170 کالا

پنیر سفید 210 گرمی میهن

۲۵۰٬۰۰۰ ريال

پنیر سفید 210 گرمی میهن
پنیر فتا دوشه 400 گرمی هراز

۴۳۹٬۰۰۰ ريال

پنیر فتا دوشه 400 گرمی هراز
پنیر سفید ایرانی درب دار 400 گرمی صباح

۳۷۰٬۰۰۰ ريال

پنیر سفید ایرانی درب دار 400 گرمی صباح
پنیر بف تتراپک 520 گرمی رامک

۶۰۰٬۰۰۰ ريال

پنیر بف تتراپک 520 گرمی رامک
پنیر خامه ای 100 گرمی پگاه

۸۴٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

30%

پنیر خامه ای 100 گرمی پگاه
پنیر سفید 300 گرمی پاک

۲۶۵٬۵۰۰ ريال

۲۹۵٬۰۰۰

10%

پنیر سفید 300 گرمی پاک
پنیر سفید 210 گرمی روزانه

۲۵۵٬۰۰۰ ريال

پنیر سفید 210 گرمی روزانه
پنیر سفید درب دار 400 گرمی کالبر

۳۷۰٬۰۰۰ ريال

پنیر سفید درب دار 400 گرمی کالبر
پنیر خامه ای 200 گرمی پگاه

۲۳۰٬۰۰۰ ريال

پنیر خامه ای 200 گرمی پگاه
پنیر سفید400 گرمی دوماس

۳۶۰٬۰۰۰ ريال

۴۰۰٬۰۰۰

10%

پنیر سفید400 گرمی دوماس
پنیر پیتزا رنده شده 2 کیلویی 206

۴٬۴۱۲٬۰۸۵ ريال

پنیر پیتزا رنده شده 2 کیلویی 206
پنیر نسبتا چرب 510گرمی روزانه

۶۱۰٬۰۰۰ ريال

پنیر نسبتا چرب 510گرمی روزانه
تاپینگ پیتزا 1000 گرمی 206

۱٬۹۷۰٬۹۴۶ ريال

۲٬۳۱۸٬۷۶۰

15%

تاپینگ پیتزا 1000 گرمی 206
پنیر پنج ستاره آمل گوسفندی 200 گرمی کاله

۳۸۰٬۰۰۰ ريال

پنیر پنج ستاره آمل گوسفندی 200 گرمی کاله
پنیر موزارلا 2 کیلویی 206

۴٬۸۶۲٬۹۵۵ ريال

پنیر موزارلا 2 کیلویی 206
پنیر سفید 400 گرمی رامک

۳۸۰٬۰۰۰ ريال

پنیر سفید 400 گرمی رامک
پنیر پروسس ورقه ای گودا 180 گرمی گاله

۵۹۰٬۰۰۰ ريال

پنیر پروسس ورقه ای گودا 180 گرمی گاله
پنیر لاکتیکی زیارت 300 گرمی پگاه

۳۷۰٬۰۰۰ ريال

پنیر لاکتیکی زیارت 300 گرمی پگاه
پنیر لبنه آنا 200 گرمی کاله

۲۷۰٬۰۰۰ ريال

پنیر لبنه آنا 200 گرمی کاله
پنیر خامه ای ویلی 200 گرمی کاله

۳۲۵٬۰۰۰ ريال

پنیر خامه ای ویلی 200 گرمی کاله
پنیر خامه ای 6 عددی 100 گرمی کیبی

۲۴۰٬۰۰۰ ريال

پنیر خامه ای 6 عددی 100 گرمی کیبی
تاپینگ پیتزا 180 گرمی 206

۵۲۸٬۱۶۲ ريال

تاپینگ پیتزا 180 گرمی 206
پنیر لبنه  300 گرمی رامک

۳۹۵٬۰۰۰ ريال

پنیر لبنه 300 گرمی رامک
پنیر خامه ای ویلی 350 گرمی کاله

۵۳۰٬۰۰۰ ريال

پنیر خامه ای ویلی 350 گرمی کاله
تاپینگ پیتزا 500 گرمی 206

۱٬۱۵۰٬۳۶۳ ريال

۱٬۲۱۰٬۹۰۸

5%

تاپینگ پیتزا 500 گرمی 206
پنیر سفید تازه 400 گرمی کاله

۳۷۰٬۰۰۰ ريال

پنیر سفید تازه 400 گرمی کاله
پنیر پنج ستاره آمل کلاسیک 200 گرمی کاله

۲۸۰٬۰۰۰ ريال

پنیر پنج ستاره آمل کلاسیک 200 گرمی کاله
پنیر یونانی آی ام ال 350 گرمی کیبی

۴۶۵٬۰۰۰ ريال

پنیر یونانی آی ام ال 350 گرمی کیبی
تاپینگ پیتزا رنده شده 500 گرمی کاله

۱٬۱۴۷٬۵۰۰ ريال

۱٬۳۵۰٬۰۰۰

15%

تاپینگ پیتزا رنده شده 500 گرمی کاله
پنیر لبنه 200 گرمی پگاه

۲۵۰٬۰۰۰ ريال

پنیر لبنه 200 گرمی پگاه
پنیر خامه ای مثلثی 100 گرمی صباح

۱۳۲٬۰۰۰ ريال

پنیر خامه ای مثلثی 100 گرمی صباح
پنیر سفید پروبیوتیک  400 گرمی رامک

۴۵۰٬۰۰۰ ريال

پنیر سفید پروبیوتیک 400 گرمی رامک