نجات الهی افق کوروش تهران

افق کوروش | نجات الهی افق کوروش تهران

عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۳۹٬۰۰۰ ريال

عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
عدس 900 گرمی فامیلا

۷۵۹٬۰۰۰ ريال

عدس 900 گرمی فامیلا
عدس 900 گرمی سبزدانه

۶۳۶٬۰۰۰ ريال

۷۹۵٬۰۰۰

20%

عدس 900 گرمی سبزدانه
دال عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۵۳۶٬۰۶۸ ريال

دال عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
عدس بسته سلفونی 900 گرمی مادلین

۶۶۹٬۰۰۰ ريال

عدس بسته سلفونی 900 گرمی مادلین
عدس ریز بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۳۹٬۰۰۰ ريال

عدس ریز بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
عدس استند آپ 900 گرمی گلستان

۶۶۰٬۳۳۰ ريال

۷۵۹٬۰۰۰

13%

عدس استند آپ 900 گرمی گلستان
پک عدسی (رب گوجه فرنگی + عدس)

ناموجود

پک عدسی (رب گوجه فرنگی + عدس)
بلوار کشاورز اکالا تهران

اُمارکت | بلوار کشاورز اکالا تهران

دال عدس 800 گرمی کرالیچین

۷۶۵٬۰۰۰ ريال

دال عدس 800 گرمی کرالیچین
عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۳۹٬۰۰۰ ريال

عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
عدس 800 گرمی کرالیچین

۸۹۵٬۰۰۰ ريال

عدس 800 گرمی کرالیچین
عدس بسته سلفونی 900 گرمی گلیران

۹۱۱٬۰۰۰ ريال

عدس بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
 دال عدس 900 گرمی برفود

۶۵۹٬۰۰۰ ريال

دال عدس 900 گرمی برفود
 عدس 900 گرمی برفود

۷۴۹٬۰۰۰ ريال

عدس 900 گرمی برفود
دال عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۶۴۹٬۰۰۰ ريال

دال عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
عدس 900 گرمی فامیلا

۷۵۹٬۰۰۰ ريال

عدس 900 گرمی فامیلا
عدس ریز بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۳۹٬۰۰۰ ريال

عدس ریز بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
عدس 900 گرمی گلزار

۷۷۰٬۰۰۰ ريال

عدس 900 گرمی گلزار
اکالا بیزینس

اُبیزینس | اکالا بیزینس

عدس ریز بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۶۵۰٬۳۲۰ ريال

۷۳۹٬۰۰۰

12%

عدس ریز بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۶۵۰٬۳۲۰ ريال

۷۳۹٬۰۰۰

12%

عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
عدس 900 گرمی فامیلا

۶۶۷٬۹۲۰ ريال

۷۵۹٬۰۰۰

12%

عدس 900 گرمی فامیلا
دال عدس 800 گرمی کرالیچین

۶۸۸٬۵۰۰ ريال

۷۶۵٬۰۰۰

10%

دال عدس 800 گرمی کرالیچین
عدس 800 گرمی کرالیچین

۸۹۵٬۰۰۰ ريال

عدس 800 گرمی کرالیچین
 عدس 900 گرمی برفود

۶۷۴٬۱۰۰ ريال

۷۴۹٬۰۰۰

10%

عدس 900 گرمی برفود
عدس بسته سلفونی 900 گرمی گلیران

۷۸۳٬۴۶۰ ريال

۹۱۱٬۰۰۰

14%

عدس بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
عدس 900 گرمی گلزار

ناموجود

عدس 900 گرمی گلزار
عدس درشت 900 گرمی ناردون

ناموجود

عدس درشت 900 گرمی ناردون
عدس ریز 900 گرمی ناردون

ناموجود

عدس ریز 900 گرمی ناردون