فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

چی پف بالشتی بزرگ50 گرمی چی توز

۶۹٬۰۰۰ ريال

۷۰٬۰۰۰

1%

چی پف بالشتی بزرگ50 گرمی چی توز
مربا هویج 830 گرمی میکس لند

۶۲۹٬۰۰۰ ريال

۶۹۹٬۰۰۰

10%

مربا هویج 830 گرمی میکس لند
چی پف بالشی مجلسی 375 گرمی چی توز

۴۹۵٬۰۰۰ ريال

۵۰۰٬۰۰۰

1%

چی پف بالشی مجلسی 375 گرمی چی توز
حلوا شکری پسته ای 400 گرمی نیاکان

۹۹۰٬۰۰۰ ريال

۹۹۹٬۰۰۰

1%

حلوا شکری پسته ای 400 گرمی نیاکان
عسل 900 گرمی آذر کندو

۱٬۳۳۹٬۰۰۰ ريال

۱٬۶۴۹٬۰۰۰

19%

عسل 900 گرمی آذر کندو
حلوا شکری 100 گرمی عقاب

۱۹۵٬۰۰۰ ريال

۱۹۷٬۰۰۰

1%

حلوا شکری 100 گرمی عقاب
مربا انجیر 300 گرمی فامیلا

۱۸۹٬۰۰۰ ريال

۲۳۹٬۰۰۰

21%

مربا انجیر 300 گرمی فامیلا
مربا آلبالو 300 گرمی فامیلا

۱۹۹٬۰۰۰ ريال

۲۵۹٬۰۰۰

23%

مربا آلبالو 300 گرمی فامیلا
مربای هویج 300 گرمی میکس لند

۲۶۷٬۰۰۰ ريال

۲۹۹٬۰۰۰

11%

مربای هویج 300 گرمی میکس لند
حلوا شکری ساده 250 گرمی نیاکان

۶۳۰٬۰۰۰ ريال

۶۳۵٬۰۰۰

1%

حلوا شکری ساده 250 گرمی نیاکان
جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

چی پف بالشتی بزرگ50 گرمی چی توز

۶۹٬۰۰۰ ريال

۷۰٬۰۰۰

1%

چی پف بالشتی بزرگ50 گرمی چی توز
مربای گل محمدی سطلی 650 گرمی  ایز

۵۳۰٬۰۰۰ ريال

۵۹۹٬۰۰۰

12%

مربای گل محمدی سطلی 650 گرمی ایز
مربای آلبالو 625 گرمی میکس لند

۵۸۵٬۰۰۰ ريال

۶۴۹٬۰۰۰

10%

مربای آلبالو 625 گرمی میکس لند
ارده شکلاتی 275 گرمی ترنگ

۶۲۹٬۰۰۰ ريال

۶۹۹٬۰۰۰

10%

ارده شکلاتی 275 گرمی ترنگ
مربای هویج 225 گرمی شانا

۱۵۹٬۰۰۰ ريال

۱۷۹٬۹۰۰

12%

مربای هویج 225 گرمی شانا
مربای گل محمدی 300 گرمی فامیلا

۱۹۹٬۰۰۰ ريال

۲۵۹٬۰۰۰

23%

مربای گل محمدی 300 گرمی فامیلا
مربا به 300 گرمی فامیلا

۱۹۹٬۰۰۰ ريال

۲۳۹٬۰۰۰

17%

مربا به 300 گرمی فامیلا
دتوکس 460 گرمی آذرکندو

۵۹۹٬۰۰۰ ريال

۷۹۹٬۰۰۰

25%

دتوکس 460 گرمی آذرکندو
عسل 900 گرمی فامیلا

۱٬۲۹۹٬۰۰۰ ريال

۱٬۶۴۰٬۰۰۰

21%

عسل 900 گرمی فامیلا
مربا آلبالو 300 گرمی فامیلا

۱۹۹٬۰۰۰ ريال

۲۵۹٬۰۰۰

23%

مربا آلبالو 300 گرمی فامیلا
اُمارکت بلوار کشاورز تهران

اُمارکت بلوار کشاورز تهران

چی پف بالشتی بزرگ50 گرمی چی توز

۶۱٬۶۰۰ ريال

۷۰٬۰۰۰

12%

چی پف بالشتی بزرگ50 گرمی چی توز
حلوا شکری 100 گرمی عقاب

۱۹۷٬۰۰۰ ريال

حلوا شکری 100 گرمی عقاب
حلوا شکری 50 گرمی تکسان

۷۷٬۱۰۰ ريال

حلوا شکری 50 گرمی تکسان
عسل گون650گرمی اورازان

۲٬۸۸۵٬۰۰۰ ريال

عسل گون650گرمی اورازان
عسل ویژه چهل گیاه 650 گرمی دهدر

۱٬۸۵۵٬۰۰۰ ريال

عسل ویژه چهل گیاه 650 گرمی دهدر
صبحانه بالشتی پرتقالی 375 گرمی ولوتینا

۸۸۰٬۰۰۰ ريال

صبحانه بالشتی پرتقالی 375 گرمی ولوتینا
چی پف بالشتی خانواده 105گرمی چی توز

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

چی پف بالشتی خانواده 105گرمی چی توز
مربا انجیر 310 گرمی اصالت

۲۸۹٬۵۰۰ ريال

مربا انجیر 310 گرمی اصالت
حلوا شکری کنجد400گرمی عقاب

۸۱۰٬۰۰۰ ريال

حلوا شکری کنجد400گرمی عقاب
کرم ارده فندق 180 گرم تکسان

۳۶۷٬۵۳۲ ريال

کرم ارده فندق 180 گرم تکسان
اُبیزینس

اُبیزینس

چی پف بالشتی خانواده 105گرمی چی توز

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

چی پف بالشتی خانواده 105گرمی چی توز
حلوا شکری 50 گرمی تکسان

۶۴٬۷۶۴ ريال

۷۷٬۱۰۰

16%

حلوا شکری 50 گرمی تکسان
چی پف بالشتی بزرگ50 گرمی چی توز

۷۰٬۰۰۰ ريال

چی پف بالشتی بزرگ50 گرمی چی توز
چی پف تخم مرغی متوسط 55 گرمی چی توز

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

چی پف تخم مرغی متوسط 55 گرمی چی توز
کورن فلکس شکری خانواده 60گرمی چی توز

۱۰۰٬۰۰۰ ريال

کورن فلکس شکری خانواده 60گرمی چی توز
غلات صبحانه بالشی شکلاتی 375 گرمی ولوتینا

۷۷۴٬۴۰۰ ريال

۸۸۰٬۰۰۰

12%

غلات صبحانه بالشی شکلاتی 375 گرمی ولوتینا
غلات صبحانه  ترد حلقه ای 375 گرمی ولوتینا

۷۵۶٬۸۰۰ ريال

۸۶۰٬۰۰۰

12%

غلات صبحانه ترد حلقه ای 375 گرمی ولوتینا
ارده 600 گرمی عقاب

۱٬۱۲۲٬۰۰۰ ريال

۱٬۳۲۰٬۰۰۰

15%

ارده 600 گرمی عقاب
عسل پت فشاری 250 گرمی فامیلا

۴۴۵٬۰۰۰ ريال

۵۰۰٬۰۰۰

11%

عسل پت فشاری 250 گرمی فامیلا
غلات صبحانه بالشتی توت فرنگی 375 گرمی ولوتینا

۷۹۲٬۰۰۰ ريال

۹۰۰٬۰۰۰

12%

غلات صبحانه بالشتی توت فرنگی 375 گرمی ولوتینا