فروشگاه اُکالا

751 کالا

ماء الشعیر استوایی قوطی 330 سی سی هی جو

۲۴۰٬۰۰۰

ریال
ماء الشعیر استوایی قوطی 330 سی سی هی جو
آب معدنی 1.5 لیتری واتا

۸۰٬۰۰۰

ریال
آب معدنی 1.5 لیتری واتا
نکتار آلبالو 200 میلی لیتری میهن

۱۸۰٬۰۰۰

ریال
نکتار آلبالو 200 میلی لیتری میهن
نوشابه 1500 سی سی پپسی

۲۹۵٬۰۰۰

ریال
نوشابه 1500 سی سی پپسی
ماء الشعیر هلو قوطی 330 سی سی هی جو

۲۴۰٬۰۰۰

ریال
ماء الشعیر هلو قوطی 330 سی سی هی جو
نکتار پرتقال پالپ دار فروت لند 200 میلی لیتری میهن

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
نکتار پرتقال پالپ دار فروت لند 200 میلی لیتری میهن
نوشابه لیمویی 250 سی سی شیشه اسپرایت

۱۵۹٬۰۰۰

ریال
نوشابه لیمویی 250 سی سی شیشه اسپرایت
نوشابه 300 سی سی سون آپ

۱۰۹٬۰۰۰

ریال
نوشابه 300 سی سی سون آپ
آبمیوه قوطی پرتقال پالپدار 240 سی سی سانی نس

۲۰۰٬۰۰۰

ریال
آبمیوه قوطی پرتقال پالپدار 240 سی سی سانی نس
آبمیوه قوطی آناناس پالپدار 240 سی سی سانی نس

۲۲۰٬۰۰۰

ریال
آبمیوه قوطی آناناس پالپدار 240 سی سی سانی نس
دمنوش به لیمو  10 گرمی گلستان

۲۵۵٬۰۰۰

ریال
دمنوش به لیمو 10 گرمی گلستان
آبمیوه قوطی انبه پالپ دار 240 سی سی سانی نس

۲۲۰٬۰۰۰

ریال
آبمیوه قوطی انبه پالپ دار 240 سی سی سانی نس
آب آشامیدنی 500 سی سی دسانی

۵۰٬۰۰۰

ریال
آب آشامیدنی 500 سی سی دسانی
نوشیدنی پرتقال قوطی 240 میلی لیتری رانی

۲۱۰٬۰۰۰

ریال
نوشیدنی پرتقال قوطی 240 میلی لیتری رانی
نکتار آناناس فروت لند 1 لیتری میهن

۷۷۰٬۰۰۰

ریال
نکتار آناناس فروت لند 1 لیتری میهن
نوشیدنی انبه 200 سی سی شیشه ای رانی

۱۹۰٬۰۰۰

ریال
نوشیدنی انبه 200 سی سی شیشه ای رانی
نوشابه لیمویی پت 300 میلی لیتری اسپرایت

۱۰۹٬۰۰۰

ریال
نوشابه لیمویی پت 300 میلی لیتری اسپرایت
چای هندوستان معطر 450 گرمی فامیلا

۲٬۲۵۰٬۰۰۰

ریال
چای هندوستان معطر 450 گرمی فامیلا
آبمیوه پرتقال تو سرخ پالپی 240 سی سی سان استار

۱۹۰٬۰۰۰

ریال
آبمیوه پرتقال تو سرخ پالپی 240 سی سی سان استار
نوشیدنی پرتقال 200 سی سی سان استار

۱۷۰٬۰۰۰

ریال
نوشیدنی پرتقال 200 سی سی سان استار
ماءالشعیر کلاسیک 1 لیتری جوجو

۲۹۵٬۰۰۰

ریال
ماءالشعیر کلاسیک 1 لیتری جوجو
ماءالشعیر قوطی 330 میلی با طعم استوایی جوجو

۲۴۰٬۰۰۰

ریال
ماءالشعیر قوطی 330 میلی با طعم استوایی جوجو
نکتار انبه 200 سی سی سن ایچ

۱۷۰٬۰۰۰

ریال
نکتار انبه 200 سی سی سن ایچ
 آب آشامیدنی 12عددی 0.5 لیتری دماوند

۶۰۰٬۰۰۰

ریال
آب آشامیدنی 12عددی 0.5 لیتری دماوند
نوشیدنی انرژی زا 250 میلی لیتر شاتل

۲۵۰٬۰۰۰

ریال
نوشیدنی انرژی زا 250 میلی لیتر شاتل
نوشابه پرتقالی شیشه 250 میلی لیتری فانتا

۱۵۹٬۰۰۰

ریال
نوشابه پرتقالی شیشه 250 میلی لیتری فانتا
آبمیوه هلو 200 سی سی سن ایچ

۱۷۰٬۰۰۰

ریال
آبمیوه هلو 200 سی سی سن ایچ
نوشابه زیرو شیشه 250 سی سی کوکاکولا

۱۵۹٬۰۰۰

ریال
نوشابه زیرو شیشه 250 سی سی کوکاکولا
نوشابه زیرو 300 میلی لیتری کوکاکولا

۱۰۹٬۰۰۰

ریال
نوشابه زیرو 300 میلی لیتری کوکاکولا
نوشابه قوطی 150 سی سی میراندا

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
نوشابه قوطی 150 سی سی میراندا
آب  معدنی 330 سی سی واتا

۶۰٬۰۰۰

ریال
آب معدنی 330 سی سی واتا
نوشابه پرتقالی 1500سی سی فانتا

۲۹۵٬۰۰۰

ریال
نوشابه پرتقالی 1500سی سی فانتا