فروشگاه اُکالا

258 کالا

تخم مرغ 6 عددی زرده طلایی

۳۳۰٬۰۰۰

ریال
تخم مرغ 6 عددی زرده طلایی
تخم مرغ 9 عددی زرده طلایی

۴۹۵٬۰۰۰

ریال
تخم مرغ 9 عددی زرده طلایی
تخم مرغ 20 عددی زرده طلایی

۱٬۱۰۰٬۰۰۰

ریال
تخم مرغ 20 عددی زرده طلایی
تخم مرغ 6 عددی تلاونگ

۳۳۰٬۰۰۰

ریال
تخم مرغ 6 عددی تلاونگ
تخم مرغ 9 عددی تلاونگ

۴۹۵٬۰۰۰

ریال
تخم مرغ 9 عددی تلاونگ
تخم مرغ در پوش دار 20 عددی تلاونگ

۱٬۱۰۰٬۰۰۰

ریال
تخم مرغ در پوش دار 20 عددی تلاونگ
تخم مرغ ویژه 15 عددی زرده طلایی

۸۲۵٬۰۰۰

ریال
تخم مرغ ویژه 15 عددی زرده طلایی
تخم مرغ 15 عددی تلاونگ

۸۲۵٬۰۰۰

ریال
تخم مرغ 15 عددی تلاونگ
کالباس جونه 80درصدگوشت 300گرمی سولیکو

۱٬۸۰۰٬۰۰۰

ریال
کالباس جونه 80درصدگوشت 300گرمی سولیکو
ساق مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین

۱٬۳۰۵٬۰۰۰

ریال
ساق مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین
ژامبون مرغ دودی 90درصد 250 گرمی سولیکو

۱٬۳۵۰٬۰۰۰

ریال
ژامبون مرغ دودی 90درصد 250 گرمی سولیکو
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیاپروتئین

۲٬۶۱۰٬۰۰۰

ریال
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیاپروتئین
ژامبون ریکو 90درصد 300 گرمی سولیکو

۱٬۶۲۰٬۰۰۰

ریال
ژامبون ریکو 90درصد 300 گرمی سولیکو
کالباس مارتادلا  40درصد 500 گرمی سولیکو

۸۷۰٬۰۰۰

ریال
کالباس مارتادلا 40درصد 500 گرمی سولیکو
کالباس خشک مخصوص رجی 70درصد گوشت 300 گرمی سولیکو

۱٬۶۱۵٬۰۰۰

ریال
کالباس خشک مخصوص رجی 70درصد گوشت 300 گرمی سولیکو
سالامی تنوری 90درصدگوشت 300گرمی سولیکو

۱٬۹۰۰٬۰۰۰

ریال
سالامی تنوری 90درصدگوشت 300گرمی سولیکو
کوکتل بلژیکی 500گرمی سولیکو

۷۰۰٬۰۰۰

ریال
کوکتل بلژیکی 500گرمی سولیکو
سوسیس آلمانی 40درصد  1000 گرمی سولیکو

۱٬۳۰۰٬۰۰۰

ریال
سوسیس آلمانی 40درصد 1000 گرمی سولیکو
ران مرغ  بی پوست 1800گرمی مهیاپروتئین

۲٬۳۲۲٬۰۰۰

ریال
ران مرغ بی پوست 1800گرمی مهیاپروتئین
فیله ماهی قزل آلا سالمون منجمد 500 گرمی مهیا‌

۳٬۳۵۴٬۰۰۰

۳٬۰۱۸٬۶۰۰

ریال
10٪
فیله ماهی قزل آلا سالمون منجمد 500 گرمی مهیا‌
ژامبون مرغ دودی 90درصد 300 گرمی سولیکو

۱٬۳۵۰٬۰۰۰

ریال
ژامبون مرغ دودی 90درصد 300 گرمی سولیکو
کوکتل مخصوص توری 500 گرمی 202

۱٬۸۰۰٬۰۰۰

ریال
کوکتل مخصوص توری 500 گرمی 202
سوسیس فراکنفورتر 70درصد گوشت 300 گرمی سولیکو

۱٬۷۰۰٬۰۰۰

ریال
سوسیس فراکنفورتر 70درصد گوشت 300 گرمی سولیکو
استیک قزل سالمون 500 گرمی شارین

۲٬۶۱۴٬۰۰۰

ریال
استیک قزل سالمون 500 گرمی شارین
میگو پلویی 500 گرمی شارین

۲٬۰۴۴٬۰۰۰

ریال
میگو پلویی 500 گرمی شارین
سوسیس کوکتل پنیری 55درصد 300 گرمی سولیکو

۱٬۱۰۰٬۰۰۰

ریال
سوسیس کوکتل پنیری 55درصد 300 گرمی سولیکو
کالباس ژیگو 80درصد گوشت 300 گرمی سولیکو

۱٬۸۰۰٬۰۰۰

ریال
کالباس ژیگو 80درصد گوشت 300 گرمی سولیکو
سوجوک 80درصدگوشت 250 گرمی کاپو کاله

۱٬۷۰۹٬۰۰۰

ریال
سوجوک 80درصدگوشت 250 گرمی کاپو کاله
ژامبون مرغ دارفرش 90درصد 300 گرمی 202

۱٬۳۷۸٬۰۰۰

ریال
ژامبون مرغ دارفرش 90درصد 300 گرمی 202
بیکن ایرلندی 97درصد 250 گرمی سولیکو

۲٬۴۳۰٬۰۰۰

ریال
بیکن ایرلندی 97درصد 250 گرمی سولیکو
کالباس پنیری کراکف مخصوص 300گرمی سولیکو

۱٬۳۰۰٬۰۰۰

ریال
کالباس پنیری کراکف مخصوص 300گرمی سولیکو
کالباس گوک مخلوط گوشت و مرغ 300گرمی سولیکو

۱٬۳۳۴٬۰۰۰

ریال
کالباس گوک مخلوط گوشت و مرغ 300گرمی سولیکو