فروشگاه اُکالا

29 کالا

بیسکویت کرمدار پرتقالی 85 گرمی تیویکا ویتانا

۱۱۹٬۰۰۰

ریال
بیسکویت کرمدار پرتقالی 85 گرمی تیویکا ویتانا
کراکر چوب شور پریتزل 50 گرمی ویتانا

۶۰٬۰۰۰

ریال
کراکر چوب شور پریتزل 50 گرمی ویتانا
بیسکویت کرمدار شکلاتی تیویکا 85 گرمی ویتانا

۱۲۹٬۰۰۰

ریال
بیسکویت کرمدار شکلاتی تیویکا 85 گرمی ویتانا
بیسکویت مادر ممتاز 70 گرمی ویتانا

۱۱۹٬۰۰۰

ریال
بیسکویت مادر ممتاز 70 گرمی ویتانا
تیویکا شیری نارگیلی 85 گرمی ویتانا

۱۲۹٬۰۰۰

ریال
تیویکا شیری نارگیلی 85 گرمی ویتانا
بیسکویت دایجستیو کرمدار 480 گرمی ویتانا

۵۷۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت دایجستیو کرمدار 480 گرمی ویتانا
ویفر با روکش شکلات 35گرمی نیکابایت ویتانا

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
ویفر با روکش شکلات 35گرمی نیکابایت ویتانا
بیسکویت کرمانژ 96گرمی ویتانا

۱۰۹٬۰۰۰

ریال
بیسکویت کرمانژ 96گرمی ویتانا
ویفر کاراملی دومیکا با طعم فندق133گرمی ویتانا

۲۲۰٬۰۰۰

ریال
ویفر کاراملی دومیکا با طعم فندق133گرمی ویتانا
بیسکویت مادرعسلی 70 گرمی ویتانا

۱۲۹٬۰۰۰

ریال
بیسکویت مادرعسلی 70 گرمی ویتانا
بیسکوییت مادر ممتاز 140گرمی ویتانا

۲۳۸٬۰۰۰

ریال
بیسکوییت مادر ممتاز 140گرمی ویتانا
ویفر شکلاتی نیکا 70گرمی ویتانا

۹۹٬۰۰۰

ریال
ویفر شکلاتی نیکا 70گرمی ویتانا
بیسکویت مادر شیری 70 گرمی ویتانا

۱۲۹٬۰۰۰

ریال
بیسکویت مادر شیری 70 گرمی ویتانا
بیسکویت مادر نارگیلی 70  گرمی ویتانا

۱۲۹٬۰۰۰

ریال
بیسکویت مادر نارگیلی 70 گرمی ویتانا
بیسکوئیت جنگل 45 گرمی ویتانا

۸۰٬۰۰۰

۶۴٬۰۰۰

ریال
20٪
بیسکوئیت جنگل 45 گرمی ویتانا
ویفر کاراملی دومیکا با طعم وانیل133گرمی ویتانا

۲۲۰٬۰۰۰

ریال
ویفر کاراملی دومیکا با طعم وانیل133گرمی ویتانا
بیسکویت مادر ممتاز پذیرایی 350 گرمی ویتانا

۴۹۹٬۰۰۰

ریال
بیسکویت مادر ممتاز پذیرایی 350 گرمی ویتانا
بیسکوییت مادر ممتاز 280گرمی ویتانا

۴۷۶٬۰۰۰

ریال
بیسکوییت مادر ممتاز 280گرمی ویتانا
ویفر کاراملی دومیکا با طعم موز133گرمی ویتانا

۲۲۰٬۰۰۰

ریال
ویفر کاراملی دومیکا با طعم موز133گرمی ویتانا
ویفر کاراملی دومیکا با طعم پرتقال133گرمی ویتانا

۲۲۰٬۰۰۰

ریال
ویفر کاراملی دومیکا با طعم پرتقال133گرمی ویتانا
بیسکویت مادر عسلی 140 گرمی ویتانا

۲۵۸٬۰۰۰

ریال
بیسکویت مادر عسلی 140 گرمی ویتانا
بیسکویت نارگیلی 1180گرمی ویتانا

۱٬۴۰۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت نارگیلی 1180گرمی ویتانا
بیسکویت سبوس دار با روکش شکلات 175 گرمی ویتانا

۲۴۹٬۰۰۰

ریال
بیسکویت سبوس دار با روکش شکلات 175 گرمی ویتانا
 بیسکویت پتی بور 110 گرمی تیانا ویتانا

۱۱۹٬۰۰۰

ریال
بیسکویت پتی بور 110 گرمی تیانا ویتانا
بیسکویت  سبوس دار پذیرایی660گرمی  ویتانا

۷۴۹٬۰۰۰

ریال
بیسکویت سبوس دار پذیرایی660گرمی ویتانا
بیسکویت کرمانژ 192گرمی ویتانا

۲۰۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت کرمانژ 192گرمی ویتانا
بیسکویت مادر شیری 140 گرمی ویتانا

۲۳۸٬۰۰۰

ریال
بیسکویت مادر شیری 140 گرمی ویتانا
نان سوخاری 250 گرمی ویتانا

۳۹۹٬۰۰۰

ریال
نان سوخاری 250 گرمی ویتانا
بیسکویت تارت قلبی کاکائویی 64 گرمی ویتانا

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت تارت قلبی کاکائویی 64 گرمی ویتانا