59 کالا

بادام درختی متوسط 40 گرم مزمز

۲۹۰٬۰۰۰ ريال

بادام درختی متوسط 40 گرم مزمز
کشمش سبز پیکامی 200 گرمی 125

۴۶۸٬۰۰۰ ريال

کشمش سبز پیکامی 200 گرمی 125
عناب 250گرمی 125

۴۷۸٬۵۰۰ ريال

عناب 250گرمی 125
خرمای خاصویی 250 گرمی مزمز

۵۲۰٬۰۰۰ ريال

خرمای خاصویی 250 گرمی مزمز
مویز بسته سلفونی250 گرمی آذوقه

۵۵۱٬۱۴۸ ريال

مویز بسته سلفونی250 گرمی آذوقه
آجیل مخلوط 450 گرمی خشکپاک

۳٬۹۰۰٬۰۰۰ ريال

آجیل مخلوط 450 گرمی خشکپاک
قیسی 330 گرمی ظرفی خشکپاک

۱٬۱۷۰٬۰۰۰ ريال

قیسی 330 گرمی ظرفی خشکپاک
خرمای مضافتی رایان 600 گرمی ساغر

۸۹۰٬۰۰۰ ريال

خرمای مضافتی رایان 600 گرمی ساغر
خرما 550 گرمی مروارید سیاه

۸۶۰٬۰۰۰ ريال

خرما 550 گرمی مروارید سیاه
خرما 700 گرمی مروارید سیاه

۱٬۱۶۵٬۰۰۰ ريال

خرما 700 گرمی مروارید سیاه
آلبالو خشکه بزرگ 80 گرم مزمز

۱۶۰٬۰۰۰ ريال

آلبالو خشکه بزرگ 80 گرم مزمز
مغز گردو 120گرمی کرالیچین

۹۶۰٬۰۰۰ ريال

مغز گردو 120گرمی کرالیچین
خرمای خشک زاهدی 450 گرمی ساغر

۶۸۰٬۰۰۰ ريال

خرمای خشک زاهدی 450 گرمی ساغر
آلبالو خشک 125 گرمی برتر

۳۶۳٬۴۰۰ ريال

آلبالو خشک 125 گرمی برتر
خرمای مضافتی طلایی 680 گرمی ساغر

۱٬۰۶۰٬۰۰۰ ريال

خرمای مضافتی طلایی 680 گرمی ساغر
میوه خشک مخلوط 140 گرمی خشکپاک

۶۵۰٬۰۰۰ ريال

میوه خشک مخلوط 140 گرمی خشکپاک
کشمش پلویی 350 گرمی سلفون خشکپاک

۵۹۰٬۰۰۰ ريال

کشمش پلویی 350 گرمی سلفون خشکپاک
کشمش پلویی 450 گرمی گلستان

۷۰۰٬۰۰۰ ريال

کشمش پلویی 450 گرمی گلستان
آلبالو ترش وکیوم 65 گرمی خشک پاک

۱۴۰٬۰۰۰ ريال

آلبالو ترش وکیوم 65 گرمی خشک پاک
انجیر خشک 230گرمی 125

۸۹۹٬۰۰۰ ريال

انجیر خشک 230گرمی 125
کشمش مویز سلفون 450 گرمی خشکپاک

۱٬۱۴۵٬۰۰۰ ريال

کشمش مویز سلفون 450 گرمی خشکپاک
انجیر ویژه 200 گرمی برتر

۱٬۲۰۶٬۱۲۸ ريال

۱٬۳۵۵٬۲۰۰

11%

انجیر ویژه 200 گرمی برتر
خرمای مضافتی 640 گرمی ساغر

۹۹۰٬۰۰۰ ريال

خرمای مضافتی 640 گرمی ساغر
خرما پیارم 400 گرمی مروارید سیاه

۱٬۵۳۲٬۰۰۰ ريال

خرما پیارم 400 گرمی مروارید سیاه
خرمای مضافتی تندیس 600 گرمی ساغر

۹۴۰٬۰۰۰ ريال

خرمای مضافتی تندیس 600 گرمی ساغر
آلبالو خشک با ظرف 300 گرمی خشکپاک

۵۶۷٬۰۰۰ ريال

۶۳۰٬۰۰۰

10%

آلبالو خشک با ظرف 300 گرمی خشکپاک
بادام هندی بزرگ 65 گرم مزمز

۵۸۰٬۰۰۰ ريال

بادام هندی بزرگ 65 گرم مزمز
انجیر شیرازی 400 گرمی 125

۱٬۴۹۸٬۰۰۰ ريال

انجیر شیرازی 400 گرمی 125
آجیل شیرین سلفون 200 گرمی خشک پاک

۱٬۱۶۰٬۰۰۰ ريال

۱٬۴۵۰٬۰۰۰

20%

آجیل شیرین سلفون 200 گرمی خشک پاک
نخودچی 400 گرمی 125

۵۴۴٬۰۰۰ ريال

نخودچی 400 گرمی 125
نخودچی شور 400 گرمی خشکپاک

۶۷۵٬۰۰۰ ريال

۷۵۰٬۰۰۰

10%

نخودچی شور 400 گرمی خشکپاک
کشمش پلویی سلفونی 350 گرمی فامیلا

۴۹۹٬۰۰۰ ريال

کشمش پلویی سلفونی 350 گرمی فامیلا