نجات الهی افق کوروش تهران

افق کوروش | نجات الهی افق کوروش تهران

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی مادلین

۷۹۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی مادلین
لوبیا چیتی 900 گرمی سبزدانه

۷۶۴٬۰۰۰ ريال

۹۵۵٬۰۰۰

20%

لوبیا چیتی 900 گرمی سبزدانه
لوبیا چیتی ایرانی بسته سلفونی 900 گرمی فامیلا

۹۵۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا چیتی ایرانی بسته سلفونی 900 گرمی فامیلا
لوبیا قرمز جگری 900 گرمی سبزدانه

۵۴۸٬۰۰۰ ريال

۶۸۵٬۰۰۰

20%

لوبیا قرمز جگری 900 گرمی سبزدانه
لوبیا قرمز 800 گرمی فردینه

۴۵۶٬۸۹۹ ريال

۵۵۷٬۱۹۴

18%

لوبیا قرمز 800 گرمی فردینه
لوبیا قرمز استند آپ 900 گرمی گلستان

۶۳۴٬۲۳۰ ريال

۷۲۹٬۰۰۰

13%

لوبیا قرمز استند آپ 900 گرمی گلستان
لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی فامیلا

۶۵۵٬۴۱۵ ريال

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی فامیلا
لوبیا چیتی استند آپ 900 گرمی گلستان

۷۸۲٬۱۳۰ ريال

۸۹۹٬۰۰۰

13%

لوبیا چیتی استند آپ 900 گرمی گلستان
لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۶۶۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
لوبیا قرمز 900 گرمی فامیلا

۶۸۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا قرمز 900 گرمی فامیلا
بلوار کشاورز اکالا تهران

اُمارکت | بلوار کشاورز اکالا تهران

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۸۳۶٬۰۷۰ ريال

۸۹۹٬۰۰۰

7%

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی مادلین

۵۹۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی مادلین
لوبیا چشم بلبلی ایرانی   800 گرمی کرالیچین

۶۲۶٬۶۵۰ ريال

۷۵۵٬۰۰۰

17%

لوبیا چشم بلبلی ایرانی 800 گرمی کرالیچین
لوبیا سفید بسته سلفونی 900 گرمی گلیران

۶۳۹٬۲۰۰ ريال

۶۸۰٬۰۰۰

6%

لوبیا سفید بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
لوبیا سفید 900 گرمی فامیلا

۶۲۱٬۶۷۰ ريال

۷۴۹٬۰۰۰

17%

لوبیا سفید 900 گرمی فامیلا
لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی فامیلا

۷۹۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی فامیلا
لوبیا چیتی ایرانی بسته سلفونی 900 گرمی فامیلا

۹۵۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا چیتی ایرانی بسته سلفونی 900 گرمی فامیلا
لوبیا قرمز 900 گرمی فامیلا

۶۸۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا قرمز 900 گرمی فامیلا
لوبیا چیتی 800 گرمی کرالیچین

۹۲۵٬۰۰۰ ريال

لوبیا چیتی 800 گرمی کرالیچین
لوبیا کپسول 900گرمی دان جیل

۶۹۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا کپسول 900گرمی دان جیل
اکالا بیزینس

اُبیزینس | اکالا بیزینس

 لوبیا قرمز 900 گرمی برفود

۶۵۶٬۱۰۰ ريال

۷۲۹٬۰۰۰

10%

لوبیا قرمز 900 گرمی برفود
لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی  گلیران

۶۸۳٬۷۰۰ ريال

۷۹۵٬۰۰۰

14%

لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۹۱٬۱۲۰ ريال

۸۹۹٬۰۰۰

12%

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
لوبیا قرمز 800 گرمی کرالیچین

۶۹۷٬۵۰۰ ريال

۷۷۵٬۰۰۰

10%

لوبیا قرمز 800 گرمی کرالیچین
لوبیا چیتی 900 گرمی  دان جیل

ناموجود

لوبیا چیتی 900 گرمی دان جیل
لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی مادلین

ناموجود

لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی مادلین
لوبیا سفید بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

ناموجود

لوبیا سفید بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
لوبیا قرمز 900 گرمی گلزار

ناموجود

لوبیا قرمز 900 گرمی گلزار
لوبیاچیتی 900 گرمی گلزار

ناموجود

لوبیاچیتی 900 گرمی گلزار
لوبیا قرمز 900 گرمی ناردون

ناموجود

لوبیا قرمز 900 گرمی ناردون