فروشگاه اُکالا

26 کالا

کلم قرمز 700 گرمی میوری

ناموجود

کلم قرمز 700 گرمی میوری
سیب آبگیری زرد و قرمز 2 کیلویی میوری

ناموجود

سیب آبگیری زرد و قرمز 2 کیلویی میوری
سیب قرمز مینی 1 کیلویی میوری

ناموجود

سیب قرمز مینی 1 کیلویی میوری
کیوی 1 کیلویی میوری

ناموجود

کیوی 1 کیلویی میوری
کلم سفید 700 گرمی میوری

ناموجود

کلم سفید 700 گرمی میوری
لیموترش سنگی 500 گرمی میوری

ناموجود

لیموترش سنگی 500 گرمی میوری
هویج 1 کیلویی میوری

ناموجود

هویج 1 کیلویی میوری
سیب زمینی 2 کیلویی میوری

ناموجود

سیب زمینی 2 کیلویی میوری
گوجه فرنگی بوته ای 1 کیلویی میوری

ناموجود

گوجه فرنگی بوته ای 1 کیلویی میوری
خیار سالادی 1 کیلویی میوری

ناموجود

خیار سالادی 1 کیلویی میوری
سیر خشک 500 گرمی میوری

ناموجود

سیر خشک 500 گرمی میوری
فلفل دلمه 500 گرمی میوری

ناموجود

فلفل دلمه 500 گرمی میوری
کدو سبز 1 کیلویی میوری

ناموجود

کدو سبز 1 کیلویی میوری
سیب زرد 1 کیلو گرمی میوری

ناموجود

سیب زرد 1 کیلو گرمی میوری
کاهو رسمی700 گرمی میوری

ناموجود

کاهو رسمی700 گرمی میوری
نارنج 1 کیلویی میوری

ناموجود

نارنج 1 کیلویی میوری
بادمجان 1 کیلویی میوری

ناموجود

بادمجان 1 کیلویی میوری
سیب زمینی 1 کیلویی میوری

ناموجود

سیب زمینی 1 کیلویی میوری
شلغم 1 کیلوگرمی میوری

ناموجود

شلغم 1 کیلوگرمی میوری
کاهو پیچ 700 گرمی میوری

ناموجود

کاهو پیچ 700 گرمی میوری
خیار 1 کیلویی میوری

ناموجود

خیار 1 کیلویی میوری
موز 900 گرمی میوری

ناموجود

موز 900 گرمی میوری
پیاز زرد 2 کیلویی میوری

ناموجود

پیاز زرد 2 کیلویی میوری
پرتقال 1 کیلوگرمی میوری

ناموجود

پرتقال 1 کیلوگرمی میوری
سیب قرمز 1 کیلویی میوری

ناموجود

سیب قرمز 1 کیلویی میوری
فلفل دلمه رنگی 400 گرمی میوری

ناموجود

فلفل دلمه رنگی 400 گرمی میوری