فروشگاه اُکالا

15 کالا

خرما 550 گرمی مروارید سیاه

۸۶۰٬۰۰۰

ریال
خرما 550 گرمی مروارید سیاه
آجیل مخلوط ساده متوسط 30 گرم مزمز

۳۹۰٬۰۰۰

ریال
آجیل مخلوط ساده متوسط 30 گرم مزمز
کشمش پلویی بسته سلفونی 400 گرمی آذوقه

۶۲۹٬۰۰۰

ریال
کشمش پلویی بسته سلفونی 400 گرمی آذوقه
آلبالو خشکه بزرگ 80 گرم مزمز

۱۹۰٬۰۰۰

ریال
آلبالو خشکه بزرگ 80 گرم مزمز
بادام درختی متوسط 40 گرم مزمز

۳۹۰٬۰۰۰

ریال
بادام درختی متوسط 40 گرم مزمز
میوه خشک مخلوط 140 گرمی خشکپاک

۸۵۰٬۰۰۰

ریال
میوه خشک مخلوط 140 گرمی خشکپاک
کشمش پلویی 450 گرمی گلستان

۱٬۲۰۰٬۰۰۰

ریال
کشمش پلویی 450 گرمی گلستان
خرمای خاصویی 250 گرمی مزمز

۴۰۰٬۰۰۰

ریال
خرمای خاصویی 250 گرمی مزمز
آلبالو خشک با ظرف 300 گرمی خشکپاک

۶۳۰٬۰۰۰

ریال
آلبالو خشک با ظرف 300 گرمی خشکپاک
خرما پیارم 400 گرمی مروارید سیاه

۱٬۵۳۲٬۰۰۰

ریال
خرما پیارم 400 گرمی مروارید سیاه
کشمش پلویی سلفونی 350 گرمی فامیلا

۶۶۹٬۰۰۰

ریال
کشمش پلویی سلفونی 350 گرمی فامیلا
رطب عسلی 900 گرمی مروارید سیاه

۹۹۲٬۰۰۰

ریال
رطب عسلی 900 گرمی مروارید سیاه
آجیل مخلوط 450 گرمی خشکپاک

۳٬۹۰۰٬۰۰۰

ریال
آجیل مخلوط 450 گرمی خشکپاک
آلبالو ترش وکیوم 180 گرمی خشکپاک

۴۹۰٬۰۰۰

ریال
آلبالو ترش وکیوم 180 گرمی خشکپاک
مغز گردو خشکپاک ??? گرمی

۱٬۳۵۰٬۰۰۰

ریال
مغز گردو خشکپاک ??? گرمی