36 کالا

کینگ برگر 95% 400 گرمی کوروش پروتئین

۹۵۹٬۴۰۰ ريال

۱٬۰۶۶٬۰۰۰

10%

کینگ برگر 95% 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر  اسموکی 85%  400 گرمی کوروش پروتئین

۸۱۱٬۷۵۰ ريال

۹۵۵٬۰۰۰

15%

همبرگر اسموکی 85% 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر 90% گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین

۸۸۶٬۵۰۰ ريال

۹۸۵٬۰۰۰

10%

همبرگر 90% گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر 30% گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین

۳۴۲٬۰۰۰ ريال

همبرگر 30% گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر 60% گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین

۷۰۵٬۰۰۰ ريال

همبرگر 60% گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر تنوری 75% 400 گرمی کوروش پروتئین

۸۷۷٬۰۰۰ ريال

همبرگر تنوری 75% 400 گرمی کوروش پروتئین
برگر گوسفندی 100% گوشت قرمز 500 گرمی پمینا

۲٬۱۵۰٬۰۰۰ ريال

برگر گوسفندی 100% گوشت قرمز 500 گرمی پمینا
چیز برگر 90% 400 گرمی کوروش پروتئین

۱٬۰۶۹٬۰۰۰ ريال

چیز برگر 90% 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر ویژه 80 % 400 گرمی پمینا

۱٬۴۸۵٬۰۰۰ ريال

همبرگر ویژه 80 % 400 گرمی پمینا
همبرگر معمولی 202

۷۱۵٬۰۰۰ ريال

همبرگر معمولی 202
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرمی پمینا

۷۱۵٬۰۰۰ ريال

همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرمی پمینا
همبرگر 60% 400 گرمی 202

۱٬۳۴۳٬۰۰۰ ريال

همبرگر 60% 400 گرمی 202
ترش برگر 85% 400 گرمی کوروش پروتئین

ناموجود

ترش برگر 85% 400 گرمی کوروش پروتئین
مرغ برگر منجمد 70% 500 گرمی کیمبال

ناموجود

مرغ برگر منجمد 70% 500 گرمی کیمبال
همبرگر گوساله منجمد 60% 500 گرمی کیمبال

ناموجود

همبرگر گوساله منجمد 60% 500 گرمی کیمبال
همبرگر گوشت 500 گرمی فارسی

ناموجود

همبرگر گوشت 500 گرمی فارسی
همبرگر سبزیجات 70% 400 گرمی کوروش پروتئین

ناموجود

همبرگر سبزیجات 70% 400 گرمی کوروش پروتئین
کاله برگر100% گوشت قرمز 500 گرمی پمینا

ناموجود

کاله برگر100% گوشت قرمز 500 گرمی پمینا
کلاسیک برگر 100% گوشت قرمز500 گرمی  پمینا

ناموجود

کلاسیک برگر 100% گوشت قرمز500 گرمی پمینا
همبرگر اسپایسی گوشت 80% 400 گرمی کوروش پروتئین

ناموجود

همبرگر اسپایسی گوشت 80% 400 گرمی کوروش پروتئین
لم برگر90%  500 گرمی پمینا

ناموجود

لم برگر90% 500 گرمی پمینا
مرغ برگر 65% 400 گرمی کوروش پروتئین

ناموجود

مرغ برگر 65% 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر معمولی 30% 500 گرمی آزما

ناموجود

همبرگر معمولی 30% 500 گرمی آزما
برگر ممتاز 60% 500 گرمی آزما

ناموجود

برگر ممتاز 60% 500 گرمی آزما
همبرگر گوشت 90 %400 گرمی ب . آ

ناموجود

همبرگر گوشت 90 %400 گرمی ب . آ
همبرگر گوساله منجمد 85% 500 گرمی کیمبال

ناموجود

همبرگر گوساله منجمد 85% 500 گرمی کیمبال
ذغالی برگر 400 گرمی 202

ناموجود

ذغالی برگر 400 گرمی 202
همبرگر مرغ 500 گرمی فارسی

ناموجود

همبرگر مرغ 500 گرمی فارسی
همبرگر ممتاز 60 % 500 گرمی پمینا

ناموجود

همبرگر ممتاز 60 % 500 گرمی پمینا
همبرگر 30%گوشت500 گرمی کیمبال

ناموجود

همبرگر 30%گوشت500 گرمی کیمبال
همبرگر  گوشت60%  400 گرمی ب.آ

ناموجود

همبرگر گوشت60% 400 گرمی ب.آ
همبرگر مخصوص 75% 400 گرمی 202

ناموجود

همبرگر مخصوص 75% 400 گرمی 202