فروشگاه اُکالا

32 کالا

کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی 150 گرمی اویلا

۶۴۹٬۰۰۰

ریال
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی 150 گرمی اویلا
روغن زیتون تصفیه شده 230 گرمی اویلا

۸۲۰٬۰۰۰

ریال
روغن زیتون تصفیه شده 230 گرمی اویلا
کنسرو ذرت 380 گرمی اویلا

۴۹۹٬۰۰۰

ریال
کنسرو ذرت 380 گرمی اویلا
اسپری روغن زیتون تصفیه شده 210 گرمی اویلا

۹۷۵٬۰۰۰

ریال
اسپری روغن زیتون تصفیه شده 210 گرمی اویلا
کنسرو نخود فرنگی 400 گرمی اویلا

۲۵۹٬۰۰۰

ریال
کنسرو نخود فرنگی 400 گرمی اویلا
کنسرو ماهی تن در روغن سبزیجات 150 گرمی اویلا

۶۸۹٬۰۰۰

ریال
کنسرو ماهی تن در روغن سبزیجات 150 گرمی اویلا
چای هندوستان 450 گرم اویلا

۱٬۵۷۹٬۹۰۰

ریال
چای هندوستان 450 گرم اویلا
روغن سرخ کردنی بدون پالم شفاف 1350گرمی اویلا

ناموجود

روغن سرخ کردنی بدون پالم شفاف 1350گرمی اویلا
روغن آفتابگردان غنی شده 1350 گرمی اویلا

ناموجود

روغن آفتابگردان غنی شده 1350 گرمی اویلا
کنسرو ماهی تن در روغن فلفلی 150 گرمی اویلا

ناموجود

کنسرو ماهی تن در روغن فلفلی 150 گرمی اویلا
روغن آفتابگردان غنی شده1800 گرمی اویلا

ناموجود

روغن آفتابگردان غنی شده1800 گرمی اویلا
رب گوجه فرنگی 800 گرمی اویلا

ناموجود

رب گوجه فرنگی 800 گرمی اویلا
کنسرو ماهی تون در روغن سویا 120 گرمی اویلا

ناموجود

کنسرو ماهی تون در روغن سویا 120 گرمی اویلا
چای سیلان 450 گرم اویلا

ناموجود

چای سیلان 450 گرم اویلا
روغن سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی اویلا

ناموجود

روغن سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی اویلا
روغن خوراکی مصرف خانوار ساده اویلا امگا

ناموجود

روغن خوراکی مصرف خانوار ساده اویلا امگا
روغن آفتابگردان غنی شده 810 گرمی اویلا

ناموجود

روغن آفتابگردان غنی شده 810 گرمی اویلا
رب گوجه آسان بازشو 400 گرمی اویلا

ناموجود

رب گوجه آسان بازشو 400 گرمی اویلا
چای هندوستان معطر 450 گرم اویلا

ناموجود

چای هندوستان معطر 450 گرم اویلا
رب گوجه فرنگی شیشه 700 گرمی اویلا

ناموجود

رب گوجه فرنگی شیشه 700 گرمی اویلا
چای سیلان معطر 450 گرم اویلا

ناموجود

چای سیلان معطر 450 گرم اویلا
روغن سرخ کردنی کم جذب 2250گرمی اویلا

ناموجود

روغن سرخ کردنی کم جذب 2250گرمی اویلا
روغن زیتون بکر 500 گرمی اویلا

ناموجود

روغن زیتون بکر 500 گرمی اویلا
کنسرو ماهی تن در روغن زیتون 150 گرمی اویلا

ناموجود

کنسرو ماهی تن در روغن زیتون 150 گرمی اویلا
روغن سرخ کردنی بدون پالم شفاف 1800 گرمی اویلا

ناموجود

روغن سرخ کردنی بدون پالم شفاف 1800 گرمی اویلا
روغن زیتون تصفیه شده 500 گرمی اویلا

ناموجود

روغن زیتون تصفیه شده 500 گرمی اویلا
کنسرو لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی 400 گرمی اویلا

ناموجود

کنسرو لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی 400 گرمی اویلا
روغن نیمه جامد 5 کیلویی اویلا

ناموجود

روغن نیمه جامد 5 کیلویی اویلا
روغن کنجد 1250 سی سی اویلا

ناموجود

روغن کنجد 1250 سی سی اویلا
روغن ذرت 1800 گرمی اویلا

ناموجود

روغن ذرت 1800 گرمی اویلا
روغن ذرت 810 گرمی اویلا

ناموجود

روغن ذرت 810 گرمی اویلا
روغن کنجد تصفیه شده 500 میلی لیتری اویلا

ناموجود

روغن کنجد تصفیه شده 500 میلی لیتری اویلا