206 کالا

تخم مرغ 6 عددی تلاونگ

۲۹۸٬۰۰۰ ريال

تخم مرغ 6 عددی تلاونگ
تخم مرغ 9 عددی تلاونگ

۴۴۷٬۵۰۰ ريال

تخم مرغ 9 عددی تلاونگ
سینه مرغ 900 گرمی مهیاپروتئین

۱٬۱۷۴٬۵۰۰ ريال

۱٬۳۰۵٬۰۰۰

10%

سینه مرغ 900 گرمی مهیاپروتئین
کالباس 60% قارچ و مرغ 250گرمی مهیا

۶۰۰٬۰۰۰ ريال

کالباس 60% قارچ و مرغ 250گرمی مهیا
سوسیس آلمانی 40% گوشت 300 گرمی مهیا

۳۶۰٬۰۰۰ ريال

۴۵۰٬۰۰۰

20%

سوسیس آلمانی 40% گوشت 300 گرمی مهیا
ران مرغ 900 گرمی مهیا

۱٬۱۶۱٬۰۰۰ ريال

ران مرغ 900 گرمی مهیا
تخم مرغ ویژه 15 عددی زرده طلایی

۷۰۸٬۷۰۰ ريال

۷۴۶٬۰۰۰

5%

تخم مرغ ویژه 15 عددی زرده طلایی
تخم مرغ 9 عددی زرده طلایی

۴۴۷٬۵۰۰ ريال

تخم مرغ 9 عددی زرده طلایی
بازو مرغ ساده 900 گرمی مهیاپروتئین

۹۲۷٬۰۰۰ ريال

بازو مرغ ساده 900 گرمی مهیاپروتئین
میگو رگ گیری سایز41-50 400گرمی مه پروتئین

۲٬۹۳۸٬۰۰۰ ريال

میگو رگ گیری سایز41-50 400گرمی مه پروتئین
سوسیس آلمانی 40%  1000 گرمی سولیکو

۱٬۰۱۲٬۰۰۰ ريال

سوسیس آلمانی 40% 1000 گرمی سولیکو
سوسیس هلندی1000گرمی توری 202

۱٬۴۴۷٬۰۰۰ ريال

سوسیس هلندی1000گرمی توری 202
فرانکفورتر پرمیوم 80% 400 گرمی 202

۱٬۵۲۳٬۰۰۰ ريال

فرانکفورتر پرمیوم 80% 400 گرمی 202
کالباس 90% گوشت 250 گرمی مهیا

۷۹۶٬۰۰۰ ريال

۹۹۵٬۰۰۰

20%

کالباس 90% گوشت 250 گرمی مهیا
کالباس مارتادلا  40% 500 گرمی سولیکو

۶۱۰٬۲۰۰ ريال

۶۷۸٬۰۰۰

10%

کالباس مارتادلا 40% 500 گرمی سولیکو
ماهی قزل آلا شکم خالی منجمد 1 کیلویی مهیا

۲٬۷۴۱٬۰۰۰ ريال

ماهی قزل آلا شکم خالی منجمد 1 کیلویی مهیا
کالباس خشک مخصوص 70% گوشت 300 گرمی سولیکو

۱٬۲۱۰٬۰۰۰ ريال

کالباس خشک مخصوص 70% گوشت 300 گرمی سولیکو
سوسیس فراکنفورتر 70% گوشت 300 گرمی سولیکو

۱٬۴۰۳٬۰۰۰ ريال

سوسیس فراکنفورتر 70% گوشت 300 گرمی سولیکو
کوکتل پنیری وکیوم 500 گرمی 202

۱٬۱۳۵٬۰۰۰ ريال

کوکتل پنیری وکیوم 500 گرمی 202
میگو رگ گیری pd پاکتی 50-41 500 گرمی شارین

۳٬۶۶۲٬۰۰۰ ريال

میگو رگ گیری pd پاکتی 50-41 500 گرمی شارین
کوکتل گوشت 55% 500 گرمی سولیکو

۱٬۰۹۸٬۰۰۰ ريال

کوکتل گوشت 55% 500 گرمی سولیکو
فیله ماهی قزل آلا سالمون منجمد 500 گرمی مهیا‌ پروت

۲٬۳۴۷٬۸۰۰ ريال

۳٬۳۵۴٬۰۰۰

30%

فیله ماهی قزل آلا سالمون منجمد 500 گرمی مهیا‌ پروت
سوسیس کوکتل پنیری 55% 300 گرمی سولیکو

۸۹۷٬۰۰۰ ريال

سوسیس کوکتل پنیری 55% 300 گرمی سولیکو
میگو پلویی 500 گرمی شارین

۲٬۰۴۴٬۰۰۰ ريال

میگو پلویی 500 گرمی شارین
کوکتل مخصوص توری 500 گرمی 202

۱٬۱۸۴٬۰۵۰ ريال

۱٬۳۹۳٬۰۰۰

15%

کوکتل مخصوص توری 500 گرمی 202
استیک قزل سالمون 500 گرمی شارین

۲٬۶۱۴٬۰۰۰ ريال

استیک قزل سالمون 500 گرمی شارین
فیله قزل گوشت صورتی بدون استخوان500گرمی مه پروتئین

۳٬۳۰۰٬۰۰۰ ريال

فیله قزل گوشت صورتی بدون استخوان500گرمی مه پروتئین
سوسیس کوکتل 55% گوشت 300 گرمی سولیکو

۶۹۰٬۰۰۰ ريال

سوسیس کوکتل 55% گوشت 300 گرمی سولیکو
چرخکرده مرغ 500 گرمی مهیاپروتئین

۷۹۲٬۰۰۰ ريال

۸۸۰٬۰۰۰

10%

چرخکرده مرغ 500 گرمی مهیاپروتئین
ژامبون مرغ دارفرش 90% 300 گرمی 202

۱٬۱۸۰٬۰۰۰ ريال

ژامبون مرغ دارفرش 90% 300 گرمی 202
میگو رگ گیری 61-70  400 گرمی مه پروتئین

۲٬۵۹۹٬۰۰۰ ريال

میگو رگ گیری 61-70 400 گرمی مه پروتئین
فیله ماهی بدون پوست حسون 700 گرمی شارین

۱٬۵۲۶٬۰۰۰ ريال

فیله ماهی بدون پوست حسون 700 گرمی شارین