فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

کنسرو لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی 400گرمی فامیلا

۱۷۸٬۷۱۰ ريال

۲۵۹٬۰۰۰

31%

کنسرو لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی 400گرمی فامیلا
کنسرو ماهی تن روغن گیاهی 180 گرمی طلایی لادن

۳۳۹٬۰۰۰ ريال

۳۹۹٬۰۰۰

15%

کنسرو ماهی تن روغن گیاهی 180 گرمی طلایی لادن
کنسرو ماهی 180 گ کلیددار پولک

۳۲۷٬۶۰۰ ريال

۳۹۰٬۰۰۰

16%

کنسرو ماهی 180 گ کلیددار پولک
کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی طبیعت

۳۸۷٬۰۰۰ ريال

۳۹۰٬۰۰۰

1%

کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی طبیعت
سوپ مرغ 61 گرمی الیت

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

سوپ مرغ 61 گرمی الیت
نودل طعم مرغ 75 گرمی جهان

۸۵٬۰۰۰ ريال

۱۰۰٬۰۰۰

15%

نودل طعم مرغ 75 گرمی جهان
نودل مرغ 75 گرمی الیت

۱۰۹٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

9%

نودل مرغ 75 گرمی الیت
نودل با ادویه چاشنی کباب باربیکیو  75 گرمی الیت

۱۰۹٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

9%

نودل با ادویه چاشنی کباب باربیکیو 75 گرمی الیت
کنسرو ماهی تون در روغن 180 گرمی شیلان

۳۹۵٬۰۰۰ ريال

۳۹۹٬۰۰۰

1%

کنسرو ماهی تون در روغن 180 گرمی شیلان
کنسرو نخود فرنگی با درب آسان بازشو 390گرمی رعنا

۲۱۵٬۰۰۰ ريال

۲۱۸٬۵۰۰

2%

کنسرو نخود فرنگی با درب آسان بازشو 390گرمی رعنا
جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

 نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت

۱۰۹٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

9%

نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت
کمپوت گیلاس کلیددار 350 گرمی خوشاب

۵۹۱٬۰۰۰ ريال

۵۹۷٬۰۰۰

1%

کمپوت گیلاس کلیددار 350 گرمی خوشاب
نودل مرغ 75 گرمی الیت

۱۰۹٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

9%

نودل مرغ 75 گرمی الیت
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 400گرمی رعنا

۲۴۵٬۰۰۰ ريال

۲۸۰٬۰۰۰

13%

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 400گرمی رعنا
کباب ترکی گوشت  400 گرمی پمینا

۱٬۱۰۶٬۰۰۰ ريال

کباب ترکی گوشت 400 گرمی پمینا
سیب زمینی نیمه سرخ شده منجمد 10*10 750 گرمی کیمبال

۵۱۹٬۰۰۰ ريال

۵۴۰٬۰۰۰

4%

سیب زمینی نیمه سرخ شده منجمد 10*10 750 گرمی کیمبال
کنسرو ماهی 180 گ کلیددار پولک

۳۲۷٬۶۰۰ ريال

۳۹۰٬۰۰۰

16%

کنسرو ماهی 180 گ کلیددار پولک
کنسرو ماهی تون 180 گرمی با درب آسان بازشو شیلانه

۳۹۵٬۰۰۰ ريال

۳۹۹٬۰۰۰

1%

کنسرو ماهی تون 180 گرمی با درب آسان بازشو شیلانه
کنسرو لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی 380 گرمی طبیعت

۱۹۹٬۰۰۰ ريال

۲۲۳٬۴۵۰

11%

کنسرو لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی 380 گرمی طبیعت
کنسرو ماهی تون در روغن 180 گرمی شیلان

۳۹۵٬۰۰۰ ريال

۳۹۹٬۰۰۰

1%

کنسرو ماهی تون در روغن 180 گرمی شیلان
اُمارکت بلوار کشاورز تهران

اُمارکت بلوار کشاورز تهران

کنسرو لوبیا درب کلیدی 380 گرمی اصالت

۲۲۵٬۰۰۰ ريال

کنسرو لوبیا درب کلیدی 380 گرمی اصالت
همبرگر تنوری 75% 400 گرمی کوروش پروتئین

۶۴۷٬۷۰۰ ريال

۷۶۲٬۰۰۰

15%

همبرگر تنوری 75% 400 گرمی کوروش پروتئین
کمپوت گلابی کلیددار 350 گرمی خوشاب

۳۲۵٬۰۰۰ ريال

کمپوت گلابی کلیددار 350 گرمی خوشاب
نودل با طعم قارچ 65 گرم مهنام

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

نودل با طعم قارچ 65 گرم مهنام
کنسرو خوراک مرغ 250 گرمی برتر

۴۵۳٬۰۰۰ ريال

کنسرو خوراک مرغ 250 گرمی برتر
کنسرو لوبیا چیتی و قارچ کلید دار 420 گرمی پیک

۳۲۹٬۵۰۰ ريال

کنسرو لوبیا چیتی و قارچ کلید دار 420 گرمی پیک
کنسرو ذرت 400 گرمی فامیلا

۲۹۹٬۰۰۰ ريال

کنسرو ذرت 400 گرمی فامیلا
سوپ ورمیشل 75 گرمی مهنام

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

سوپ ورمیشل 75 گرمی مهنام
کنسرو لوبیاچیتی با سس 430گرم  یک و یک

۲۷۰٬۰۰۰ ريال

کنسرو لوبیاچیتی با سس 430گرم یک و یک
فلافل ساده منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین

۱۹۸٬۷۵۰ ريال

۲۶۵٬۰۰۰

25%

فلافل ساده منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین
اُبیزینس

اُبیزینس

کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی اویلا

۳۹۹٬۰۰۰ ريال

کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی اویلا
رشته نودل با طعم گوشت 65 گرم مهنام

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

رشته نودل با طعم گوشت 65 گرم مهنام
نودل با طعم قارچ 65 گرم مهنام

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

نودل با طعم قارچ 65 گرم مهنام
رشته نودل با طعم سبزیجات 65 گرم مهنام

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

رشته نودل با طعم سبزیجات 65 گرم مهنام
رشته نودل با طعم مرغ 65 گرم مهنام

۱۰۸٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

10%

رشته نودل با طعم مرغ 65 گرم مهنام
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی طعم دودی 180گرمی مکنزی

۳۸۷٬۱۵۰ ريال

۴۳۵٬۰۰۰

11%

کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی طعم دودی 180گرمی مکنزی
کنسرو خوراک بادمجان قوطی415گرمی یک و یک

۲۵۷٬۵۷۰ ريال

۲۹۹٬۵۰۰

14%

کنسرو خوراک بادمجان قوطی415گرمی یک و یک
کنسرو ماهی تن 180 گرمی مکنزی

۳۵۹٬۱۰۰ ريال

۳۹۹٬۰۰۰

10%

کنسرو ماهی تن 180 گرمی مکنزی
کنسرو لوبیا و قارچ 420 گرمی دلپذیر

۲۶۳٬۵۰۰ ريال

۳۱۰٬۰۰۰

15%

کنسرو لوبیا و قارچ 420 گرمی دلپذیر
کنسرو نخود سبز 380 گرمی مکنزی

۲۱۸٬۴۰۰ ريال

۲۶۰٬۰۰۰

16%

کنسرو نخود سبز 380 گرمی مکنزی