فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

ماکارونی رشته ای 1,2 - 700 گرمی سمیرا

۲۳۸٬۰۰۰ ريال

۲۴۰٬۰۰۰

1%

ماکارونی رشته ای 1,2 - 700 گرمی سمیرا
شکر 1 کیلوگرمی برلیان

۱۸۵٬۸۴۰ ريال

۲۳۲٬۳۰۰

20%

شکر 1 کیلوگرمی برلیان
عدس درشت 800 گرمی فردینه

۳۵۹٬۰۰۰ ريال

۵۹۹٬۰۰۷

40%

عدس درشت 800 گرمی فردینه
ماکارونی فرمی سیم تلفنی 500 گرمی مانا

۱۶۸٬۰۰۰ ريال

۱۹۸٬۰۰۰

15%

ماکارونی فرمی سیم تلفنی 500 گرمی مانا
اسپاگتی 1.6 رشته ای 700 گرمی مانا

۲۰۴٬۰۰۰ ريال

۲۴۰٬۰۰۰

15%

اسپاگتی 1.6 رشته ای 700 گرمی مانا
ماکارونی فرمی پنه ریگاتی 500 گرمی زر

۱۹۶٬۰۰۰ ريال

۱۹۸٬۰۰۰

1%

ماکارونی فرمی پنه ریگاتی 500 گرمی زر
روغن مایع آفتابگردان810گرمی لادن

۵۴۷٬۰۰۰ ريال

۵۹۴٬۰۰۰

8%

روغن مایع آفتابگردان810گرمی لادن
اسپاگتی 1/2 غنی شده 500 گرمی تک ماکارون

۲۹۵٬۰۰۰ ريال

اسپاگتی 1/2 غنی شده 500 گرمی تک ماکارون
ماکارونی فرمی شلز500 گرمی زر

۱۹۶٬۰۰۰ ريال

۱۹۸٬۰۰۰

1%

ماکارونی فرمی شلز500 گرمی زر
	برنج ایرانی هاشمی درجه یک 2.5 کیلویی طبیعت

۲٬۸۹۰٬۰۰۰ ريال

۲٬۹۱۲٬۵۰۰

1%

برنج ایرانی هاشمی درجه یک 2.5 کیلویی طبیعت
جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

شکر 1 کیلوگرمی برلیان

۱۸۵٬۸۴۰ ريال

۲۳۲٬۳۰۰

20%

شکر 1 کیلوگرمی برلیان
نان هات داگ دو عددی 200 گرمی نان آوران

۱۲۵٬۰۰۰ ريال

نان هات داگ دو عددی 200 گرمی نان آوران
اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی مانا

۲۰۴٬۰۰۰ ريال

۲۴۰٬۰۰۰

15%

اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی مانا
عدس ریز بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۳۱٬۰۰۰ ريال

۷۳۹٬۰۰۰

1%

عدس ریز بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
برنج طارم معطر اعلاء 5 کیلوگرمی ساحل کنار

۵٬۸۱۱٬۰۰۰ ريال

۵٬۸۳۰٬۰۰۰

برنج طارم معطر اعلاء 5 کیلوگرمی ساحل کنار
 ماکارونی 700 گرمی  رشد

۲۴۰٬۰۰۰ ريال

ماکارونی 700 گرمی رشد
ذرت خشک شده بسته سلفونی 400 گرمی آذوقه

۲۴۹٬۰۰۰ ريال

۲۵۱٬۵۲۵

1%

ذرت خشک شده بسته سلفونی 400 گرمی آذوقه
روغن مایع آفتابگردان1620گرمی ویتامین ای و دی لادن

۱٬۰۵۷٬۰۰۰ ريال

۱٬۱۵۱٬۰۰۰

8%

روغن مایع آفتابگردان1620گرمی ویتامین ای و دی لادن
لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۸۹۰٬۰۰۰ ريال

۸۹۹٬۰۰۰

1%

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
نخود بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۷۱٬۰۰۰ ريال

۷۷۹٬۰۰۰

1%

نخود بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
اُمارکت بلوار کشاورز تهران

اُمارکت بلوار کشاورز تهران

نقل گل محمدی با خلال بادام 400 گرمی یاورزاده

۴۸۰٬۰۰۰ ريال

نقل گل محمدی با خلال بادام 400 گرمی یاورزاده
نان سوخاری 250 گرمی ویتانا

۳۰۰٬۰۰۰ ريال

نان سوخاری 250 گرمی ویتانا
ماکارونی 2.5 رشته ای 500 گرمی زر

۱۷۰٬۰۰۰ ريال

ماکارونی 2.5 رشته ای 500 گرمی زر
روغن مایع آفتابگردان 810 گرمی غنچه پلاس

۵۹۴٬۰۰۰ ريال

روغن مایع آفتابگردان 810 گرمی غنچه پلاس
قند 5 کیلویی فردوس

۱٬۷۸۵٬۶۰۰ ريال

قند 5 کیلویی فردوس
ماکارونی 1.5 رشته ای 500 گرمی زر

۱۷۰٬۰۰۰ ريال

ماکارونی 1.5 رشته ای 500 گرمی زر
اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر

۱۷۰٬۰۰۰ ريال

اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر
سویا پروتئین ریز دانه 250 گرمی سبحان

۱۰۴٬۰۰۰ ريال

سویا پروتئین ریز دانه 250 گرمی سبحان
لپه 900گرمی گلزار

۷۰۰٬۰۰۰ ريال

لپه 900گرمی گلزار
پودر آرد نان فوری 500 گرمی برفود

۲۳۰٬۰۰۰ ريال

پودر آرد نان فوری 500 گرمی برفود
اُبیزینس

اُبیزینس

ماکارونی 1.5 رشته ای 500 گرمی زر

۱۵۸٬۱۰۰ ريال

۱۷۰٬۰۰۰

7%

ماکارونی 1.5 رشته ای 500 گرمی زر
روغن مایع آفتابگردان  1620 گرمی غنچه پلاس

۱٬۱۵۱٬۰۰۰ ريال

روغن مایع آفتابگردان 1620 گرمی غنچه پلاس
ماکارونی فرمی فانتزیا میکس 500 گرمی زر

۱۸۴٬۱۴۰ ريال

۱۹۸٬۰۰۰

7%

ماکارونی فرمی فانتزیا میکس 500 گرمی زر
جوپرک 350 گرمی 125

۱۶۴٬۴۳۰ ريال

۱۸۹٬۰۰۰

13%

جوپرک 350 گرمی 125
اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر

۱۵۸٬۱۰۰ ريال

۱۷۰٬۰۰۰

7%

اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر
سویا 200گرمی 125

۱۳۴٬۸۵۰ ريال

۱۵۵٬۰۰۰

13%

سویا 200گرمی 125
ماکارونی 1.7 رشته ای 500 گرمی

۱۵۸٬۱۰۰ ريال

۱۷۰٬۰۰۰

7%

ماکارونی 1.7 رشته ای 500 گرمی
ماکارونی 2.5 رشته ای 500 گرمی زر

۱۵۸٬۱۰۰ ريال

۱۷۰٬۰۰۰

7%

ماکارونی 2.5 رشته ای 500 گرمی زر
سویا ریزدانه 250 گرمی گلستان

۱۹۹٬۰۰۰ ريال

سویا ریزدانه 250 گرمی گلستان
سویا پروتئین ریز دانه 250 گرمی سبحان

۱۰۴٬۰۰۰ ريال

سویا پروتئین ریز دانه 250 گرمی سبحان