26 کالا

کلوچه پیک نیک گردو 60 گ نادری

۴۰٬۰۰۰ ريال

کلوچه پیک نیک گردو 60 گ نادری
کلوچه نارگیلی ماریبو 85 گرمی چاکلز

۸۰٬۰۰۰ ريال

کلوچه نارگیلی ماریبو 85 گرمی چاکلز
کلوچه صادراتی گردویی 65 گرمی نادری

۵۰٬۰۰۰ ريال

کلوچه صادراتی گردویی 65 گرمی نادری
کلوچه صادراتی نارگیل 55 گرمی نادری

۵۰٬۰۰۰ ريال

کلوچه صادراتی نارگیل 55 گرمی نادری
شیرینی مغزدار توت فرنگی شکلاتی 45 گرمی چی توز

۴۰٬۰۰۰ ريال

شیرینی مغزدار توت فرنگی شکلاتی 45 گرمی چی توز
کلوچه سوغات گردو 105 گرمی نادری

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

کلوچه سوغات گردو 105 گرمی نادری
کوکی شکلاتی 50گرمی چی توز

۵۰٬۰۰۰ ريال

کوکی شکلاتی 50گرمی چی توز
شیرینی مغزدار میوه ای 45 گرمی چی توز

۴۰٬۰۰۰ ريال

شیرینی مغزدار میوه ای 45 گرمی چی توز
شیرینی نارگیلی با شکلات اسپارک 36 گرمی شیرین عسل

۴۰٬۰۰۰ ريال

شیرینی نارگیلی با شکلات اسپارک 36 گرمی شیرین عسل
کلوچه سوغات نارگیل 105 گرمی نادری

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

کلوچه سوغات نارگیل 105 گرمی نادری
مینی کوکی پاکتی گردو 105 گرمی نادری

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

مینی کوکی پاکتی گردو 105 گرمی نادری
کوکی جو دوسر سیب دارچین  150 گرمی دلاتو

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

کوکی جو دوسر سیب دارچین 150 گرمی دلاتو
کوکی جو دوسر شکلاتی 150 گرمی دلاتو

۱۹۹٬۰۰۰ ريال

کوکی جو دوسر شکلاتی 150 گرمی دلاتو
 کلوچه سنتی 80 گرمی درنا

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

کلوچه سنتی 80 گرمی درنا
گاتا گردویی 180 گرمی نان آوران

۲۵۲٬۰۰۰ ريال

۲۸۰٬۰۰۰

10%

گاتا گردویی 180 گرمی نان آوران
کوکی طعم سیب دارچین 65 گرمی ماریبو چاکلز

۷۰٬۰۰۰ ريال

کوکی طعم سیب دارچین 65 گرمی ماریبو چاکلز
کلوچه سنتی 100 گرمی نادری

۱۱۰٬۰۰۰ ريال

کلوچه سنتی 100 گرمی نادری
کلوچه طلایی گردویی90گرمی درنا

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

کلوچه طلایی گردویی90گرمی درنا
کوکی با تکه های شکلات 350 گرمی گرجی

۷۰۰٬۰۰۰ ريال

کوکی با تکه های شکلات 350 گرمی گرجی
کلوچه خرمایی ماریبو 85 گرمی چاکلز

۸۰٬۰۰۰ ريال

کلوچه خرمایی ماریبو 85 گرمی چاکلز
شیرینی مغزدار خرمایی 30 گرمی چی پف

ناموجود

شیرینی مغزدار خرمایی 30 گرمی چی پف
کلوچه 6 عددی بامغز خرما 110 گرمی لاکی ویتانا

ناموجود

کلوچه 6 عددی بامغز خرما 110 گرمی لاکی ویتانا
شیرینی خرمایی جعبه پذیرایی ویژه 850 گرمی چیلوچیلو

ناموجود

شیرینی خرمایی جعبه پذیرایی ویژه 850 گرمی چیلوچیلو
شیرینی آردی با مغزی خرما 80 گرمی چیلو چیلو

ناموجود

شیرینی آردی با مغزی خرما 80 گرمی چیلو چیلو
کلوچه سنتی دو عددی 85 گرمی لاکی ویتانا

ناموجود

کلوچه سنتی دو عددی 85 گرمی لاکی ویتانا
شیرینی خرمایی 110 گرمی چیلوچیلو

ناموجود

شیرینی خرمایی 110 گرمی چیلوچیلو