فروشگاه اُکالا

1303 کالا

شکلات بیتر دریم اسمارت 72درصد 7 گرمی شیرین عسل

۲۰٬۰۰۰

ریال
شکلات بیتر دریم اسمارت 72درصد 7 گرمی شیرین عسل
ویفر پذیرایی با طعم موز 38 گرم

۴۰٬۰۰۰

ریال
ویفر پذیرایی با طعم موز 38 گرم
چیپس پیاز و جعفری 60 گرمی مزمز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
چیپس پیاز و جعفری 60 گرمی مزمز
بیسکویت کرمدار موز 120 گرمی شیرین عسل

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت کرمدار موز 120 گرمی شیرین عسل
مغز تخمه آفتاب گردان نمکی 40 گرمی مزمز

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
مغز تخمه آفتاب گردان نمکی 40 گرمی مزمز
کیک کاکائویی بریتونا با روکش شکلات شیری 34گرمی

۹۰٬۰۰۰

ریال
کیک کاکائویی بریتونا با روکش شکلات شیری 34گرمی
کرانچی آتشین بزرگ 95گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
کرانچی آتشین بزرگ 95گرمی چی توز
بیسکوییت کرمدار کاکائویی 120 گرمی شیرین عسل

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بیسکوییت کرمدار کاکائویی 120 گرمی شیرین عسل
بیسکویت پتی بور شیر85گرمی شیرین عسل

۵۰٬۰۰۰

۲۵٬۰۰۰

ریال
50٪
بیسکویت پتی بور شیر85گرمی شیرین عسل
کرانچی پنیری بزرگ چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
کرانچی پنیری بزرگ چی توز
چی پلت پاچین سرکه ویژه 45 گرمی چی توز

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
چی پلت پاچین سرکه ویژه 45 گرمی چی توز
اسنک طلایی ویژه 50 گرمی چی توز

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
اسنک طلایی ویژه 50 گرمی چی توز
کیک وانیلی 50 گرمی های بای شیرین عسل

۶۰٬۰۰۰

ریال
کیک وانیلی 50 گرمی های بای شیرین عسل
شیرینی مغزدار میوه ای 45 گرمی چی توز

۴۰٬۰۰۰

ریال
شیرینی مغزدار میوه ای 45 گرمی چی توز
شوکو کیک روکشدار دوقلو کاکائو 40 گرمی شیرین عسل

۷۰٬۰۰۰

ریال
شوکو کیک روکشدار دوقلو کاکائو 40 گرمی شیرین عسل
بیسکویت کرمدار پرتقالی 85 گرمی تیویکا ویتانا

۱۰۹٬۰۰۰

ریال
بیسکویت کرمدار پرتقالی 85 گرمی تیویکا ویتانا
چیپس کچاپ متوسط 60 گرمی مزمز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
چیپس کچاپ متوسط 60 گرمی مزمز
کراکر ماهی پنیری متوسط 90 گرمی چی توز

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
کراکر ماهی پنیری متوسط 90 گرمی چی توز
ویفر شکلاتی فندقی،مکسی30گرمی شیرین عسل

۵۰٬۰۰۰

ریال
ویفر شکلاتی فندقی،مکسی30گرمی شیرین عسل
اسنک جادویی پنیری 95گرمی چاکلز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
اسنک جادویی پنیری 95گرمی چاکلز
مزمز مغز سه تخمه 30 گرمی

۱۴۰٬۰۰۰

ریال
مزمز مغز سه تخمه 30 گرمی
کتل چیپس نمکی دریایی 60 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
کتل چیپس نمکی دریایی 60 گرمی چی توز
بیسکویت پتی بور کاکائوئی 200 گرمی گرجی

۲۰۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت پتی بور کاکائوئی 200 گرمی گرجی
کیک صبحانه مورنینگ 100 گرمی شیرین عسل

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
کیک صبحانه مورنینگ 100 گرمی شیرین عسل
چیپس ماست وریحان 43گرمی چاکلز

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
چیپس ماست وریحان 43گرمی چاکلز
بیسکویت کاکائویی با تکه های شکلات 60 گرمی کوپا

۷۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت کاکائویی با تکه های شکلات 60 گرمی کوپا
چیپس کچاپ 43گرمی چاکلز

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
چیپس کچاپ 43گرمی چاکلز
کروسان با مغزی کرم کاکائویی دوبل 70 گرمی پچ پچ

۱۴۰٬۰۰۰

ریال
کروسان با مغزی کرم کاکائویی دوبل 70 گرمی پچ پچ
شکلات شیری با مغزی ویفر هیس40 گرمی  شیرین عسل

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
شکلات شیری با مغزی ویفر هیس40 گرمی شیرین عسل
بیسکویت نارگیل شکری پاپل 80 گرمی شیرین عسل

۷۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت نارگیل شکری پاپل 80 گرمی شیرین عسل
استیک کچاپ متوسط 40 گرمی

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
استیک کچاپ متوسط 40 گرمی
بیسکوییت کرمدار پرتقال 120 گرمی شیرین عسل

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
بیسکوییت کرمدار پرتقال 120 گرمی شیرین عسل