8 کالا

سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز

۸۸۹٬۰۰۰ ريال

سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبرسبز
سیب زمینی خلال منجمد 10*10 900 گرمی نوبر سبز

۷۰۰٬۲۰۰ ريال

۷۷۸٬۰۰۰

10%

سیب زمینی خلال منجمد 10*10 900 گرمی نوبر سبز
سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۳۹۶٬۵۰۰ ريال

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز
ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز

۵۴۶٬۰۰۰ ريال

ذرت دان شده منجمد400 گرمی نوبر سبز
نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۵۱۸٬۰۰۰ ريال

نخود فرنگی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۳۹۶٬۵۰۰ ريال

سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبر سبز
سبزی کوکو منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۳۹۶٬۵۰۰ ريال

سبزی کوکو منجمد 400 گرمی نوبر سبز
میکس سوپ 400 گرمی نوبرسبز

۴۹۶٬۵۰۰ ريال

میکس سوپ 400 گرمی نوبرسبز