47 کالا

ران مرغ 900 گرمی مهیا

۱٬۱۶۱٬۰۰۰ ريال

ران مرغ 900 گرمی مهیا
فیله مرغ ساده 900 گرمی آوا

ناموجود

فیله مرغ ساده 900 گرمی آوا
سینه مرغ 900 گرمی مهیاپروتئین

ناموجود

سینه مرغ 900 گرمی مهیاپروتئین
سینه مرغ 900 گرمی یخچال

ناموجود

سینه مرغ 900 گرمی یخچال
سینه مرغ بی استخوان 900 گرمی مهیاپروتئین

ناموجود

سینه مرغ بی استخوان 900 گرمی مهیاپروتئین
 جوجه کباب فسنجانی 800 گرمی پمینا

ناموجود

جوجه کباب فسنجانی 800 گرمی پمینا
فیله مرغ 800گرمی سارونتا

ناموجود

فیله مرغ 800گرمی سارونتا
مغز ران مرغ 1500 گرمی سارونتا

ناموجود

مغز ران مرغ 1500 گرمی سارونتا
ساق بدون پوست مرغ 1500 گرمی سارونتا

ناموجود

ساق بدون پوست مرغ 1500 گرمی سارونتا
جوجه کباب ساده 800گرمی سارونتا

ناموجود

جوجه کباب ساده 800گرمی سارونتا
جوجه کباب مرغ لاری نیمه آماده 900 گرمی کیمبال

ناموجود

جوجه کباب مرغ لاری نیمه آماده 900 گرمی کیمبال
ران مرغ بدون پوست 900 گرمی رویال طعم

ناموجود

ران مرغ بدون پوست 900 گرمی رویال طعم
فیله مرغ 900 گرمی رویال طعم

ناموجود

فیله مرغ 900 گرمی رویال طعم
فیله مرغ 900 گرمی مهیاپروتئین

ناموجود

فیله مرغ 900 گرمی مهیاپروتئین
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیاپروتئین

ناموجود

سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیاپروتئین
بازو مرغ ساده 900 گرمی مهیاپروتئین

ناموجود

بازو مرغ ساده 900 گرمی مهیاپروتئین
ساق مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین

ناموجود

ساق مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین
 کباب ترش 800 گرمی پمینا

ناموجود

کباب ترش 800 گرمی پمینا
جوجه کباب زعفرانی800 گرمی پمینا

ناموجود

جوجه کباب زعفرانی800 گرمی پمینا
جوجه کباب مرغ زعفرانی نیمه آماده 900 گرمی کیمبال

ناموجود

جوجه کباب مرغ زعفرانی نیمه آماده 900 گرمی کیمبال
جوجه کباب مرغ مکزیکی نیمه آماده 900 گرمی کیمبال

ناموجود

جوجه کباب مرغ مکزیکی نیمه آماده 900 گرمی کیمبال
سینه بوقلمون بی پوست 900گرمی آوا

ناموجود

سینه بوقلمون بی پوست 900گرمی آوا
ران مرغ  بی پوست 1800گرمی مهیاپروتئین

ناموجود

ران مرغ بی پوست 1800گرمی مهیاپروتئین
فیله سینه مرغ 900 گرمی مهیاپروتئین

ناموجود

فیله سینه مرغ 900 گرمی مهیاپروتئین
سینه مرغ بدون استخوان با کتف 1500گرمی سارونتا

ناموجود

سینه مرغ بدون استخوان با کتف 1500گرمی سارونتا
جوجه کباب لاری 800 گرمی پمینا

ناموجود

جوجه کباب لاری 800 گرمی پمینا
جوجه کباب مرغ سبزیجات نیمه آماده 900 گرمی کیمبال

ناموجود

جوجه کباب مرغ سبزیجات نیمه آماده 900 گرمی کیمبال
فیله مرغ سوخاری منجمد 400 گرمی کیمبال

ناموجود

فیله مرغ سوخاری منجمد 400 گرمی کیمبال
بال مرغ ساده 900 گرمی مهیاپروتئین

ناموجود

بال مرغ ساده 900 گرمی مهیاپروتئین
بازو مرغ زعفرانی 900 مرغ گرمی مهیاپروتئین

ناموجود

بازو مرغ زعفرانی 900 مرغ گرمی مهیاپروتئین
چرخکرده مرغ 500 گرمی مهیاپروتئین

ناموجود

چرخکرده مرغ 500 گرمی مهیاپروتئین
مغز ران مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین

ناموجود

مغز ران مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین

گوشت مرغ