فروشگاه اُکالا

10 کالا

باقلا لپه منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۶۷۲٬۰۰۰

ریال
باقلا لپه منجمد 400 گرمی نوبر سبز
نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۵۱۸٬۰۰۰

ریال
نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
سبزی کوکو منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۳۹۶٬۵۰۰

ریال
سبزی کوکو منجمد 400 گرمی نوبر سبز
ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز

۵۴۶٬۰۰۰

ریال
ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز
لوبیا سبز منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۴۲۲٬۰۰۰

ریال
لوبیا سبز منجمد 400 گرمی نوبر سبز
سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز

۸۸۹٬۰۰۰

ریال
سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز
سیب زمینی خلال منجمد 10*10 900 گرمی نوبر سبز

۹۰۴٬۵۰۰

ریال
سیب زمینی خلال منجمد 10*10 900 گرمی نوبر سبز
سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۳۹۶٬۵۰۰

ریال
سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز
سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۳۹۶٬۵۰۰

ریال
سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز
بادمجان سرخ شده منجمد 500 گرمی نوبر سبز

۶۲۴٬۰۰۰

ریال
بادمجان سرخ شده منجمد 500 گرمی نوبر سبز