فروشگاه اُکالا

48 کالا

انار 1 کیلویی باغ میوه

۴۹۵٬۰۰۰

ریال
انار 1 کیلویی باغ میوه
سیب زمینی 1 کیلویی باغ میوه

۲۴۰٬۰۰۰

ریال
سیب زمینی 1 کیلویی باغ میوه
قارچ دکمه ای 400 گرمی

۶۴۳٬۵۰۰

ریال
قارچ دکمه ای 400 گرمی
لیموشیرین 900 گرمی باغ میوه

۴۴۸٬۰۰۰

ریال
لیموشیرین 900 گرمی باغ میوه
لیموترش سنگی 500 گرمی باغ میوه

۲۹۴٬۰۰۰

ریال
لیموترش سنگی 500 گرمی باغ میوه
هویج 1 کیلویی باغ میوه

۱۹۰٬۰۰۰

ریال
هویج 1 کیلویی باغ میوه
خیار گلخانه ای 1 کیلویی باغ میوه

۳۵۰٬۰۰۰

ریال
خیار گلخانه ای 1 کیلویی باغ میوه
بلال شیری 900 تا 1100 گرمی باغ میوه

۴۴۰٬۰۰۰

ریال
بلال شیری 900 تا 1100 گرمی باغ میوه
سیب قرمز 900 گرمی باغ میوه

۴۹۹٬۰۰۰

ریال
سیب قرمز 900 گرمی باغ میوه
گوجه فرنگی 1 کیلویی باغ میوه

۵۸۹٬۰۰۰

ریال
گوجه فرنگی 1 کیلویی باغ میوه
پیاز زرد 1 کیلویی باغ میوه

۲۵۰٬۰۰۰

ریال
پیاز زرد 1 کیلویی باغ میوه
کاهو رسمی 600تا700 گرمی باغ میوه

۲۲۷٬۵۰۰

ریال
کاهو رسمی 600تا700 گرمی باغ میوه
کلم قرمز 600 تا 800 گرمی باغ میوه

۲۵۰٬۰۰۰

ریال
کلم قرمز 600 تا 800 گرمی باغ میوه
پیاز سفید 1 کیلویی باغ میوه

۲۸۳٬۰۰۰

ریال
پیاز سفید 1 کیلویی باغ میوه
شلغم 1 کیلویی باغ میوه

۲۷۰٬۰۰۰

ریال
شلغم 1 کیلویی باغ میوه
باقلا لپه منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۶۷۲٬۰۰۰

ریال
باقلا لپه منجمد 400 گرمی نوبر سبز
کدو سبز 1 کیلویی باغ میوه

۳۸۸٬۰۰۰

ریال
کدو سبز 1 کیلویی باغ میوه
لبو 1 کیلویی باغ میوه

۲۲۳٬۰۰۰

ریال
لبو 1 کیلویی باغ میوه
کاهو پیچ 500 تا 700 گرمی باغ میوه

۲۰۰٬۰۰۰

ریال
کاهو پیچ 500 تا 700 گرمی باغ میوه
نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۵۱۸٬۰۰۰

ریال
نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
سیب زرد 900 گرمی باغ میوه

۵۶۰٬۰۰۰

ریال
سیب زرد 900 گرمی باغ میوه
کیوی 1 کیلویی باغ میوه

۵۵۳٬۰۰۰

ریال
کیوی 1 کیلویی باغ میوه
گریپ فروت 1 کیلوگرمی باغ میوه

۳۵۰٬۰۰۰

ریال
گریپ فروت 1 کیلوگرمی باغ میوه
بادمجان 1 کیلویی باغ میوه

۲۹۹٬۰۰۰

ریال
بادمجان 1 کیلویی باغ میوه
سبزی کوکو منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۳۹۶٬۵۰۰

ریال
سبزی کوکو منجمد 400 گرمی نوبر سبز
سیر خشک 500 گرمی باغ میوه

۵۹۷٬۰۰۰

ریال
سیر خشک 500 گرمی باغ میوه
لوبیا سبز 1 کیلویی باغ میوه

۵۲۰٬۰۰۰

ریال
لوبیا سبز 1 کیلویی باغ میوه
ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز

۵۴۶٬۰۰۰

ریال
ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز
لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۹۸۹٬۰۰۰

ریال
لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز

۸۸۹٬۰۰۰

ریال
سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز
آلبالو منجمد400گرمی پمینا کاله

۵۷۰٬۰۰۰

ریال
آلبالو منجمد400گرمی پمینا کاله
سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۳۹۶٬۵۰۰

ریال
سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز