فروشگاه اُکالا

37 کالا

کینگ برگر 95درصد 400 گرمی کوروش پروتئین

۱٬۳۵۰٬۰۰۰

ریال
کینگ برگر 95درصد 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر  اسموکی 85درصد  400 گرمی کوروش پروتئین

۱٬۱۹۰٬۰۰۰

ریال
همبرگر اسموکی 85درصد 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر 60درصد گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین

۸۸۰٬۰۰۰

ریال
همبرگر 60درصد گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر تنوری 75درصد 400 گرمی کوروش پروتئین

۱٬۰۹۰٬۰۰۰

ریال
همبرگر تنوری 75درصد 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر معمولی 202

۷۸۸٬۰۰۰

ریال
همبرگر معمولی 202
همبرگر 60درصد 400 گرمی 202

۱٬۵۸۱٬۰۰۰

ریال
همبرگر 60درصد 400 گرمی 202
چیز برگر 90درصد 400 گرمی کوروش پروتئین

۱٬۳۳۰٬۰۰۰

ریال
چیز برگر 90درصد 400 گرمی کوروش پروتئین
ترش برگر 85درصد 400 گرمی کوروش پروتئین

ناموجود

ترش برگر 85درصد 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر 90درصد گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین

ناموجود

همبرگر 90درصد گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر 30درصد گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین

ناموجود

همبرگر 30درصد گوشت 400 گرمی کوروش پروتئین
مرغ برگر منجمد 70درصد 500 گرمی کیمبال

ناموجود

مرغ برگر منجمد 70درصد 500 گرمی کیمبال
همبرگر گوساله منجمد 60درصد 500 گرمی کیمبال

ناموجود

همبرگر گوساله منجمد 60درصد 500 گرمی کیمبال
همبرگر گوشت 500 گرمی فارسی

ناموجود

همبرگر گوشت 500 گرمی فارسی
کاله برگر100درصد گوشت قرمز 500 گرمی پمینا

ناموجود

کاله برگر100درصد گوشت قرمز 500 گرمی پمینا
همبرگر اسپایسی گوشت 80درصد 400 گرمی کوروش پروتئین

ناموجود

همبرگر اسپایسی گوشت 80درصد 400 گرمی کوروش پروتئین
کلاسیک برگر 100درصد گوشت قرمز500 گرمی  پمینا

ناموجود

کلاسیک برگر 100درصد گوشت قرمز500 گرمی پمینا
همبرگر سبزیجات 70درصد 400 گرمی کوروش پروتئین

ناموجود

همبرگر سبزیجات 70درصد 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر ویژه 80 درصد 400 گرمی پمینا

ناموجود

همبرگر ویژه 80 درصد 400 گرمی پمینا
ذغالی برگر 400 گرمی 202

ناموجود

ذغالی برگر 400 گرمی 202
برگر ممتاز 60درصد 500 گرمی آزما

ناموجود

برگر ممتاز 60درصد 500 گرمی آزما
همبرگر گوشت 90 درصد400 گرمی ب . آ

ناموجود

همبرگر گوشت 90 درصد400 گرمی ب . آ
لم برگر90درصد  500 گرمی پمینا

ناموجود

لم برگر90درصد 500 گرمی پمینا
همبرگر گوساله منجمد 85درصد 500 گرمی کیمبال

ناموجود

همبرگر گوساله منجمد 85درصد 500 گرمی کیمبال
همبرگر معمولی 30درصد 500 گرمی آزما

ناموجود

همبرگر معمولی 30درصد 500 گرمی آزما
مرغ برگر 65درصد 400 گرمی کوروش پروتئین

ناموجود

مرغ برگر 65درصد 400 گرمی کوروش پروتئین
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرمی پمینا

ناموجود

همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرمی پمینا
همبرگر ممتاز 60 درصد 500 گرمی پمینا

ناموجود

همبرگر ممتاز 60 درصد 500 گرمی پمینا
همبرگر مرغ 500 گرمی فارسی

ناموجود

همبرگر مرغ 500 گرمی فارسی
همبرگر  گوشت60درصد  400 گرمی ب.آ

ناموجود

همبرگر گوشت60درصد 400 گرمی ب.آ
همبرگر 30درصدگوشت500 گرمی کیمبال

ناموجود

همبرگر 30درصدگوشت500 گرمی کیمبال
برگر گوسفندی 100درصد گوشت قرمز 500 گرمی پمینا

ناموجود

برگر گوسفندی 100درصد گوشت قرمز 500 گرمی پمینا
همبرگر مخصوص 75درصد 400 گرمی 202

ناموجود

همبرگر مخصوص 75درصد 400 گرمی 202