نجات الهی افق کوروش تهران

افق کوروش | نجات الهی افق کوروش تهران

ویفر رنگارنگ 14.5 گرمی مینو

۲۰٬۰۰۰ ريال

ویفر رنگارنگ 14.5 گرمی مینو
بیسکویت 36 گرم بیسکوپ کوپا

۲۷٬۰۰۰ ريال

۳۰٬۰۰۰

10%

بیسکویت 36 گرم بیسکوپ کوپا
ویفر کریسپی کاکایویی 40 گرمی نادی

۳۱٬۹۰۰ ريال

۴۰٬۰۰۰

20%

ویفر کریسپی کاکایویی 40 گرمی نادی
بیسکوییت سبوس دار چند غله طرح لبخند 760 گرمی ستاک

۱٬۰۶۰٬۰۰۰ ريال

۱٬۳۳۳٬۰۰۰

20%

بیسکوییت سبوس دار چند غله طرح لبخند 760 گرمی ستاک
بیسکوییت ساقه طلایی 200 گرمی مینو

۱۳۵٬۰۰۰ ريال

بیسکوییت ساقه طلایی 200 گرمی مینو
ویفر شکلاتی با کرم شکلات تامبی 22گرمی کوپا

۲۷٬۰۰۰ ريال

۳۰٬۰۰۰

10%

ویفر شکلاتی با کرم شکلات تامبی 22گرمی کوپا
والس حلقه ای نارگیلی 35 گرمی شیرین وطن

۴۰٬۰۰۰ ريال

والس حلقه ای نارگیلی 35 گرمی شیرین وطن
بیسکویت نیم چاشت خانواده 720گرمی گرجی

۵۹۹٬۰۰۰ ريال

۷۵۰٬۰۰۰

20%

بیسکویت نیم چاشت خانواده 720گرمی گرجی
ویفر شکلاتی بایکیت تلخ 45گرم شونیز

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

ویفر شکلاتی بایکیت تلخ 45گرم شونیز
ویفر رامینا با طعم کاکایو و نعنا 45 گرمی نادی

۴۷٬۵۰۰ ريال

۵۰٬۰۰۰

5%

ویفر رامینا با طعم کاکایو و نعنا 45 گرمی نادی
بلوار کشاورز اکالا تهران

اُمارکت | بلوار کشاورز اکالا تهران

بیسکویت نارگیلی حاوی پودر نارگیل 320گرمی سلبن

۳۲۷٬۸۵۰ ريال

۳۹۵٬۰۰۰

17%

بیسکویت نارگیلی حاوی پودر نارگیل 320گرمی سلبن
نان روغنی 35گرمی شیرین عسل

۲۵٬۰۰۰ ريال

نان روغنی 35گرمی شیرین عسل
بیسکویت مادر ممتاز 70 گرمی ویتانا

۸۵٬۵۰۰ ريال

۹۰٬۰۰۰

5%

بیسکویت مادر ممتاز 70 گرمی ویتانا
بیسکویت کرمدار قلب پرتقال30گرمی شیرین عسل

۲۰٬۰۰۰ ريال

بیسکویت کرمدار قلب پرتقال30گرمی شیرین عسل
 ویفر رنگینک 15 گرمی گرجی

۱۶٬۰۰۰ ريال

۲۰٬۰۰۰

20%

ویفر رنگینک 15 گرمی گرجی
ویفر پذیرایی تلخ آویتا 50گرمی آناتا

۴۶٬۵۰۰ ريال

۵۰٬۰۰۰

7%

ویفر پذیرایی تلخ آویتا 50گرمی آناتا
کراکر چوب کنجدی 30 گرمی شیرین عسل

۳۰٬۰۰۰ ريال

کراکر چوب کنجدی 30 گرمی شیرین عسل
تیویکا شیری نارگیلی 85 گرمی ویتانا

۹۳٬۰۰۰ ريال

۱۰۰٬۰۰۰

7%

تیویکا شیری نارگیلی 85 گرمی ویتانا
بیسکوییت پذیرایی موزی 750گرمی فرخنده

۶۲۰٬۰۰۰ ريال

بیسکوییت پذیرایی موزی 750گرمی فرخنده
بیسکوییت پذیرایی پرتقالی 750گرمی فرخنده

۶۲۰٬۰۰۰ ريال

بیسکوییت پذیرایی پرتقالی 750گرمی فرخنده
اکالا بیزینس

اُبیزینس | اکالا بیزینس

نان روغنی 35گرمی شیرین عسل

۲۲٬۵۰۰ ريال

۲۵٬۰۰۰

10%

نان روغنی 35گرمی شیرین عسل
بیسکویت کرمدار قلب پرتقال30گرمی شیرین عسل

۱۸٬۰۰۰ ريال

۲۰٬۰۰۰

10%

بیسکویت کرمدار قلب پرتقال30گرمی شیرین عسل
بیسکویت کرمدار شکلاتی تیویکا 85 گرمی ویتانا

۸۵٬۰۰۰ ريال

۱۰۰٬۰۰۰

15%

بیسکویت کرمدار شکلاتی تیویکا 85 گرمی ویتانا
بیسکویت مادر ممتاز 70 گرمی ویتانا

۷۸٬۳۰۰ ريال

۹۰٬۰۰۰

13%

بیسکویت مادر ممتاز 70 گرمی ویتانا
بیسکویت پتی بور باغ وحش 60 گرمی شیرین عسل

۳۵٬۲۰۰ ريال

۴۰٬۰۰۰

12%

بیسکویت پتی بور باغ وحش 60 گرمی شیرین عسل
بیسکویت پتی بور کاکائو85گرمی شیرین عسل

۴۴٬۰۰۰ ريال

۵۰٬۰۰۰

12%

بیسکویت پتی بور کاکائو85گرمی شیرین عسل
کراکر نمکی فوج 30 گرمی آناتا

۲۱٬۲۵۰ ريال

۲۵٬۰۰۰

15%

کراکر نمکی فوج 30 گرمی آناتا
بیسکویت پتی بور شیر85گرمی شیرین عسل

۴۴٬۰۰۰ ريال

۵۰٬۰۰۰

12%

بیسکویت پتی بور شیر85گرمی شیرین عسل
بیسکویت پتی بور وانیل 85 گرمی شیرین عسل

۴۴٬۰۰۰ ريال

۵۰٬۰۰۰

12%

بیسکویت پتی بور وانیل 85 گرمی شیرین عسل
کراکر چوب کنجدی 30 گرمی شیرین عسل

۲۴٬۹۰۰ ريال

۳۰٬۰۰۰

17%

کراکر چوب کنجدی 30 گرمی شیرین عسل