نجات الهی افق کوروش تهران

افق کوروش | نجات الهی افق کوروش تهران

کیک لایه ای اسفنجی کاکائویی 45 گرمی نادی

۴۰٬۰۰۰ ريال

کیک لایه ای اسفنجی کاکائویی 45 گرمی نادی
کیک مغزدار های وی 50 گرمی نادی

۵۰٬۰۰۰ ريال

کیک مغزدار های وی 50 گرمی نادی
کیک سوفله دورنگ غنی شده 60 گرمی بینگو پلاس

۱۲۶٬۷۱۱ ريال

کیک سوفله دورنگ غنی شده 60 گرمی بینگو پلاس
کیک سه لایه اوچ اوچ کرم شیری 95 گرمی درنا

۹۰٬۰۰۰ ريال

کیک سه لایه اوچ اوچ کرم شیری 95 گرمی درنا
سوفله کیک شکلاتی غنی شده با روی 70 گرمی بینگو پلاس

۱۲۶٬۷۱۱ ريال

سوفله کیک شکلاتی غنی شده با روی 70 گرمی بینگو پلاس
کروسان با مغزی کرم کاکائویی مکس 60 گرمی پچ پچ

۸۵٬۰۰۰ ريال

کروسان با مغزی کرم کاکائویی مکس 60 گرمی پچ پچ
کیک برانی 65 گرمی رضوی

۷۰٬۰۰۰ ريال

کیک برانی 65 گرمی رضوی
کیک بوفارلا کاکائویی 85گرمی شیرین وطن

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

کیک بوفارلا کاکائویی 85گرمی شیرین وطن
کیک خانواده چیپس و شکلات 100 گرمی نادینو نادی

۷۶٬۰۰۰ ريال

۸۰٬۰۰۰

5%

کیک خانواده چیپس و شکلات 100 گرمی نادینو نادی
کیک بنفی برانی 3 عددی90 گرمی درنا

۱۴۵٬۰۰۰ ريال

کیک بنفی برانی 3 عددی90 گرمی درنا
بلوار کشاورز اکالا تهران

اُمارکت | بلوار کشاورز اکالا تهران

کیک تی تاپ متالایز 60 گرمی سالمین

۴۱٬۵۰۰ ريال

۵۰٬۰۰۰

17%

کیک تی تاپ متالایز 60 گرمی سالمین
کیک سه لایه روکشدار،سی سی 40 گرمی شیرین عسل

۴۰٬۰۰۰ ريال

کیک سه لایه روکشدار،سی سی 40 گرمی شیرین عسل
کیک صبحانه مورنینگ 100 گرمی شیرین عسل

۸۰٬۰۰۰ ريال

کیک صبحانه مورنینگ 100 گرمی شیرین عسل
کیک تری گات لایه ای وانیلی 60 گرمی درنا

۶۵٬۰۰۰ ريال

کیک تری گات لایه ای وانیلی 60 گرمی درنا
کیک ایندو شکلاتی70 گرمی آشنا

۸۸٬۰۰۰ ريال

۱۱۰٬۰۰۰

20%

کیک ایندو شکلاتی70 گرمی آشنا
شوکو کیک روکشدار دوقلو نارگیلی 40 گرمی شیرین عسل

۵۰٬۰۰۰ ريال

شوکو کیک روکشدار دوقلو نارگیلی 40 گرمی شیرین عسل
کیک سه لایه وانیلی کاکائویی60گرمی آلبینا شیرین عسل

۵۰٬۰۰۰ ريال

کیک سه لایه وانیلی کاکائویی60گرمی آلبینا شیرین عسل
کیک صبحانه وانیل پرتقالی 120گرمی درنا

۱۳۵٬۰۰۰ ريال

کیک صبحانه وانیل پرتقالی 120گرمی درنا
کیک لایه ای موزی یس 50 گرمی آناتا

۴۶٬۵۰۰ ريال

۵۰٬۰۰۰

7%

کیک لایه ای موزی یس 50 گرمی آناتا
کیک هات کول کرم کاکائو 70 گرمی درنا

۱۱۵٬۰۰۰ ريال

کیک هات کول کرم کاکائو 70 گرمی درنا
اکالا بیزینس

اُبیزینس | اکالا بیزینس

شوکو کیک روکشدار دوقلو نارگیلی 40 گرمی شیرین عسل

۴۴٬۰۰۰ ريال

۵۰٬۰۰۰

12%

شوکو کیک روکشدار دوقلو نارگیلی 40 گرمی شیرین عسل
کیک صبحانه مورنینگ 100 گرمی شیرین عسل

۷۰٬۴۰۰ ريال

۸۰٬۰۰۰

12%

کیک صبحانه مورنینگ 100 گرمی شیرین عسل
کیک صبحانه وانیل پرتقالی 120گرمی درنا

۱۱۸٬۸۰۰ ريال

۱۳۵٬۰۰۰

12%

کیک صبحانه وانیل پرتقالی 120گرمی درنا
کیک ویژه وانیلی 120گرمی آشنا

۱۴۴٬۵۰۰ ريال

۱۷۰٬۰۰۰

15%

کیک ویژه وانیلی 120گرمی آشنا
کیک مغزدار تاینی دوقلو 70 گرمی شیرین عسل

ناموجود

کیک مغزدار تاینی دوقلو 70 گرمی شیرین عسل
کیک وانیلی 50 گرمی های بای شیرین عسل

ناموجود

کیک وانیلی 50 گرمی های بای شیرین عسل
کیک تری گات لایه ای کاکائو  60 گرمی درنا

ناموجود

کیک تری گات لایه ای کاکائو 60 گرمی درنا
رول با مغزی کرم دارچین و تزیین کشمش 45 گرمی بردلند

ناموجود

رول با مغزی کرم دارچین و تزیین کشمش 45 گرمی بردلند
کیک دوقلو توت فرنگی بامغزی وروکش کاکائویی بیگوپلاس

ناموجود

کیک دوقلو توت فرنگی بامغزی وروکش کاکائویی بیگوپلاس
کیک سه لایه وانیلی کاکائویی60گرمی آلبینا شیرین عسل

ناموجود

کیک سه لایه وانیلی کاکائویی60گرمی آلبینا شیرین عسل