فروشگاه اُکالا

88 کالا

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ ایزی اوپن400 گرمی مهرام

۴۸۰٬۰۰۰

ریال
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ ایزی اوپن400 گرمی مهرام
کنسرو لوبیا چیتی 390 گرمی بهروز

۳۵۹٬۰۰۰

ریال
کنسرو لوبیا چیتی 390 گرمی بهروز
کنسرو ذرت 400 گرمی فامیلا

۴۹۹٬۰۰۰

ریال
کنسرو ذرت 400 گرمی فامیلا
کنسرو بادمجان 410 گرمی دلپذیر

۲۷۰٬۰۰۰

ریال
کنسرو بادمجان 410 گرمی دلپذیر
کنسرو خوراک بادمجان 380 گرمی مکنزی

۳۹۹٬۰۰۰

ریال
کنسرو خوراک بادمجان 380 گرمی مکنزی
کنسرو لوبیاچیتی 400 گرمی دلوسه

۳۲۵٬۰۰۰

ریال
کنسرو لوبیاچیتی 400 گرمی دلوسه
کنسرو لوبیا درب کلیدی 380 گرمی اصالت

۳۷۵٬۰۰۰

ریال
کنسرو لوبیا درب کلیدی 380 گرمی اصالت
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 380 گرم خوشبخت

۳۹۵٬۰۰۰

ریال
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 380 گرم خوشبخت
کنسرو مایه ماکارونی با قارچ 400 گرمی دلوسه

۳۳۵٬۰۰۰

ریال
کنسرو مایه ماکارونی با قارچ 400 گرمی دلوسه
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 400 گرمی دلوسه

۳۹۵٬۰۰۰

ریال
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 400 گرمی دلوسه
لوبیا چیتی 380 گرم خوشبخت

۲۷۵٬۰۰۰

ریال
لوبیا چیتی 380 گرم خوشبخت
کنسرو مخلوط سبزیجات آسان بازشو  380 گرمی اصالت

۴۹۵٬۰۰۰

ریال
کنسرو مخلوط سبزیجات آسان بازشو 380 گرمی اصالت
کنسرو ذرت 400 گرمی دلوسه

۴۲۹٬۵۰۰

ریال
کنسرو ذرت 400 گرمی دلوسه
کنسرو سس ماکارونی با سویا آسان بازشو380گرمی اصالت

۳۹۰٬۰۰۰

ریال
کنسرو سس ماکارونی با سویا آسان بازشو380گرمی اصالت
کنسرو ذرت شیرین 380 گرمی مکنزی

۵۵۰٬۰۰۰

ریال
کنسرو ذرت شیرین 380 گرمی مکنزی
کنسرو ذرت شیرین380 گرمی بهروز

۳۷۵٬۰۰۰

ریال
کنسرو ذرت شیرین380 گرمی بهروز
کنسرو ذرت شیرین 380 گرمی بهروز

۴۷۵٬۰۰۰

ریال
کنسرو ذرت شیرین 380 گرمی بهروز
کنسرو ذرت 380 گرمی اویلا

۴۹۹٬۰۰۰

ریال
کنسرو ذرت 380 گرمی اویلا
کنسرو مخلوط سبزیجات 400 گرمی دلوسه

۳۶۹٬۹۰۰

ریال
کنسرو مخلوط سبزیجات 400 گرمی دلوسه
کنسرو نخود فرنگی 380گرمی بهروز

۳۵۶٬۰۰۰

ریال
کنسرو نخود فرنگی 380گرمی بهروز
کنسرو نخود سبز 380 گرمی مکنزی

۳۹۹٬۰۰۰

ریال
کنسرو نخود سبز 380 گرمی مکنزی
کنسرو نخود فرنگی 400 گرمی اویلا

۲۵۹٬۰۰۰

ریال
کنسرو نخود فرنگی 400 گرمی اویلا
کنسرو خوراک بادمجان 420 گرمی برتر

۳۳۹٬۶۰۰

ریال
کنسرو خوراک بادمجان 420 گرمی برتر
کنسرو خوراک بادمجان 380 گرمی خوشبخت

۳۲۰٬۰۰۰

ریال
کنسرو خوراک بادمجان 380 گرمی خوشبخت
کنسرو لوبیا چیتی ایزی اوپن400 گرمی مهرام

۳۷۵٬۰۰۰

ریال
کنسرو لوبیا چیتی ایزی اوپن400 گرمی مهرام
کنسرو خوراک بادمجان 400 گرمی یک و یک

۲۹۹٬۵۰۰

ریال
کنسرو خوراک بادمجان 400 گرمی یک و یک
کنسرو بادمجان سرخ شده 480 گرمی برتر

۵۸۹٬۰۰۰

ریال
کنسرو بادمجان سرخ شده 480 گرمی برتر
کنسرو نخود فرنگی آسان باز شو  380گرمی اصالت

۳۹۹٬۵۰۰

ریال
کنسرو نخود فرنگی آسان باز شو 380گرمی اصالت
کنسرو بادمجان آسان باز شو380 گرمی اصالت

۲۴۹٬۰۰۰

ریال
کنسرو بادمجان آسان باز شو380 گرمی اصالت
کنسرو مخلوط سبزیجات 420 گرمی پیک

۴۹۹٬۰۰۰

ریال
کنسرو مخلوط سبزیجات 420 گرمی پیک
کنسرو نخود آبگوشتی آسان باز شو 380 گرمی اصالت

۳۸۰٬۰۰۰

ریال
کنسرو نخود آبگوشتی آسان باز شو 380 گرمی اصالت
کنسرو لوبیا با سس گوجه فرنگی 420 گرمی دلپذیر

ناموجود

کنسرو لوبیا با سس گوجه فرنگی 420 گرمی دلپذیر