112 کالا

ران مرغ 900 گرمی مهیا

۱٬۰۴۴٬۹۰۰ ريال

۱٬۱۶۱٬۰۰۰

10%

ران مرغ 900 گرمی مهیا
بازوی ساده مرغ 900 گرمی یخچال

ناموجود

بازوی ساده مرغ 900 گرمی یخچال
فیله مرغ ساده 900 گرمی آوا

ناموجود

فیله مرغ ساده 900 گرمی آوا
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا

ناموجود

سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا
بلدرچین تازه 800 گرمی آوا

ناموجود

بلدرچین تازه 800 گرمی آوا
سینه مرغ 900 گرمی مهیاپروتئین

ناموجود

سینه مرغ 900 گرمی مهیاپروتئین
مغز ران مرغ 900 گرمی یخچال

ناموجود

مغز ران مرغ 900 گرمی یخچال
سینه مرغ 900 گرمی یخچال

ناموجود

سینه مرغ 900 گرمی یخچال
بازو مرغ 700 گرمی رویال طعم

ناموجود

بازو مرغ 700 گرمی رویال طعم
 جوجه کباب فسنجانی 800 گرمی پمینا

ناموجود

جوجه کباب فسنجانی 800 گرمی پمینا
بال مرغ 700 گرمی رویال طعم

ناموجود

بال مرغ 700 گرمی رویال طعم
سینه مرغ بی پوست 1500 گرمی سارونتا

ناموجود

سینه مرغ بی پوست 1500 گرمی سارونتا
سینه مرغ بدون پوست 900 گرمی رویال طعم

ناموجود

سینه مرغ بدون پوست 900 گرمی رویال طعم
فیله مرغ 800گرمی سارونتا

ناموجود

فیله مرغ 800گرمی سارونتا
ران مرغ بدون پوست 1500 گرمی رویال طعم

ناموجود

ران مرغ بدون پوست 1500 گرمی رویال طعم
فیله مرغ 900 گرمی رویال طعم

ناموجود

فیله مرغ 900 گرمی رویال طعم
سینه بوقلمون بی استخوان 900 گرمی مهیا‌ پروتئین

ناموجود

سینه بوقلمون بی استخوان 900 گرمی مهیا‌ پروتئین
مرغ کامل خرده شده بدون پوست 1800 گرمی رویال طعم

ناموجود

مرغ کامل خرده شده بدون پوست 1800 گرمی رویال طعم
ساق بدون پوست مرغ 1500 گرمی سارونتا

ناموجود

ساق بدون پوست مرغ 1500 گرمی سارونتا
ران و سینه بدون پوست مرغ 1500 گرمی سارونتا

ناموجود

ران و سینه بدون پوست مرغ 1500 گرمی سارونتا
مغز ران مرغ 1500 گرمی سارونتا

ناموجود

مغز ران مرغ 1500 گرمی سارونتا
جوجه کباب ساده 800گرمی سارونتا

ناموجود

جوجه کباب ساده 800گرمی سارونتا
جوجه کباب مرغ لاری نیمه آماده 900 گرمی کیمبال

ناموجود

جوجه کباب مرغ لاری نیمه آماده 900 گرمی کیمبال
مغز ران بوقلمون بی استخوان 900 گرمی مهیا‌ پروتئین

ناموجود

مغز ران بوقلمون بی استخوان 900 گرمی مهیا‌ پروتئین
ران مرغ بدون پوست 900 گرمی رویال طعم

ناموجود

ران مرغ بدون پوست 900 گرمی رویال طعم
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیاپروتئین

ناموجود

سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیاپروتئین
بازو مرغ ساده 900 گرمی مهیاپروتئین

ناموجود

بازو مرغ ساده 900 گرمی مهیاپروتئین
سینه مرغ بی استخوان 900 گرمی مهیاپروتئین

ناموجود

سینه مرغ بی استخوان 900 گرمی مهیاپروتئین
ساق مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین

ناموجود

ساق مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین
فیله مرغ 900 گرمی مهیاپروتئین

ناموجود

فیله مرغ 900 گرمی مهیاپروتئین
سینه بوقلمون بی پوست 900گرمی آوا

ناموجود

سینه بوقلمون بی پوست 900گرمی آوا
جوجه کباب مرغ زعفرانی نیمه آماده 900 گرمی کیمبال

ناموجود

جوجه کباب مرغ زعفرانی نیمه آماده 900 گرمی کیمبال

گوشت مرغ