فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۲۸۳٬۰۰۰ ريال

۲۹۵٬۰۰۰

4%

سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز
نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۴۰۹٬۰۰۰ ريال

۴۳۳٬۰۰۰

6%

نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
سیر سرخ شده 200 گرم لاریج سار

۸۴۱٬۰۰۰ ريال

۸۵۰٬۰۰۰

1%

سیر سرخ شده 200 گرم لاریج سار
سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز

۶۰۵٬۰۰۰ ريال

۶۳۷٬۰۰۰

5%

سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز
قارچ سفید 200 گرمی ملارد

ناموجود

قارچ سفید 200 گرمی ملارد
قارچ سفید 400 گرمی ملارد

ناموجود

قارچ سفید 400 گرمی ملارد
مخلوط سبزیجات زیبا 400 گرمی نوبر سبز

ناموجود

مخلوط سبزیجات زیبا 400 گرمی نوبر سبز
ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز

ناموجود

ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز
سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز

ناموجود

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز
لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

ناموجود

لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

مخلوط سبزیجات زیبا 400 گرمی نوبر سبز

۳۹۱٬۰۰۰ ريال

۴۱۴٬۰۰۰

6%

مخلوط سبزیجات زیبا 400 گرمی نوبر سبز
سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۲۸۳٬۰۰۰ ريال

۲۹۵٬۰۰۰

4%

سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز
ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز

۴۲۹٬۰۰۰ ريال

۴۵۵٬۰۰۰

6%

ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز
لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۷۳٬۰۰۰ ريال

۷۷۹٬۰۰۰

1%

لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
ذرت دان 750 گرمی پمینا

۸۶۱٬۰۰۰ ريال

۱٬۰۱۴٬۰۰۰

15%

ذرت دان 750 گرمی پمینا
سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز

۶۰۵٬۰۰۰ ريال

۶۳۷٬۰۰۰

5%

سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز
قارچ سفید 400 گرمی ملارد

ناموجود

قارچ سفید 400 گرمی ملارد
سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز

ناموجود

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز
نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز

ناموجود

نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
قارچ سفید 200 گرمی ملارد

ناموجود

قارچ سفید 200 گرمی ملارد
اُمارکت بلوار کشاورز تهران

اُمارکت بلوار کشاورز تهران

قارچ سفید 200 گرمی ملارد

۱۶۵٬۱۵۰ ريال

۱۸۳٬۵۰۰

10%

قارچ سفید 200 گرمی ملارد
گوجه فرنگی بوته ای 1 کیلویی میوری

۱۶۳٬۸۰۰ ريال

گوجه فرنگی بوته ای 1 کیلویی میوری
سیب قرمز مینی 1 کیلویی میوری

۱۸۹٬۰۰۰ ريال

سیب قرمز مینی 1 کیلویی میوری
بادمجان 1 کیلویی میوری

۲۱۷٬۵۶۰ ريال

بادمجان 1 کیلویی میوری
سیب زمینی 1 کیلویی میوری

۱۵۲٬۸۸۰ ريال

سیب زمینی 1 کیلویی میوری
پیاز زرد 2 کیلویی میوری

۴۶۷٬۰۴۰ ريال

پیاز زرد 2 کیلویی میوری
سیب زمینی 2 کیلویی میوری

۳۰۱٬۵۶۰ ريال

سیب زمینی 2 کیلویی میوری
فلفل دلمه 500 گرمی میوری

۱۲۶٬۰۰۰ ريال

فلفل دلمه 500 گرمی میوری
خیار سالادی 1 کیلویی میوری

۱۹۱٬۵۲۰ ريال

خیار سالادی 1 کیلویی میوری
کلم بروکلی 300 تا 600  گرمی میوری

۱۳۴٬۴۰۰ ريال

کلم بروکلی 300 تا 600 گرمی میوری
اُبیزینس

اُبیزینس

سیب قرمز درجه یک فله 1 کیلویی

ناموجود

سیب قرمز درجه یک فله 1 کیلویی
ملون درجه یک فله 2500 گرمی

ناموجود

ملون درجه یک فله 2500 گرمی
ملون درجه یک فله 1500 گرمی

ناموجود

ملون درجه یک فله 1500 گرمی
باقالی مرغوب کرمانشاه فله 2 کیلویی

ناموجود

باقالی مرغوب کرمانشاه فله 2 کیلویی
کلم سفید درجه یک فله 1عدد متوسط

ناموجود

کلم سفید درجه یک فله 1عدد متوسط
کاهو رسمی درجه یک فله 1 عدد متوسط

ناموجود

کاهو رسمی درجه یک فله 1 عدد متوسط
پیاز سفید درجه یک فله 1 کیلویی

ناموجود

پیاز سفید درجه یک فله 1 کیلویی
لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

ناموجود

لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
هندوانه ممتاز 10 کیلویی نصر خاتم

ناموجود

هندوانه ممتاز 10 کیلویی نصر خاتم
هندوانه ممتاز 5 کیلویی نصر خاتم

ناموجود

هندوانه ممتاز 5 کیلویی نصر خاتم