10 کالا

کشک سنتی 250 گرمی هراز

۱۷۰٬۱۰۰ ريال

۱۸۹٬۰۰۰

10%

کشک سنتی 250 گرمی هراز
کشک شیشه ای 650 گرمی سمیه

۹۵۰٬۰۰۰ ريال

کشک شیشه ای 650 گرمی سمیه
کشک پاکتی 450 گرم سمیه

۶۷۰٬۰۰۰ ريال

کشک پاکتی 450 گرم سمیه
کشک خشک  تنقلاتی 25 گرمی سمیه

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

کشک خشک تنقلاتی 25 گرمی سمیه
کشک شیشه ای 470 گرمی سمیه

۶۹۵٬۰۰۰ ريال

کشک شیشه ای 470 گرمی سمیه
کشک 250 گرمی رامک

۲۱۵٬۰۰۰ ريال

کشک 250 گرمی رامک
کشک شیشه ای 230 گرمی سمیه

۴۲۰٬۰۰۰ ريال

کشک شیشه ای 230 گرمی سمیه
کشک پاکتی 200 گرمی سمیه

۳۷۰٬۰۰۰ ريال

کشک پاکتی 200 گرمی سمیه
کشک پاستوریزه 450 گرمی کاله

۳۵۰٬۰۰۰ ريال

کشک پاستوریزه 450 گرمی کاله
کشک 500 گرمی رامک

ناموجود

کشک 500 گرمی رامک