فروشگاه اُکالا

23 کالا

عصاره گوشت  گوساله 8 عددی مهنام

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
عصاره گوشت گوساله 8 عددی مهنام
عصاره زعفران 8 عددی مهنام

۳۴۰٬۰۰۰

ریال
عصاره زعفران 8 عددی مهنام
سوپ جو 75 گرمی مهنام

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
سوپ جو 75 گرمی مهنام
سوپ قارچ 75 گرمی مهنام

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
سوپ قارچ 75 گرمی مهنام
رشته نودل با طعم مرغ 65 گرم مهنام

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
رشته نودل با طعم مرغ 65 گرم مهنام
سوپ سبزیجات 75 گرمی مهنام

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
سوپ سبزیجات 75 گرمی مهنام
عصاره سبزیجات بسته 8 عددی مهنام

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
عصاره سبزیجات بسته 8 عددی مهنام
نودل گوشت پک 5 عددی مهنام

۷۵۰٬۰۰۰

ریال
نودل گوشت پک 5 عددی مهنام
پودر سوخاری80 گرم مهنام

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
پودر سوخاری80 گرم مهنام
نودل قارچ پک 5 عددی مهنام

۷۵۰٬۰۰۰

ریال
نودل قارچ پک 5 عددی مهنام
نودل سبزیجات پک 5 عددی مهنام

۶۰۰٬۰۰۰

ریال
نودل سبزیجات پک 5 عددی مهنام
رشته نودل با طعم گوشت 65 گرم مهنام

ناموجود

رشته نودل با طعم گوشت 65 گرم مهنام
نودل با طعم قارچ 65 گرم مهنام

ناموجود

نودل با طعم قارچ 65 گرم مهنام
عصاره گوشت مرغ 8 عدد مهنام

ناموجود

عصاره گوشت مرغ 8 عدد مهنام
نودل مرغ پک 5 عددی مهنام

ناموجود

نودل مرغ پک 5 عددی مهنام
عصاره گوشت بره 8 عدد مهنام

ناموجود

عصاره گوشت بره 8 عدد مهنام
پودر کتلت گیاهی 100 گرمی مهنام

ناموجود

پودر کتلت گیاهی 100 گرمی مهنام
رشته نودل با طعم سبزیجات 65 گرم مهنام

ناموجود

رشته نودل با طعم سبزیجات 65 گرم مهنام
سوپ ورمیشل 75 گرمی مهنام

ناموجود

سوپ ورمیشل 75 گرمی مهنام
سوپ مرغ 70 گرمی مهنام

ناموجود

سوپ مرغ 70 گرمی مهنام
پودر سوخاری تند 200 گرمی مهنام

ناموجود

پودر سوخاری تند 200 گرمی مهنام
سوپ مرغ با ورمیشل مهنام

ناموجود

سوپ مرغ با ورمیشل مهنام
پودر سوخاری سیر و پیاز 200 گرمی مهنام

ناموجود

پودر سوخاری سیر و پیاز 200 گرمی مهنام