خرما

جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

رطب عسلی 800 گرمی مروارید سیاه

۷۴۱٬۰۰۰ ريال

۷۴۹٬۰۰۰

1%

رطب عسلی 800 گرمی مروارید سیاه
خرمای مضافتی 550 گرمی مشکین

۵۷۸٬۰۰۰ ريال

خرمای مضافتی 550 گرمی مشکین
خرمای مضافتی فامیلا 750 گرمی

۹۴۵٬۵۰۰ ريال

۹۵۳٬۰۰۰

1%

خرمای مضافتی فامیلا 750 گرمی
خرمای مضافتی 650 گرمی مشکین

۶۸۰٬۰۰۰ ريال

خرمای مضافتی 650 گرمی مشکین
پک 2 عددی خرمای مضافتی مشکین 550 گرمی

۱٬۰۶۹٬۳۰۰ ريال

۱٬۱۵۶٬۰۰۰

8%

پک 2 عددی خرمای مضافتی مشکین 550 گرمی
خرما زاهدی بسته سلفونی 400 گرمی مروارید سیاه

۴۸۵٬۰۰۰ ريال

۴۹۰٬۰۰۰

1%

خرما زاهدی بسته سلفونی 400 گرمی مروارید سیاه
خرما 600 گرمی مروارید سیاه

۶۳۳٬۰۰۰ ريال

۶۴۰٬۰۰۰

1%

خرما 600 گرمی مروارید سیاه
خرمای مضافتی 600 گرمی مشکین

ناموجود

خرمای مضافتی 600 گرمی مشکین
خرمای خاصویی 250 گرمی مزمز

ناموجود

خرمای خاصویی 250 گرمی مزمز
خرمای ربی ظرفی 450 گرمی فامیلا

ناموجود

خرمای ربی ظرفی 450 گرمی فامیلا
فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

خرمای مضافتی 600 گرمی مشکین

۶۳۰٬۰۰۰ ريال

خرمای مضافتی 600 گرمی مشکین
خرمای مضافتی 550 گرمی مشکین

۵۷۸٬۰۰۰ ريال

خرمای مضافتی 550 گرمی مشکین
خرمای مضافتی 650 گرمی مشکین

۶۸۰٬۰۰۰ ريال

خرمای مضافتی 650 گرمی مشکین
خرما کبکاب 700 گرمی مروارید سیاه

۶۸۳٬۰۰۰ ريال

۶۹۰٬۰۰۰

1%

خرما کبکاب 700 گرمی مروارید سیاه
خرما 600 گرمی مروارید سیاه

۶۳۳٬۰۰۰ ريال

۶۴۰٬۰۰۰

1%

خرما 600 گرمی مروارید سیاه
رطب عسلی 800 گرمی مروارید سیاه

۷۴۱٬۰۰۰ ريال

۷۴۹٬۰۰۰

1%

رطب عسلی 800 گرمی مروارید سیاه
پک 2 عددی خرمای مضافتی مشکین 550 گرمی

۱٬۰۶۹٬۳۰۰ ريال

۱٬۱۵۶٬۰۰۰

8%

پک 2 عددی خرمای مضافتی مشکین 550 گرمی
خرما کبکاب 1200 گرمی مشکین

۷۵۵٬۰۰۰ ريال

۷۶۲٬۰۰۰

1%

خرما کبکاب 1200 گرمی مشکین
خرمای مضافتی 700 گرمی مشکین

ناموجود

خرمای مضافتی 700 گرمی مشکین
خرما زاهدی بسته سلفونی 400 گرمی مروارید سیاه

ناموجود

خرما زاهدی بسته سلفونی 400 گرمی مروارید سیاه
اُمارکت بلوار کشاورز تهران

اُمارکت بلوار کشاورز تهران

خرما 550 گرمی مروارید سیاه

۸۶۰٬۰۰۰ ريال

خرما 550 گرمی مروارید سیاه
خرما با مغز بادام و روکش شکلاتی ساده 250 گرمی دلو

۶۸۰٬۰۰۰ ريال

خرما با مغز بادام و روکش شکلاتی ساده 250 گرمی دلو
خرمای مضافتی رایان 600 گرمی ساغر

۸۹۰٬۰۰۰ ريال

خرمای مضافتی رایان 600 گرمی ساغر
خرمای مضافتی تندیس 600 گرمی ساغر

۹۴۰٬۰۰۰ ريال

خرمای مضافتی تندیس 600 گرمی ساغر
خرما پیارم 400 گرمی مروارید سیاه

۱٬۵۳۲٬۰۰۰ ريال

خرما پیارم 400 گرمی مروارید سیاه
خرما مضافتی رومینا 500 گرمی ساغر

۷۸۰٬۰۰۰ ريال

خرما مضافتی رومینا 500 گرمی ساغر
خرما زاهدی بسته سلفونی 400 گرمی مروارید سیاه

۴۶۵٬۰۰۰ ريال

خرما زاهدی بسته سلفونی 400 گرمی مروارید سیاه
خرما 700 گرمی مروارید سیاه

۱٬۱۶۵٬۰۰۰ ريال

خرما 700 گرمی مروارید سیاه
خرمای خشک زاهدی 450 گرمی ساغر

۶۸۰٬۰۰۰ ريال

خرمای خشک زاهدی 450 گرمی ساغر
خرمای مضافتی طلایی 680 گرمی ساغر

۱٬۰۶۰٬۰۰۰ ريال

خرمای مضافتی طلایی 680 گرمی ساغر
اُبیزینس

اُبیزینس

خرمای خاصویی 250 گرمی مزمز

۵۲۰٬۰۰۰ ريال

خرمای خاصویی 250 گرمی مزمز
خرما با مغز بادام و روکش شکلاتی ساده 250 گرمی دلو

ناموجود

خرما با مغز بادام و روکش شکلاتی ساده 250 گرمی دلو
خرمای مضافتی نقره ای 600 گرمی ساغر

ناموجود

خرمای مضافتی نقره ای 600 گرمی ساغر
خرما با مغزی بادام و روکش شکلاتی قهوه250گرمی دلوکا

ناموجود

خرما با مغزی بادام و روکش شکلاتی قهوه250گرمی دلوکا
خرما با مغزی بادام و روکش شکلاتی تلخ 250گرمی دلوکا

ناموجود

خرما با مغزی بادام و روکش شکلاتی تلخ 250گرمی دلوکا
خرما خنیزی ممتاز 300 گرمی نصر خاتم

ناموجود

خرما خنیزی ممتاز 300 گرمی نصر خاتم
خرما مضافتی دو رج ممتاز 820 گرمی نصر خاتم

ناموجود

خرما مضافتی دو رج ممتاز 820 گرمی نصر خاتم
خرما لوء لوء ممتاز 300 گرمی نصر خاتم

ناموجود

خرما لوء لوء ممتاز 300 گرمی نصر خاتم
خرما مضافتی ممتاز 600 گرمی نصر خاتم

ناموجود

خرما مضافتی ممتاز 600 گرمی نصر خاتم
خرما ربی کبریتی 350 گرمی بنتو

ناموجود

خرما ربی کبریتی 350 گرمی بنتو