فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

خرما 600 گرمی مروارید سیاه

۵۳۳٬۰۰۰ ريال

۵۳۸٬۰۰۰

1%

خرما 600 گرمی مروارید سیاه
آلبالو خشکه بزرگ 70 گرمی مزمز

۱۱۹٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

1%

آلبالو خشکه بزرگ 70 گرمی مزمز
کشمش پلویی 450 گرمی گلستان

۴۶۷٬۵۰۰ ريال

۵۵۰٬۰۰۰

15%

کشمش پلویی 450 گرمی گلستان
کشمش پلویی سلفونی 350 گرمی فامیلا

۴۹۳٬۰۰۰ ريال

۴۹۹٬۰۰۰

1%

کشمش پلویی سلفونی 350 گرمی فامیلا
کشمش پلویی بسته سلفونی 400 گرمی آذوقه

۴۷۳٬۰۰۰ ريال

۴۷۹٬۰۰۰

1%

کشمش پلویی بسته سلفونی 400 گرمی آذوقه
آلبالو خشک با ظرف 300 گرمی خشکپاک

۶۲۳٬۰۰۰ ريال

۶۳۰٬۰۰۰

1%

آلبالو خشک با ظرف 300 گرمی خشکپاک
خرما کبکاب 700 گرمی مروارید سیاه

۴۵۳٬۶۰۰ ريال

۵۵۹٬۰۰۰

19%

خرما کبکاب 700 گرمی مروارید سیاه
انجیر خشک 100 گرمی گلستان

۳۰۸٬۵۵۰ ريال

۳۶۳٬۰۰۰

15%

انجیر خشک 100 گرمی گلستان
 آلبالوچه ظرفی 80 گرمی جنگلی

۱۳۴٬۰۰۰ ريال

۱۳۵٬۰۰۰

1%

آلبالوچه ظرفی 80 گرمی جنگلی
خرمای مضافتی 550 گرمی مشکین

ناموجود

خرمای مضافتی 550 گرمی مشکین
جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

خرمای مضافتی فامیلا 750 گرمی

۷۸۴٬۵۰۰ ريال

خرمای مضافتی فامیلا 750 گرمی
قیسی 300 گرمی آذوقه

۸۹۰٬۰۰۰ ريال

۸۹۹٬۰۰۰

1%

قیسی 300 گرمی آذوقه
کشمش پلویی بسته سلفونی 400 گرمی آذوقه

۴۷۳٬۰۰۰ ريال

۴۷۹٬۰۰۰

1%

کشمش پلویی بسته سلفونی 400 گرمی آذوقه
کشمش پلویی سلفونی 350 گرمی فامیلا

۴۹۳٬۰۰۰ ريال

۴۹۹٬۰۰۰

1%

کشمش پلویی سلفونی 350 گرمی فامیلا
آلبالو خشکه بزرگ 70 گرمی مزمز

۱۱۹٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

1%

آلبالو خشکه بزرگ 70 گرمی مزمز
کشمش پلویی 450 گرمی گلستان

۴۶۷٬۵۰۰ ريال

۵۵۰٬۰۰۰

15%

کشمش پلویی 450 گرمی گلستان
خرما 700 گرمی مروارید سیاه

۶۲۵٬۰۰۰ ريال

خرما 700 گرمی مروارید سیاه
مویز بسته سلفونی250 گرمی آذوقه

۵۴۵٬۰۰۰ ريال

۵۵۱٬۱۴۸

1%

مویز بسته سلفونی250 گرمی آذوقه
 آلبالوچه ظرفی 80 گرمی جنگلی

۱۳۴٬۰۰۰ ريال

۱۳۵٬۰۰۰

1%

آلبالوچه ظرفی 80 گرمی جنگلی
آلبالو خشک با ظرف 300 گرمی خشکپاک

۶۲۳٬۰۰۰ ريال

۶۳۰٬۰۰۰

1%

آلبالو خشک با ظرف 300 گرمی خشکپاک
اُمارکت بلوار کشاورز تهران

اُمارکت بلوار کشاورز تهران

خرمای مضافتی تندیس 600 گرمی ساغر

۷۵۰٬۰۰۰ ريال

خرمای مضافتی تندیس 600 گرمی ساغر
خرمای مضافتی 640 گرمی ساغر

۷۷۵٬۰۰۰ ريال

خرمای مضافتی 640 گرمی ساغر
 آلبالوچه ظرفی 80 گرمی جنگلی

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

آلبالوچه ظرفی 80 گرمی جنگلی
خرما با مغز بادام و روکش شکلاتی ساده 250 گرمی دلو

۶۸۰٬۰۰۰ ريال

خرما با مغز بادام و روکش شکلاتی ساده 250 گرمی دلو
عناب 250گرمی 125

۴۷۸٬۵۰۰ ريال

عناب 250گرمی 125
میوه خشک مخلوط 140 گرمی خشکپاک

۶۵۰٬۰۰۰ ريال

میوه خشک مخلوط 140 گرمی خشکپاک
خرما مضافتی رومینا 500 گرمی ساغر

۵۰۴٬۰۰۰ ريال

۶۳۰٬۰۰۰

20%

خرما مضافتی رومینا 500 گرمی ساغر
خرما 700 گرمی مروارید سیاه

۷۸۰٬۰۰۰ ريال

خرما 700 گرمی مروارید سیاه
آجیل مخلوط 450 گرمی خشکپاک

۲٬۲۰۵٬۰۰۰ ريال

آجیل مخلوط 450 گرمی خشکپاک
آلبالو خشک 125 گرمی برتر

۲۶۹٬۶۰۰ ريال

آلبالو خشک 125 گرمی برتر
اُبیزینس

اُبیزینس

 آلبالوچه ظرفی 80 گرمی جنگلی

۱۰۶٬۲۵۰ ريال

۱۲۵٬۰۰۰

15%

آلبالوچه ظرفی 80 گرمی جنگلی
قیسی وکیوم 100 گرمی 125

۳۶۰٬۸۰۰ ريال

۴۴۰٬۰۰۰

18%

قیسی وکیوم 100 گرمی 125
مغز گردو 120گرمی کرالیچین

۸۶۴٬۰۰۰ ريال

۹۶۰٬۰۰۰

10%

مغز گردو 120گرمی کرالیچین
خرما ربی کبریتی 350 گرمی بنتو

ناموجود

خرما ربی کبریتی 350 گرمی بنتو
کشمش پلویی سلفونی 350 گرمی فامیلا

ناموجود

کشمش پلویی سلفونی 350 گرمی فامیلا
کشمش پلویی بسته سلفونی 400 گرمی آذوقه

ناموجود

کشمش پلویی بسته سلفونی 400 گرمی آذوقه
خرما با مغز بادام و روکش شکلاتی ساده 250 گرمی دلو

ناموجود

خرما با مغز بادام و روکش شکلاتی ساده 250 گرمی دلو
کشمش پلویی 450گرمی 125

ناموجود

کشمش پلویی 450گرمی 125
خرمای مضافتی نقره ای 600 گرمی ساغر

ناموجود

خرمای مضافتی نقره ای 600 گرمی ساغر
آلبالو خشکه بزرگ 70 گرمی مزمز

ناموجود

آلبالو خشکه بزرگ 70 گرمی مزمز