63 کالا

کیسه زباله متوسط 70*55 20 عددی لندی

۲۷۲٬۵۰۰ ريال

کیسه زباله متوسط 70*55 20 عددی لندی
کیسه زباله بنددار متوسط بادوک

۷۶۰٬۰۰۰ ريال

۹۵۰٬۰۰۰

20%

کیسه زباله بنددار متوسط بادوک
کیسه زباله بنددار متوسط 20 عددی55*70 بادوک

۵۹۹٬۰۰۰ ريال

کیسه زباله بنددار متوسط 20 عددی55*70 بادوک
کیسه زباله لندنی بنددار اکونومی کوچک لندی

۳۴۶٬۵۰۰ ريال

۳۸۵٬۰۰۰

10%

کیسه زباله لندنی بنددار اکونومی کوچک لندی
زباله بنددار رولی بزرگ 70*65 15عددی لندی

۳۸۵٬۰۰۰ ريال

زباله بنددار رولی بزرگ 70*65 15عددی لندی
کیسه زباله بندار خیلی بزرگ 90*70 سانتیمتر بادوک

۹۵۰٬۰۰۰ ريال

کیسه زباله بندار خیلی بزرگ 90*70 سانتیمتر بادوک
کیسه زباله صنعتی 130*90 بادوک

۱٬۲۹۹٬۰۰۰ ريال

کیسه زباله صنعتی 130*90 بادوک
کیسه زباله آسان گره رولی متوسط 70*55 20 عددی لندی

۲۸۳٬۰۰۰ ريال

کیسه زباله آسان گره رولی متوسط 70*55 20 عددی لندی
کیسه زباله آسان گره متوسط 70*55 42 عددی لندی

۵۳۳٬۲۰۰ ريال

کیسه زباله آسان گره متوسط 70*55 42 عددی لندی
کیسه زباله 90*70 لندن 20 عددی بادوک

۶۷۰٬۰۰۰ ريال

کیسه زباله 90*70 لندن 20 عددی بادوک
کیسه زباله بنددار بزرگ اقتصادی 15 عددی 85*65 بادوک

۹۰۰٬۰۰۰ ريال

کیسه زباله بنددار بزرگ اقتصادی 15 عددی 85*65 بادوک
کیسه زباله بنددار کوچک 25 عددی 60*50 بادوک

۵۹۹٬۰۰۰ ريال

کیسه زباله بنددار کوچک 25 عددی 60*50 بادوک
کیسه زباله رولی 55*75 متوسط 25 عددی پتروکلین

۲۷۹٬۸۶۰ ريال

۳۹۹٬۸۰۰

30%

کیسه زباله رولی 55*75 متوسط 25 عددی پتروکلین
کیسه زباله رولی پرفرازدار اداری50*40 بادوک

۶۹۹٬۰۰۰ ريال

کیسه زباله رولی پرفرازدار اداری50*40 بادوک
کیسه زباله بنددار کوچک بادوک

۵۹۹٬۰۰۰ ريال

کیسه زباله بنددار کوچک بادوک
کسیه زباله سه رول 55 در 80 42 عددی زیبت

۳۸۱٬۵۰۰ ريال

۵۴۵٬۰۰۰

30%

کسیه زباله سه رول 55 در 80 42 عددی زیبت
کیسه زباله رولی متوسط 42 عددی لارین

۵۳۰٬۰۰۰ ريال

کیسه زباله رولی متوسط 42 عددی لارین
کیسه زباله رولی بزرگ با صرفه 3رول در1رول بادوک

۱٬۰۴۰٬۰۰۰ ريال

کیسه زباله رولی بزرگ با صرفه 3رول در1رول بادوک
کیسه زباله رولی پرفراژدار کوچک بادوک

۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ريال

کیسه زباله رولی پرفراژدار کوچک بادوک
کیسه زباله لندنی بزرگ 80*65 15عددی لندی

۳۲۰٬۰۰۰ ريال

کیسه زباله لندنی بزرگ 80*65 15عددی لندی
کیسه زباله بنددار بزرگ 80*65 سانتیمتر بادوک

۹۵۰٬۰۰۰ ريال

کیسه زباله بنددار بزرگ 80*65 سانتیمتر بادوک
کیسه زباله رولی اداری با صرفه3رول در1رول بادوک

۶۴۹٬۰۰۰ ريال

کیسه زباله رولی اداری با صرفه3رول در1رول بادوک
کیسه زباله رولی پرفراژدار بزرگ بادوک

۶۹۹٬۰۰۰ ريال

کیسه زباله رولی پرفراژدار بزرگ بادوک
کیسه زباله آسان گره کوچک 60*50 54 عددی لندی

۵۳۳٬۲۰۰ ريال

کیسه زباله آسان گره کوچک 60*50 54 عددی لندی
کیسه زباله بنددار رولی متوسط 55*60 20 عددی لندی

۳۵۵٬۰۰۰ ريال

کیسه زباله بنددار رولی متوسط 55*60 20 عددی لندی
کیسه زباله رولی آسان گره 80*65 30 عددی لندی

۵۳۳٬۲۰۰ ريال

کیسه زباله رولی آسان گره 80*65 30 عددی لندی
کیسه زباله بنددار بزرگ 65*80بادوک

۷۶۰٬۰۰۰ ريال

۹۵۰٬۰۰۰

20%

کیسه زباله بنددار بزرگ 65*80بادوک
کیسه زباله رولی کوچک با صرفه3رول در1رول بادوک

۱٬۰۴۰٬۰۰۰ ريال

کیسه زباله رولی کوچک با صرفه3رول در1رول بادوک
کیسه زباله تجزیه پذیر 15 عددی سایز متوسط پتروکلین

۱۹۸٬۰۰۰ ريال

کیسه زباله تجزیه پذیر 15 عددی سایز متوسط پتروکلین
کیسه زباله رولی پرفراژدار متوسط 42 عددی بادوک

۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ريال

کیسه زباله رولی پرفراژدار متوسط 42 عددی بادوک
کیسه زباله بنددار رولی70*55 جعبه20عددی متوسط کوالا

ناموجود

کیسه زباله بنددار رولی70*55 جعبه20عددی متوسط کوالا
کیسه زباله80*65 سانتیمتر زرد بزرگ3رول30عددی فسیل

ناموجود

کیسه زباله80*65 سانتیمتر زرد بزرگ3رول30عددی فسیل