نجات الهی افق کوروش تهران

افق کوروش | نجات الهی افق کوروش تهران

کوکی شکلاتی 50گرمی چی توز

۵۰٬۰۰۰ ريال

کوکی شکلاتی 50گرمی چی توز
کلوچه جعبه 4 عددی نارگیلی 200 گرمی نادی

۱۵۹٬۰۰۰ ريال

۲۰۰٬۰۰۰

21%

کلوچه جعبه 4 عددی نارگیلی 200 گرمی نادی
کلوچه سنتی با مغز انجیر گردو 500 گرمی نادی

۵۳۰٬۰۰۰ ريال

۶۵۰٬۰۰۰

18%

کلوچه سنتی با مغز انجیر گردو 500 گرمی نادی
کلوچه گردویی100 گرمی نادی

۷۶٬۰۰۰ ريال

۸۰٬۰۰۰

5%

کلوچه گردویی100 گرمی نادی
کلوچه نارگیلی 100 گرمی نادی

۷۶٬۰۰۰ ريال

۸۰٬۰۰۰

5%

کلوچه نارگیلی 100 گرمی نادی
کلوچه مینی کوکی جعبه ای گردویی 250 گرمی نادی

۲۱۳٬۰۰۰ ريال

۲۵۰٬۰۰۰

15%

کلوچه مینی کوکی جعبه ای گردویی 250 گرمی نادی
شیرینی آردی با مغزی خرما 80 گرمی چیلو چیلو

۸۵٬۰۰۰ ريال

شیرینی آردی با مغزی خرما 80 گرمی چیلو چیلو
مینی کوکی پاکتی گردویی 105 گرمی نادی

۷۶٬۰۰۰ ريال

۸۰٬۰۰۰

5%

مینی کوکی پاکتی گردویی 105 گرمی نادی
کوکی جو دوسر سیب دارچین  150 گرمی دلاتو

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

کوکی جو دوسر سیب دارچین 150 گرمی دلاتو
کوکی جو دوسر فندقی 150 گرمی دلاتو

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

کوکی جو دوسر فندقی 150 گرمی دلاتو
بلوار کشاورز اکالا تهران

اُمارکت | بلوار کشاورز اکالا تهران

کوکی شکلاتی 50گرمی چی توز

۴۰٬۰۰۰ ريال

۵۰٬۰۰۰

20%

کوکی شکلاتی 50گرمی چی توز
شیرینی مغزدار میوه ای 45 گرمی چی توز

۴۰٬۰۰۰ ريال

شیرینی مغزدار میوه ای 45 گرمی چی توز
شیرینی مغزدار توت فرنگی شکلاتی 45 گرمی چی توز

۴۰٬۰۰۰ ريال

شیرینی مغزدار توت فرنگی شکلاتی 45 گرمی چی توز
مینی کوکی پاکتی گردو 105 گرمی نادری

۸۰٬۰۰۰ ريال

مینی کوکی پاکتی گردو 105 گرمی نادری
کوکی جو دوسر شکلاتی 150 گرمی دلاتو

۱۳۹٬۵۰۰ ريال

۱۵۰٬۰۰۰

7%

کوکی جو دوسر شکلاتی 150 گرمی دلاتو
کوکی با تکه های شکلات 350 گرمی گرجی

۷۰۰٬۰۰۰ ريال

کوکی با تکه های شکلات 350 گرمی گرجی
کلوچه طلایی گردویی90گرمی درنا

ناموجود

کلوچه طلایی گردویی90گرمی درنا
کلوچه صادراتی نارگیل 55 گرمی نادری

ناموجود

کلوچه صادراتی نارگیل 55 گرمی نادری
کلوچه 6 عددی بامغز خرما 110 گرمی لاکی ویتانا

ناموجود

کلوچه 6 عددی بامغز خرما 110 گرمی لاکی ویتانا
کلوچه سنتی 100 گرمی نادری

ناموجود

کلوچه سنتی 100 گرمی نادری
اکالا بیزینس

اُبیزینس | اکالا بیزینس

شیرینی مغزدار توت فرنگی شکلاتی 45 گرمی چی توز

۳۳٬۶۰۰ ريال

۴۰٬۰۰۰

16%

شیرینی مغزدار توت فرنگی شکلاتی 45 گرمی چی توز
شیرینی مغزدار میوه ای 45 گرمی چی توز

۳۴٬۰۰۰ ريال

۴۰٬۰۰۰

15%

شیرینی مغزدار میوه ای 45 گرمی چی توز
کوکی شکلاتی 50گرمی چی توز

۴۰٬۰۰۰ ريال

۵۰٬۰۰۰

20%

کوکی شکلاتی 50گرمی چی توز
کوکی با تکه های شکلات 350 گرمی گرجی

۵۹۵٬۰۰۰ ريال

۷۰۰٬۰۰۰

15%

کوکی با تکه های شکلات 350 گرمی گرجی
کلوچه طلایی گردویی90گرمی درنا

ناموجود

کلوچه طلایی گردویی90گرمی درنا
کلوچه صادراتی نارگیل 55 گرمی نادری

ناموجود

کلوچه صادراتی نارگیل 55 گرمی نادری
کلوچه صادراتی گردویی 65 گرمی نادری

ناموجود

کلوچه صادراتی گردویی 65 گرمی نادری
 کلوچه سنتی 80 گرمی درنا

ناموجود

کلوچه سنتی 80 گرمی درنا
مینی کوکی پاکتی گردو 105 گرمی نادری

ناموجود

مینی کوکی پاکتی گردو 105 گرمی نادری
کلوچه سنتی دو عددی 85 گرمی لاکی ویتانا

ناموجود

کلوچه سنتی دو عددی 85 گرمی لاکی ویتانا