فروشگاه اُکالا

125 کالا

سیب زمینی 1 کیلویی باغ میوه

۲۱۴٬۰۰۰

ریال
سیب زمینی 1 کیلویی باغ میوه
قارچ دکمه ای 400 گرمی میکالند

۵۸۵٬۰۰۰

ریال
قارچ دکمه ای 400 گرمی میکالند
گوجه فرنگی 1 کیلویی باغ میوه

۲۱۷٬۵۰۰

ریال
گوجه فرنگی 1 کیلویی باغ میوه
موز اکوادور 1 کیلوگرمی باغ میوه

۸۵۶٬۵۰۰

ریال
موز اکوادور 1 کیلوگرمی باغ میوه
پیاز زرد 1 کیلویی باغ میوه

۱۹۵٬۰۰۰

ریال
پیاز زرد 1 کیلویی باغ میوه
خیار گلخانه ای 1 کیلویی باغ میوه

۳۴۷٬۵۰۰

ریال
خیار گلخانه ای 1 کیلویی باغ میوه
لیموترش سنگی 500 گرمی باغ میوه

۳۲۰٬۰۰۰

ریال
لیموترش سنگی 500 گرمی باغ میوه
انگور سفید بی دانه 500 گرمی باغ میوه

۲۹۹٬۰۰۰

ریال
انگور سفید بی دانه 500 گرمی باغ میوه
گردو تازه 1 کیلویی باغ میوه

۷۵۰٬۰۰۰

ریال
گردو تازه 1 کیلویی باغ میوه
پیاز قرمز 1 کیلویی باغ میوه

۲۶۹٬۰۰۰

ریال
پیاز قرمز 1 کیلویی باغ میوه
سیر خشک 500 گرمی باغ میوه

۴۸۳٬۰۰۰

ریال
سیر خشک 500 گرمی باغ میوه
فلفل دلمه سبز 500 گرمی باغ میوه

۲۴۱٬۵۰۰

ریال
فلفل دلمه سبز 500 گرمی باغ میوه
نارنگی 700 گرمی باغ میوه

۳۶۷٬۰۰۰

ریال
نارنگی 700 گرمی باغ میوه
گوجه گیلاسی 400 گرمی باغ میوه

۳۸۸٬۰۰۰

ریال
گوجه گیلاسی 400 گرمی باغ میوه
هلو انجیری 800 گرمی باغ میوه

۵۵۲٬۰۰۰

ریال
هلو انجیری 800 گرمی باغ میوه
آلو شابلون 500 گرمی باغ میوه

۲۹۵٬۰۰۰

ریال
آلو شابلون 500 گرمی باغ میوه
انگور بی دانه قرمز 500 گرمی باغ میوه

۳۹۷٬۰۰۰

ریال
انگور بی دانه قرمز 500 گرمی باغ میوه
بامیه 500 گرمی باغ میوه

۴۷۲٬۰۰۰

ریال
بامیه 500 گرمی باغ میوه
بلال شیری 900 تا 1100 گرمی باغ میوه

۵۸۹٬۰۰۰

ریال
بلال شیری 900 تا 1100 گرمی باغ میوه
خیار سالادی 1 کیلویی باغ میوه

۲۶۰٬۰۰۰

ریال
خیار سالادی 1 کیلویی باغ میوه
هلو زعفرانی 700 گرمی باغ میوه

۵۰۷٬۵۰۰

ریال
هلو زعفرانی 700 گرمی باغ میوه
خربزه 2 تا 3 کیلویی باغ میوه

۶۴۰٬۰۰۰

ریال
خربزه 2 تا 3 کیلویی باغ میوه
بادمجان 1 کیلویی باغ میوه

۲۳۰٬۰۰۰

ریال
بادمجان 1 کیلویی باغ میوه
سیب سبز 700 گرمی باغ میوه

۳۶۵٬۰۰۰

ریال
سیب سبز 700 گرمی باغ میوه
شلیل شبرنگ 700 گرمی باغ میوه

۵۳۰٬۰۰۰

ریال
شلیل شبرنگ 700 گرمی باغ میوه
لیموشیرین 900 گرمی باغ میوه

۵۸۵٬۰۰۰

ریال
لیموشیرین 900 گرمی باغ میوه
لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۷۹٬۰۰۰

ریال
لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
کدو سبز 1 کیلویی باغ میوه

۳۲۰٬۰۰۰

ریال
کدو سبز 1 کیلویی باغ میوه
لوبیا سبز 1 کیلویی باغ میوه

۶۲۴٬۰۰۰

ریال
لوبیا سبز 1 کیلویی باغ میوه
سیب گلاب 700 گرمی باغ میوه

۴۲۰٬۰۰۰

ریال
سیب گلاب 700 گرمی باغ میوه
سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۳۹۶٬۵۰۰

ریال
سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز
لوبیا سبز منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۴۲۲٬۰۰۰

ریال
لوبیا سبز منجمد 400 گرمی نوبر سبز