فروشگاه اُکالا

352 کالا

ویفر پذیرایی با طعم موز 38 گرم

۴۰٬۰۰۰

ریال
ویفر پذیرایی با طعم موز 38 گرم
بیسکویت کرمدار موز 120 گرمی شیرین عسل

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت کرمدار موز 120 گرمی شیرین عسل
بیسکوییت کرمدار کاکائویی 120 گرمی شیرین عسل

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بیسکوییت کرمدار کاکائویی 120 گرمی شیرین عسل
بیسکویت پتی بور شیر85گرمی شیرین عسل

۵۰٬۰۰۰

۲۵٬۰۰۰

ریال
50٪
بیسکویت پتی بور شیر85گرمی شیرین عسل
بیسکویت کرمدار پرتقالی 85 گرمی تیویکا ویتانا

۱۰۹٬۰۰۰

ریال
بیسکویت کرمدار پرتقالی 85 گرمی تیویکا ویتانا
ویفر شکلاتی فندقی،مکسی30گرمی شیرین عسل

۵۰٬۰۰۰

ریال
ویفر شکلاتی فندقی،مکسی30گرمی شیرین عسل
بیسکویت پتی بور کاکائوئی 200 گرمی گرجی

۲۰۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت پتی بور کاکائوئی 200 گرمی گرجی
بیسکویت کاکائویی با تکه های شکلات 60 گرمی کوپا

۷۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت کاکائویی با تکه های شکلات 60 گرمی کوپا
بیسکوییت کرمدار پرتقال 120 گرمی شیرین عسل

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
بیسکوییت کرمدار پرتقال 120 گرمی شیرین عسل
بیسکویت نارگیل شکری پاپل 80 گرمی شیرین عسل

۷۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت نارگیل شکری پاپل 80 گرمی شیرین عسل
ویفر نام نام کاراملی 40 گرمی نادری

۵۰٬۰۰۰

ریال
ویفر نام نام کاراملی 40 گرمی نادری
بیسکویت کرمدار 110 گرمی نادری

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت کرمدار 110 گرمی نادری
مینی ویفر کاکائو 90 گرمی نادری

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
مینی ویفر کاکائو 90 گرمی نادری
ویفر کاراملی با روکش شکلات کانتی 37 گرمی کوپا

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
ویفر کاراملی با روکش شکلات کانتی 37 گرمی کوپا
بیسکویت کرمدار نارگیل120گرمی شیرین عسل

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت کرمدار نارگیل120گرمی شیرین عسل
بیسکویت پتی بور شیر125گرمی شیرین عسل

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت پتی بور شیر125گرمی شیرین عسل
ویفرکاراملی باروکش شکلات دارک نعنایی 18گرم کوپا

۸۰٬۰۰۰

ریال
ویفرکاراملی باروکش شکلات دارک نعنایی 18گرم کوپا
بیسکویت مغزدار خرمایی های بای 300 گرمی شیرین عسل

۳۰۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت مغزدار خرمایی های بای 300 گرمی شیرین عسل
بیسکویت کرم نارگیلی 75 گرمی کوپا

۸۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت کرم نارگیلی 75 گرمی کوپا
ویفر مانژ کاکائو 75 گرمی نادری

۸۰٬۰۰۰

ریال
ویفر مانژ کاکائو 75 گرمی نادری
بیسکویت کرمدار لیوانی قلب کاکائو120گرمی شیرین عسل

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت کرمدار لیوانی قلب کاکائو120گرمی شیرین عسل
بیسکوییت مادر ممتاز 140گرمی ویتانا

۲۳۸٬۰۰۰

ریال
بیسکوییت مادر ممتاز 140گرمی ویتانا
بیسکویت سبوس دار با روکش شکلات 175 گرمی ویتانا

۱۹۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت سبوس دار با روکش شکلات 175 گرمی ویتانا
 ویفر کرم کاکائو 90گرمی درنا

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
ویفر کرم کاکائو 90گرمی درنا
ویفر شکلاتی جعبه فندق 42 گرمی شیرین عسل

۸۰٬۰۰۰

ریال
ویفر شکلاتی جعبه فندق 42 گرمی شیرین عسل
ویفر کاکائویی الی 40 گرمی لینا

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
ویفر کاکائویی الی 40 گرمی لینا
 ویفر فلو پک کوچک مستطیلی موزی 45 گرمی شیرین وطن

۷۰٬۰۰۰

ریال
ویفر فلو پک کوچک مستطیلی موزی 45 گرمی شیرین وطن
شوکو بیسکویت شیری 144 گرمی تیدو

۲۰۰٬۰۰۰

ریال
شوکو بیسکویت شیری 144 گرمی تیدو
 ویفر موزی 90گرمی درنا

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
ویفر موزی 90گرمی درنا
ویفر کاکائویی با کرم نارگیل 30 گرمی کوپا

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
ویفر کاکائویی با کرم نارگیل 30 گرمی کوپا
بیسکویت پتی مانژ وانیل   125گرمی سالمین

۸۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت پتی مانژ وانیل 125گرمی سالمین
بیسکویت پتی بور کاکائو125گرمی شیرین عسل

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت پتی بور کاکائو125گرمی شیرین عسل