فروشگاه اُکالا

380 کالا

کنسرو ذرت 400 گرمی دلوسه

۴۲۹٬۵۰۰

ریال
کنسرو ذرت 400 گرمی دلوسه
کنسرو ماهی تن 180 گرمی مکنزی

۷۴۹٬۰۰۰

۶۷۴٬۱۰۰

ریال
10٪
کنسرو ماهی تن 180 گرمی مکنزی
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی 150 گرمی اویلا

۶۴۹٬۰۰۰

ریال
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی 150 گرمی اویلا
آش جو 180 گرمی الیت

۳۵۰٬۰۰۰

ریال
آش جو 180 گرمی الیت
سوپ جو 68 گرمی الیت

۱۸۰٬۰۰۰

ریال
سوپ جو 68 گرمی الیت
کنسرو لوبیا چیتی 390 گرمی بهروز

۳۵۹٬۰۰۰

ریال
کنسرو لوبیا چیتی 390 گرمی بهروز
فلافل ساده منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین

۴۱۰٬۰۰۰

ریال
فلافل ساده منجمد 320 گرمی کوروش پروتئین
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی 180 گرم خوشبخت

۷۴۹٬۰۰۰

ریال
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی 180 گرم خوشبخت
بادمجان سرخ شده منجمد 500 گرمی نوبر سبز

۶۲۴٬۰۰۰

ریال
بادمجان سرخ شده منجمد 500 گرمی نوبر سبز
فلافل نیمه آماده 450 گرمی 206

۵۳۴٬۶۰۳

ریال
فلافل نیمه آماده 450 گرمی 206
کنسرو لوبیا درب کلیدی 380 گرمی اصالت

۳۷۵٬۰۰۰

ریال
کنسرو لوبیا درب کلیدی 380 گرمی اصالت
کنسرو ماهی تن در روغن زیتون 180 گرمی خوشبخت

۹۴۵٬۰۰۰

ریال
کنسرو ماهی تن در روغن زیتون 180 گرمی خوشبخت
سوپ قارچ لیوانی 35 گرمی الیت

۲۰۰٬۰۰۰

ریال
سوپ قارچ لیوانی 35 گرمی الیت
کنسرو خوراک بادمجان 380 گرمی مکنزی

۳۹۹٬۰۰۰

ریال
کنسرو خوراک بادمجان 380 گرمی مکنزی
کمپوت سیب 400 گرمی یک و یک

۲۶۵٬۰۰۰

ریال
کمپوت سیب 400 گرمی یک و یک
کنسرو ذرت 400 گرمی فامیلا

۴۹۹٬۰۰۰

ریال
کنسرو ذرت 400 گرمی فامیلا
کنسرو لوبیاچیتی 400 گرمی دلوسه

۳۲۵٬۰۰۰

ریال
کنسرو لوبیاچیتی 400 گرمی دلوسه
کینگ برگر 95درصد 400 گرمی کوروش پروتئین

۱٬۳۵۰٬۰۰۰

ریال
کینگ برگر 95درصد 400 گرمی کوروش پروتئین
ساندویچ کلاب کالباس60درصدگوشت مرغ نامی نو(150 گرم)

۴۴۵٬۰۰۰

ریال
ساندویچ کلاب کالباس60درصدگوشت مرغ نامی نو(150 گرم)
سوپ جو 75 گرمی مهنام

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
سوپ جو 75 گرمی مهنام
کباب تابه ای گوشت 90% 500 گرمی کوروش پروتئی

۱٬۳۵۰٬۰۰۰

ریال
کباب تابه ای گوشت 90% 500 گرمی کوروش پروتئی
رشته نودل با طعم مرغ 65 گرم مهنام

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
رشته نودل با طعم مرغ 65 گرم مهنام
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ ایزی اوپن400 گرمی مهرام

۴۸۰٬۰۰۰

ریال
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ ایزی اوپن400 گرمی مهرام
همبرگر  اسموکی 85درصد  400 گرمی کوروش پروتئین

۱٬۱۹۰٬۰۰۰

ریال
همبرگر اسموکی 85درصد 400 گرمی کوروش پروتئین
کنسرو مایه ماکارونی با قارچ 400 گرمی دلوسه

۳۳۵٬۰۰۰

ریال
کنسرو مایه ماکارونی با قارچ 400 گرمی دلوسه
آش رشته 180 گرمی آماده لذیذ

۳۵۰٬۰۰۰

ریال
آش رشته 180 گرمی آماده لذیذ
کباب ترکی مخلوط گوشت و مرغ  90درصد کوروش پروتئین

۱٬۰۵۰٬۰۰۰

ریال
کباب ترکی مخلوط گوشت و مرغ 90درصد کوروش پروتئین
سوپ قارچ 75 گرمی مهنام

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
سوپ قارچ 75 گرمی مهنام
کباب لقمه 70درصد گوشت 9 عددی 450 گرمی مهیا

۱٬۳۵۰٬۰۰۰

ریال
کباب لقمه 70درصد گوشت 9 عددی 450 گرمی مهیا
ساندویچ چاباتای ژامبون مرغ 90درصد کاپو

۵۴۵٬۰۰۰

ریال
ساندویچ چاباتای ژامبون مرغ 90درصد کاپو
فلافل نیمه آماده 900 گرمی 206

۱٬۰۴۳٬۴۴۲

ریال
فلافل نیمه آماده 900 گرمی 206
 نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت