فروشگاه اُکالا

34 کالا

کالباس جونه 80درصدگوشت 300گرمی سولیکو

۱٬۸۰۰٬۰۰۰

ریال
کالباس جونه 80درصدگوشت 300گرمی سولیکو
ژامبون مرغ دودی 90درصد 250 گرمی سولیکو

۱٬۳۵۰٬۰۰۰

ریال
ژامبون مرغ دودی 90درصد 250 گرمی سولیکو
سوسیس آلمانی 40درصد  1000 گرمی سولیکو

۱٬۳۰۰٬۰۰۰

ریال
سوسیس آلمانی 40درصد 1000 گرمی سولیکو
پیتزا باربیکیو چیکن 470 گرمی پمینا

۱٬۳۴۵٬۰۰۰

ریال
پیتزا باربیکیو چیکن 470 گرمی پمینا
کالباس خشک مخصوص رجی 70درصد گوشت 300 گرمی سولیکو

۱٬۶۱۵٬۰۰۰

ریال
کالباس خشک مخصوص رجی 70درصد گوشت 300 گرمی سولیکو
کالباس مرغ تیرنگ 90درصد 300 گرمی سولیکو

۱٬۳۵۰٬۰۰۰

ریال
کالباس مرغ تیرنگ 90درصد 300 گرمی سولیکو
ژامبون ریکو 90درصد 300 گرمی سولیکو

۱٬۶۲۰٬۰۰۰

ریال
ژامبون ریکو 90درصد 300 گرمی سولیکو
سالامی تنوری 90درصدگوشت 300گرمی سولیکو

۱٬۹۰۰٬۰۰۰

ریال
سالامی تنوری 90درصدگوشت 300گرمی سولیکو
سوسیس کوکتل پنیری 55درصد 300 گرمی سولیکو

۱٬۱۰۰٬۰۰۰

ریال
سوسیس کوکتل پنیری 55درصد 300 گرمی سولیکو
ژامبون مرغ دودی 90درصد 300 گرمی سولیکو

۱٬۳۵۰٬۰۰۰

ریال
ژامبون مرغ دودی 90درصد 300 گرمی سولیکو
کالباس ژیگو 80درصد گوشت 300 گرمی سولیکو

۱٬۸۰۰٬۰۰۰

ریال
کالباس ژیگو 80درصد گوشت 300 گرمی سولیکو
کوکتل گوشت 55درصد 500 گرمی سولیکو

۱٬۳۲۰٬۰۰۰

ریال
کوکتل گوشت 55درصد 500 گرمی سولیکو
سوسیس فراکنفورتر 70درصد گوشت 300 گرمی سولیکو

۱٬۷۰۰٬۰۰۰

ریال
سوسیس فراکنفورتر 70درصد گوشت 300 گرمی سولیکو
بیکن ایرلندی 97درصد 250 گرمی سولیکو

۲٬۴۳۰٬۰۰۰

ریال
بیکن ایرلندی 97درصد 250 گرمی سولیکو
سوسیس کوکتل 55درصد گوشت 300 گرمی سولیکو

۹۰۰٬۰۰۰

ریال
سوسیس کوکتل 55درصد گوشت 300 گرمی سولیکو
کالباس پنیری کراکف مخصوص 300گرمی سولیکو

۱٬۳۰۰٬۰۰۰

ریال
کالباس پنیری کراکف مخصوص 300گرمی سولیکو
پپرونی دارفرش 90درصد 250 گرمی سولیکو

۱٬۸۳۰٬۰۰۰

ریال
پپرونی دارفرش 90درصد 250 گرمی سولیکو
بیکن تنوری 90درصد 250گرمی سولیکو

۲٬۴۰۰٬۰۰۰

ریال
بیکن تنوری 90درصد 250گرمی سولیکو
کالباس سالامی سارنو 80درصد 250 گرمی سولیکو

ناموجود

کالباس سالامی سارنو 80درصد 250 گرمی سولیکو
پارما ترکی 98درصد  300 گرمی سولیکو

ناموجود

پارما ترکی 98درصد 300 گرمی سولیکو
سوسیس انگشتی 80 درصد 500گرمی سولیکو

ناموجود

سوسیس انگشتی 80 درصد 500گرمی سولیکو
کوکتل گوشت 60 درصد با پنیر پارمسان 1 کیلویی سولیکو

ناموجود

کوکتل گوشت 60 درصد با پنیر پارمسان 1 کیلویی سولیکو
سوسیس بلغاری گوشت 55درصد 1 کیلویی سولیکو

ناموجود

سوسیس بلغاری گوشت 55درصد 1 کیلویی سولیکو
سوسیس کوکتل چیکو 55درصد 500 گرمی سولیکو

ناموجود

سوسیس کوکتل چیکو 55درصد 500 گرمی سولیکو
پارما چیکن 98درصد 300 گرمی سولیکو

ناموجود

پارما چیکن 98درصد 300 گرمی سولیکو
سوسیس حلزونی گوشت 90درصد 300 گرمی سولیکو

ناموجود

سوسیس حلزونی گوشت 90درصد 300 گرمی سولیکو
کالباس مارتادلا  40درصد 500 گرمی سولیکو

ناموجود

کالباس مارتادلا 40درصد 500 گرمی سولیکو
کوکتل بلژیکی 500گرمی سولیکو

ناموجود

کوکتل بلژیکی 500گرمی سولیکو
راسته تنوری 90 درصد250 گرمی سولیکو

ناموجود

راسته تنوری 90 درصد250 گرمی سولیکو
پاسترامی گوشت گوساله 70درصد 300 گرمی سولیکو

ناموجود

پاسترامی گوشت گوساله 70درصد 300 گرمی سولیکو
سوسیس زغالی گوشت 90درصد 300 گرمی سولیکو

ناموجود

سوسیس زغالی گوشت 90درصد 300 گرمی سولیکو
هات داگ گوشت 60درصد 1000 گرمی سولیکو

ناموجود

هات داگ گوشت 60درصد 1000 گرمی سولیکو