فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

کاپ کیک دوقلو با کرم شکلاتی کیک میک 60 گرمی مزمز

۶۹٬۰۰۰ ريال

۷۰٬۰۰۰

1%

کاپ کیک دوقلو با کرم شکلاتی کیک میک 60 گرمی مزمز
سیگار ایکس اس نقره ای وینستون

۲۱۰٬۰۰۰ ريال

سیگار ایکس اس نقره ای وینستون
سیگار کامپکت آبی وینستون

۱۷۰٬۰۰۰ ريال

سیگار کامپکت آبی وینستون
بیسکویت سبوس دار چند غله 435گرمی ستاک

۷۱۹٬۰۰۰ ريال

۸۰۵٬۰۰۰

11%

بیسکویت سبوس دار چند غله 435گرمی ستاک
سیگار ایکس اس نوا نقره ای وینستون

۱۹۰٬۰۰۰ ريال

سیگار ایکس اس نوا نقره ای وینستون
سیگار کامپکت آبی کمل

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

سیگار کامپکت آبی کمل
مغز تخمه آفتاب گردان نمکی 40 گرمی مزمز

۹۹٬۰۰۰ ريال

۱۰۰٬۰۰۰

1%

مغز تخمه آفتاب گردان نمکی 40 گرمی مزمز
کیک طلایی کاکائویی 70گرمی درنا

۶۹٬۰۰۰ ريال

۷۰٬۰۰۰

1%

کیک طلایی کاکائویی 70گرمی درنا
سیگار ایکس استایل آبی وینستون

۲۱۰٬۰۰۰ ريال

سیگار ایکس استایل آبی وینستون
ویفر وینکرز با کرم نارگیلی 45گرمی زرکام

۶۳٬۰۰۰ ريال

۷۰٬۰۰۰

10%

ویفر وینکرز با کرم نارگیلی 45گرمی زرکام
جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

پفک نمکی 60 گرمی مینو

۸۹٬۰۰۰ ريال

۹۰٬۰۰۰

1%

پفک نمکی 60 گرمی مینو
کیک لایه ای اسفنجی کاکائویی 45 گرمی نادی

۳۹٬۰۰۰ ريال

۴۰٬۰۰۰

3%

کیک لایه ای اسفنجی کاکائویی 45 گرمی نادی
ویفر با کرم وانیل کاراملی تامبی 18گرمی کوپا

۲۷٬۰۰۰ ريال

۳۰٬۰۰۰

10%

ویفر با کرم وانیل کاراملی تامبی 18گرمی کوپا
ویفر رنگارنگ 14.5 گرمی مینو

۱۹٬۰۰۰ ريال

۲۰٬۰۰۰

5%

ویفر رنگارنگ 14.5 گرمی مینو
کیک عروسکی با مغز کرم کاکائو 35گرمی درنا

۴۹٬۵۰۰ ريال

۵۰٬۰۰۰

1%

کیک عروسکی با مغز کرم کاکائو 35گرمی درنا
بیسکویت مادر ممتاز 70 گرمی ویتانا

۷۷٬۰۰۰ ريال

۹۰٬۰۰۰

14%

بیسکویت مادر ممتاز 70 گرمی ویتانا
ویفر شکلاتی تلخ 32 گرمی کوپا

۷۱٬۰۰۰ ريال

۸۰٬۰۰۰

11%

ویفر شکلاتی تلخ 32 گرمی کوپا
پیراشکی مغزدار 60 گرمی نان آوران

۷۴٬۲۵۰ ريال

۷۵٬۰۰۰

1%

پیراشکی مغزدار 60 گرمی نان آوران
ویفر با روکش شکلات 35گرمی نیکابایت ویتانا

۷۵٬۰۰۰ ريال

۸۵٬۰۰۰

12%

ویفر با روکش شکلات 35گرمی نیکابایت ویتانا
ویفر کاراملی با روکش شکلات تلخ کانتی 37 گرمی کوپا

۷۱٬۰۰۰ ريال

۸۰٬۰۰۰

11%

ویفر کاراملی با روکش شکلات تلخ کانتی 37 گرمی کوپا
اُمارکت بلوار کشاورز تهران

اُمارکت بلوار کشاورز تهران

کیک تی تاپ متالایز 60 گرمی سالمین

۵۰٬۰۰۰ ريال

کیک تی تاپ متالایز 60 گرمی سالمین
پیراشکی مغزدار 60 گرمی نان آوران

۷۵٬۰۰۰ ريال

پیراشکی مغزدار 60 گرمی نان آوران
 پودرکیک  وانیل خامه وانیل 500گرمی رشد

۹۷۰٬۰۰۰ ريال

پودرکیک وانیل خامه وانیل 500گرمی رشد
کلوچه صادراتی گردویی 65 گرمی نادری

۴۰٬۰۰۰ ريال

کلوچه صادراتی گردویی 65 گرمی نادری
شکلات مغزدار نانی 17 گرمی شیرین عسل

۲۰٬۰۰۰ ريال

شکلات مغزدار نانی 17 گرمی شیرین عسل
ویفر اکسترا موز 100 گرمی شیرین عسل

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

ویفر اکسترا موز 100 گرمی شیرین عسل
دسر کارامل 100 گرمی می ماس

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

دسر کارامل 100 گرمی می ماس
کیک لایه ای کاکائو آلنا35 گرمی شیرین عسل

۳۰٬۰۰۰ ريال

کیک لایه ای کاکائو آلنا35 گرمی شیرین عسل
چی پلت سرکه بزرگ 75 گرمی چی توز

۱۷۰٬۰۰۰ ريال

۲۰۰٬۰۰۰

15%

چی پلت سرکه بزرگ 75 گرمی چی توز
کرانچی پنیری بزرگ چی توز

۱۲۷٬۵۰۰ ريال

۱۵۰٬۰۰۰

15%

کرانچی پنیری بزرگ چی توز
اُبیزینس

اُبیزینس

بیسکویت پتی بور شیر125گرمی شیرین عسل

۸۰٬۰۰۰ ريال

بیسکویت پتی بور شیر125گرمی شیرین عسل
چیپس کچاپ متوسط 60 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

چیپس کچاپ متوسط 60 گرمی چی توز
کتل چیپس نمکی دریایی 60 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

کتل چیپس نمکی دریایی 60 گرمی چی توز
چیپس پیاز جعفری 60 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

چیپس پیاز جعفری 60 گرمی چی توز
بیسکویت کرمدار موز 120 گرمی شیرین عسل

۸۰٬۰۰۰ ريال

بیسکویت کرمدار موز 120 گرمی شیرین عسل
کرانچی آتشین بزرگ 95گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰ ريال

کرانچی آتشین بزرگ 95گرمی چی توز
کیک مغزدار تاینی دوقلو 70 گرمی شیرین عسل

۶۰٬۰۰۰ ريال

کیک مغزدار تاینی دوقلو 70 گرمی شیرین عسل
بیسکوییت پتی بور وانیل 125 گرمی شیرین عسل

۸۰٬۰۰۰ ريال

بیسکوییت پتی بور وانیل 125 گرمی شیرین عسل
بیسکویت تارت قلبی کاکائویی 64 گرمی ویتانا

۶۸٬۰۰۰ ريال

۸۰٬۰۰۰

15%

بیسکویت تارت قلبی کاکائویی 64 گرمی ویتانا
کیک طلایی کشمشی 70 گرمی درنا

۷۹٬۲۰۰ ريال

۹۰٬۰۰۰

12%

کیک طلایی کشمشی 70 گرمی درنا