فروشگاه اُکالا

918 کالا

شیر قهوه 200 میلی لیتری میهن

۱۳۰٬۰۰۰

ریال
شیر قهوه 200 میلی لیتری میهن
شیر بطری پرچرب 1 لیتری پاک

۲۹۹٬۰۰۰

ریال
شیر بطری پرچرب 1 لیتری پاک
شیر بطری D3 کم چرب 1 لیتری می ماس

۲۸۵٬۰۰۰

۲۴۲٬۲۵۰

ریال
15٪
شیر بطری D3 کم چرب 1 لیتری می ماس
شیرموز استریل 200 میلی لیتری پگاه

۱۳۰٬۰۰۰

ریال
شیرموز استریل 200 میلی لیتری پگاه
شیر پروتئینه شکلاتی پاکتی 330 سی سی کاله

۴۷۰٬۰۰۰

ریال
شیر پروتئینه شکلاتی پاکتی 330 سی سی کاله
شیر کم چرب 1 لیتری روزانه

۳۸۰٬۰۰۰

ریال
شیر کم چرب 1 لیتری روزانه
شیر پرچرب 200 میلی لیتری میهن

۱۱۰٬۰۰۰

ریال
شیر پرچرب 200 میلی لیتری میهن
شیر کم چرب بطری 1 لیتری پاک

۲۵۰٬۰۰۰

ریال
شیر کم چرب بطری 1 لیتری پاک
شیر قهوه استریل 200 سی سی پگاه

۱۳۰٬۰۰۰

ریال
شیر قهوه استریل 200 سی سی پگاه
شیر پرچرب غنی شده کودک 200 میلی لیتری ماجان

۱۴۰٬۰۰۰

ریال
شیر پرچرب غنی شده کودک 200 میلی لیتری ماجان
شیر کم چرب 200 میلی لیتری میهن

۱۰۵٬۰۰۰

ریال
شیر کم چرب 200 میلی لیتری میهن
شیر گاومیش استریل 4.5درصد چربی 200 میلی لیتری پگاه

۱۲۵٬۰۰۰

ریال
شیر گاومیش استریل 4.5درصد چربی 200 میلی لیتری پگاه
شیر بطری پرچرب 1 لیتری می ماس

۳۱۵٬۰۰۰

۲۶۷٬۷۵۰

ریال
15٪
شیر بطری پرچرب 1 لیتری می ماس
شیر بدون چربی فراداما 1لیتری کاله

۴۳۰٬۰۰۰

ریال
شیر بدون چربی فراداما 1لیتری کاله
شیر کاکائو 200 میلی لیتری می ماس

۱۴۰٬۰۰۰

۱۱۲٬۰۰۰

ریال
20٪
شیر کاکائو 200 میلی لیتری می ماس
شیرپرچرب فرادما 1 لیتری روزانه

۳۹۰٬۰۰۰

ریال
شیرپرچرب فرادما 1 لیتری روزانه
شیر پرچرب 200 میلی لیتری روزانه

۱۲۰٬۰۰۰

۹۶٬۰۰۰

ریال
20٪
شیر پرچرب 200 میلی لیتری روزانه
شیر استریلیزه مثلثی 200 میلی لیتری پاک

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
شیر استریلیزه مثلثی 200 میلی لیتری پاک
شیر پرچرب فرادما 1 لیتری کاله

۳۹۰٬۰۰۰

ریال
شیر پرچرب فرادما 1 لیتری کاله
شیر کاکائو 1 لیتری میهن

۴۲۰٬۰۰۰

ریال
شیر کاکائو 1 لیتری میهن
شیر کاکائو 200 میلی لیتری میهن

۱۳۰٬۰۰۰

ریال
شیر کاکائو 200 میلی لیتری میهن
شیر پر چرب 955 میلی لیتری کاله

۳۳۰٬۰۰۰

ریال
شیر پر چرب 955 میلی لیتری کاله
شیرکاکائو نیم چرب 200 میلی لیتری روزانه

۱۴۰٬۰۰۰

ریال
شیرکاکائو نیم چرب 200 میلی لیتری روزانه
شیر کم چرب 200 میلی لیتری می ماس

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
شیر کم چرب 200 میلی لیتری می ماس
شیر نایلونی کم چرب 800 میلی لیتری پاک

۱۹۰٬۰۰۰

ریال
شیر نایلونی کم چرب 800 میلی لیتری پاک
شیر کم چرب غنی شده کودک 200 میلی لیتری ماجان

۱۳۰٬۰۰۰

ریال
شیر کم چرب غنی شده کودک 200 میلی لیتری ماجان
شیر پرومیلک وانیلی 330 میلی لیتری کاله

۴۷۰٬۰۰۰

ریال
شیر پرومیلک وانیلی 330 میلی لیتری کاله
شیر کم چرب 955 میلی لیتری کاله

۳۰۰٬۰۰۰

ریال
شیر کم چرب 955 میلی لیتری کاله
پنیر فتا دوشه 400 گرمی هراز

۴۹۸٬۰۰۰

۴۴۸٬۲۰۰

ریال
10٪
پنیر فتا دوشه 400 گرمی هراز
کره 25 گرمی پاک

۹۲٬۵۰۰

ریال
کره 25 گرمی پاک
ماست پرچرب 500 گرمی می ماس

۲۵۰٬۰۰۰

۲۱۲٬۵۰۰

ریال
15٪
ماست پرچرب 500 گرمی می ماس
کره گیاهی 50 گرمی مهگل

۴۹٬۱۰۰

ریال
کره گیاهی 50 گرمی مهگل