نجات الهی افق کوروش تهران

افق کوروش | نجات الهی افق کوروش تهران

قارچ سفید 200 گرمی ملارد

۱۸۳٬۵۰۰ ريال

قارچ سفید 200 گرمی ملارد
سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۲۹۵٬۰۰۰ ريال

سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز
ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز

۴۵۵٬۰۰۰ ريال

ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز
سیر سرخ شده 200 گرم لاریج سار

۷۶۰٬۰۰۰ ريال

۸۰۰٬۰۰۰

5%

سیر سرخ شده 200 گرم لاریج سار
سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز

۶۳۷٬۰۰۰ ريال

سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز
لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۴۳۶٬۶۱۲ ريال

لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
قارچ سفید 400 گرمی ملارد

۳۶۰٬۰۰۰ ريال

قارچ سفید 400 گرمی ملارد
ذرت دان 750 گرمی پمینا

۱٬۰۱۴٬۰۰۰ ريال

ذرت دان 750 گرمی پمینا
مخلوط سبزیجات زیبا 400 گرمی نوبر سبز

۴۱۴٬۰۰۰ ريال

مخلوط سبزیجات زیبا 400 گرمی نوبر سبز
نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۴۳۳٬۰۰۰ ريال

نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
بلوار کشاورز اکالا تهران

اُمارکت | بلوار کشاورز اکالا تهران

سیب آبگیری زرد و قرمز 2 کیلویی میوری

۲۵۷٬۴۰۰ ريال

۲۸۶٬۰۰۰

10%

سیب آبگیری زرد و قرمز 2 کیلویی میوری
کیوی 1 کیلویی میوری

۳۲۳٬۱۰۰ ريال

۳۵۹٬۰۰۰

10%

کیوی 1 کیلویی میوری
نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۳۶۸٬۰۵۰ ريال

۴۳۳٬۰۰۰

15%

نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
پیاز زرد 2 کیلویی میوری

۳۹۵٬۱۰۰ ريال

۴۳۹٬۰۰۰

10%

پیاز زرد 2 کیلویی میوری
برگه زردآلو 200 گرمی برتر

۸۳۱٬۶۰۰ ريال

برگه زردآلو 200 گرمی برتر
لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۷۹٬۰۰۰ ريال

لپه باقلا زرد بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز

۴۰۹٬۵۰۰ ريال

۴۵۵٬۰۰۰

10%

ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز
سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۲۵۰٬۷۵۰ ريال

۲۹۵٬۰۰۰

15%

سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز
کلم بروکلی 300 تا 600  گرمی میوری

۱۴۸٬۵۰۰ ريال

۱۶۵٬۰۰۰

10%

کلم بروکلی 300 تا 600 گرمی میوری
فلفل دلمه رنگی 400 گرمی میوری

۲۱۹٬۶۰۰ ريال

۲۴۴٬۰۰۰

10%

فلفل دلمه رنگی 400 گرمی میوری
اکالا بیزینس

اُبیزینس | اکالا بیزینس

سیب قرمز درجه یک فله 1 کیلویی

ناموجود

سیب قرمز درجه یک فله 1 کیلویی
ملون درجه یک فله 2500 گرمی

ناموجود

ملون درجه یک فله 2500 گرمی
ملون درجه یک فله 1500 گرمی

ناموجود

ملون درجه یک فله 1500 گرمی
باقالی مرغوب کرمانشاه فله 2 کیلویی

ناموجود

باقالی مرغوب کرمانشاه فله 2 کیلویی
کلم سفید درجه یک فله 1عدد متوسط

ناموجود

کلم سفید درجه یک فله 1عدد متوسط
کاهو رسمی درجه یک فله 1 عدد متوسط

ناموجود

کاهو رسمی درجه یک فله 1 عدد متوسط
پیاز سفید درجه یک فله 1 کیلویی

ناموجود

پیاز سفید درجه یک فله 1 کیلویی
هندوانه ممتاز 10 کیلویی نصر خاتم

ناموجود

هندوانه ممتاز 10 کیلویی نصر خاتم
هندوانه ممتاز 5 کیلویی نصر خاتم

ناموجود

هندوانه ممتاز 5 کیلویی نصر خاتم
هویج درجه یک فله 1 کیلویی

ناموجود

هویج درجه یک فله 1 کیلویی