590 کالا

دال عدس 800 گرمی کرالیچین

۷۶۵٬۰۰۰ ريال

دال عدس 800 گرمی کرالیچین
لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی گلیران

۹۹۵٬۰۰۰ ريال

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
لپه بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۷۹٬۰۰۰ ريال

لپه بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
ماش بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۶۹۹٬۰۰۰ ريال

ماش بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
لپه بسته سلفونی 900 گرمی مادلین

۷۴۹٬۰۰۰ ريال

لپه بسته سلفونی 900 گرمی مادلین
 لوبیا چیتی 900 گرمی برفود

۹۸۰٬۰۰۰ ريال

لوبیا چیتی 900 گرمی برفود
عدس 900 گرمی سبزدانه

۹۳۹٬۰۰۰ ريال

عدس 900 گرمی سبزدانه
لوبیا چیتی استند آپ 900 گرمی گلستان

۱٬۰۷۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا چیتی استند آپ 900 گرمی گلستان
دال عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۶۴۹٬۰۰۰ ريال

دال عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
نخود 900 گرمی گلزار

۸۶۰٬۰۰۰ ريال

نخود 900 گرمی گلزار
لپه باقلا 900 گرمی گلستان

۷۹۱٬۱۲۰ ريال

۸۹۹٬۰۰۰

12%

لپه باقلا 900 گرمی گلستان
 نخود  900 گرمی برفود

۱٬۰۹۹٬۰۰۰ ريال

نخود 900 گرمی برفود
عدس 800 گرمی کرالیچین

۸۹۵٬۰۰۰ ريال

عدس 800 گرمی کرالیچین
لوبیاچیتی 900 گرمی گلزار

۱٬۰۵۰٬۰۰۰ ريال

لوبیاچیتی 900 گرمی گلزار
ماش 800 گرمی کرالیچین

۷۵۵٬۰۰۰ ريال

ماش 800 گرمی کرالیچین
لوبیا قرمز 800 گرمی کرالیچین

۷۷۵٬۰۰۰ ريال

لوبیا قرمز 800 گرمی کرالیچین
لوبیا قرمز 900 گرمی گلزار

۱٬۱۱۶٬۳۹۳ ريال

لوبیا قرمز 900 گرمی گلزار
لوبیا سفید 900 گرمی برفود

۱٬۲۴۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا سفید 900 گرمی برفود
لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی  گلیران

۷۹۵٬۰۰۰ ريال

لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
لوبیا قرمز 900 گرمی فامیلا

۹۹۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا قرمز 900 گرمی فامیلا
لوبیا عروس900گرمی دان جیل

۷۲۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا عروس900گرمی دان جیل
دال عدس 900 گرمی (استند آپ) گلستان

۶۸۹٬۰۰۰ ريال

دال عدس 900 گرمی (استند آپ) گلستان
لوبیا سفید استند آپ 900 گرمی گلستان

۱٬۱۳۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا سفید استند آپ 900 گرمی گلستان
عدس بسته سلفونی 900 گرمی گلیران

۹۱۱٬۰۰۰ ريال

عدس بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
ماش900 گرمی ( استند آپ )  گلستان

۸۳۹٬۰۰۰ ريال

ماش900 گرمی ( استند آپ ) گلستان
 دال عدس 900 گرمی برفود

۶۵۹٬۰۰۰ ريال

دال عدس 900 گرمی برفود
عدس بسته سلفونی 900 گرمی مادلین

۷۵۹٬۰۰۰ ريال

عدس بسته سلفونی 900 گرمی مادلین
لوبیا چیتی 800 گرمی کرالیچین

۹۲۵٬۰۰۰ ريال

لوبیا چیتی 800 گرمی کرالیچین
آجیل سویا سلفون 400 گرمی خشک پاک

۶۰۰٬۰۰۰ ريال

آجیل سویا سلفون 400 گرمی خشک پاک
اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر

۱۱۹٬۰۰۰ ريال

۱۷۰٬۰۰۰

30%

اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر
لوبیا چشم بلبلی ایرانی   800 گرمی کرالیچین

۷۵۵٬۰۰۰ ريال

لوبیا چشم بلبلی ایرانی 800 گرمی کرالیچین
ماکارونی فرمی پنه ریگاتی 500 گرمی زر

۱۷۸٬۲۰۰ ريال

۱۹۸٬۰۰۰

10%

ماکارونی فرمی پنه ریگاتی 500 گرمی زر