض 120 سانتی متری بادوک
سفره طرحدار 400گرمی 100*42 تیک پلاس

ناموجود

سفره طرحدار 400گرمی 100*42 تیک پلاس
سفره مجلسی (کاغذی) 10 متری عرض 120 سانتی هوم پلاس

ناموجود

سفره مجلسی (کاغذی) 10 متری عرض 120 سانتی هوم پلاس
سفره یکبار مصرف بارفتن 24 متری سپید

ناموجود

سفره یکبار مصرف بارفتن 24 متری سپید
سفره مجلسی 10 متری عرض 120 سانتی متر آیری پلاست

ناموجود

سفره مجلسی 10 متری عرض 120 سانتی متر آیری پلاست
سفره مجلسی کودک (مرد عنکبوتی) گلرنگ

ناموجود

سفره مجلسی کودک (مرد عنکبوتی) گلرنگ
سفره مجلسی کاغذی10 متری عرض 120 سانتی متری  گلرنگ

ناموجود

سفره مجلسی کاغذی10 متری عرض 120 سانتی متری گلرنگ
سفره مجلسی 10 ×120 سانتی متر باب اسفنجی هوم پلاس

ناموجود

سفره مجلسی 10 ×120 سانتی متر باب اسفنجی هوم پلاس
سفره کودک 20 عددی 100*100 سپید

ناموجود

سفره کودک 20 عددی 100*100 سپید
سفره یکبار مصرف کاغذی 10 متری 120 سانتیمتری هوبار

ناموجود

سفره یکبار مصرف کاغذی 10 متری 120 سانتیمتری هوبار
سفره 100 × 100 سفید لوله دار شرینگ 50 عددی فسیل

ناموجود

سفره 100 × 100 سفید لوله دار شرینگ 50 عددی فسیل
سفره یکبارمصرف تجزیه پذیر 50 متری  پتروکلین

ناموجود

سفره یکبارمصرف تجزیه پذیر 50 متری پتروکلین
سفره یکبار مصرف 25 متری آیری پلاست

ناموجود

سفره یکبار مصرف 25 متری آیری پلاست
سفره یکبارمصرف عرض 120 سانت 10 متری کوالا

ناموجود

سفره یکبارمصرف عرض 120 سانت 10 متری کوالا
سفره یکبارمصرف ضیافتی(طرح فرش قرمزاسلیمی)هوم پلاس

ناموجود

سفره یکبارمصرف ضیافتی(طرح فرش قرمزاسلیمی)هوم پلاس
سفره شفاف 25+10 متر هدیه تیک پلاس

ناموجود

سفره شفاف 25+10 متر هدیه تیک پلاس
سفره یکبارمصرف لوکس 12 متری سپید

ناموجود

سفره یکبارمصرف لوکس 12 متری سپید
سفره یکبار مصرف تجزیه پذیر ساده 50 متری پتروکلین

ناموجود

سفره یکبار مصرف تجزیه پذیر ساده 50 متری پتروکلین
سفره 80 × 80  سفید لوله دار شرینگ 50 عددی فسیل

ناموجود

سفره 80 × 80 سفید لوله دار شرینگ 50 عددی فسیل