625 کالا

رب گوجه فرنگی شیشه ای 700 گرمی مکنزی

۴۱۵٬۰۰۰ ريال

رب گوجه فرنگی شیشه ای 700 گرمی مکنزی
رب گوجه فرنگی 800 گرمی خوشبخت

۴۵۰٬۰۰۰ ريال

رب گوجه فرنگی 800 گرمی خوشبخت
سس سالاد فرانسوی 460 گرمی کیمبال

۵۶۵٬۰۰۰ ريال

سس سالاد فرانسوی 460 گرمی کیمبال
کنسرو خیارشور معمولی  660 گرم مکنزی

۳۹۰٬۰۰۰ ريال

کنسرو خیارشور معمولی 660 گرم مکنزی
نمک تصفیه شده ید دار 1000گرمی طلوع

۹۰٬۰۰۰ ريال

نمک تصفیه شده ید دار 1000گرمی طلوع
چوب دارچین 200گرمی کرالیچین

۸۰۰٬۰۰۰ ريال

چوب دارچین 200گرمی کرالیچین
اسپری زعفرانی 110 گرمی مصطفوی

۱٬۰۹۹٬۰۵۰ ريال

۱٬۲۹۳٬۰۰۰

15%

اسپری زعفرانی 110 گرمی مصطفوی
کنسرو خیارشور ممتاز  660 گرم خوشبخت

۴۶۰٬۰۰۰ ريال

کنسرو خیارشور ممتاز 660 گرم خوشبخت
سس کچاپ 460 گرمی کیمبال

۳۵۰٬۰۰۰ ريال

سس کچاپ 460 گرمی کیمبال
کنسرو خیارشور ممتاز 660 گرم مکنزی

۴۹۰٬۰۰۰ ريال

کنسرو خیارشور ممتاز 660 گرم مکنزی
سس سالاد هزار جزیره 454 گرمی دلپذیر

۴۸۰٬۰۰۰ ريال

سس سالاد هزار جزیره 454 گرمی دلپذیر
نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد سلفون 700گرم طلوع

۷۲٬۰۰۰ ريال

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد سلفون 700گرم طلوع
سس کچاپ موشکی 709 گرمی دلپذیر

۳۹۰٬۰۰۰ ريال

سس کچاپ موشکی 709 گرمی دلپذیر
کنسرو خیارشور معمولی 660 گرم خوشبخت

۳۹۰٬۰۰۰ ريال

کنسرو خیارشور معمولی 660 گرم خوشبخت
سس هزار جزیره 460 گرمی کیمبال

۵۸۵٬۰۰۰ ريال

سس هزار جزیره 460 گرمی کیمبال
زیتون پر شده با مغز فلفل دلمه ای 460 گرمی فامیلا

۹۰۹٬۰۰۰ ريال

زیتون پر شده با مغز فلفل دلمه ای 460 گرمی فامیلا
سس مایونز  454 گرمی دلپذیر

۴۹۵٬۰۰۰ ريال

سس مایونز 454 گرمی دلپذیر
نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد 2/5 کیلویی طلوع

۱۸۰٬۰۰۰ ريال

نمک تصفیه شده یددار تبلور مجدد 2/5 کیلویی طلوع
رب گوجه فرنگی شیشه ای 700گرمی فامیلا

۴۱۵٬۰۰۰ ريال

رب گوجه فرنگی شیشه ای 700گرمی فامیلا
کنجد عسلی 20 گرمی عقاب

۷۵٬۰۰۰ ريال

کنجد عسلی 20 گرمی عقاب
کنجد عسلی دارچینی 20 گرمی عقاب

۷۵٬۰۰۰ ريال

کنجد عسلی دارچینی 20 گرمی عقاب
سس سالاد هزار جزیره 420 گرمی فامیلا

۳۸۲٬۰۰۰ ريال

سس سالاد هزار جزیره 420 گرمی فامیلا
عصاره بره 80گرمی  الیت

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

عصاره بره 80گرمی الیت
سماق 50 گرمی گلستان

۱۸۵٬۰۰۰ ريال

سماق 50 گرمی گلستان
پودر فلفل سیاه 150 گرمی فامیلا

۶۹۹٬۰۰۰ ريال

پودر فلفل سیاه 150 گرمی فامیلا
وانیل خرس نشان اصل 3 گرمی گلها

۱۳۰٬۰۰۰ ريال

وانیل خرس نشان اصل 3 گرمی گلها
زرد چوبه 75 گرمی

۱۷۹٬۰۰۰ ريال

زرد چوبه 75 گرمی
فلفل قرمز 80 گرمی سانتین

۲۵۹٬۰۰۰ ريال

فلفل قرمز 80 گرمی سانتین
نمک تصفیه کیسه ای کریستاله 5 کیلویی گلها

۴۰۹٬۰۰۰ ريال

نمک تصفیه کیسه ای کریستاله 5 کیلویی گلها
خیارشور درجه یک 660 گرمی مکنزی

۳۸۰٬۰۰۰ ريال

خیارشور درجه یک 660 گرمی مکنزی
ترشی مخلوط ریز 660 گرمی اصالت

۲۴۵٬۱۰۰ ريال

۲۸۵٬۰۰۰

14%

ترشی مخلوط ریز 660 گرمی اصالت
آبغوره 400 گرمی اصالت

۳۳۹٬۷۰۰ ريال

۳۹۵٬۰۰۰

14%

آبغوره 400 گرمی اصالت