فروشگاه اُکالا

25 کالا

خلال بادام  درختی 30 گرمی کرالیچین

۳۹۵٬۰۰۰

ریال
خلال بادام درختی 30 گرمی کرالیچین
غنچه گل محمدی 35 گرمی کرالیچین

۳۴۵٬۰۰۰

ریال
غنچه گل محمدی 35 گرمی کرالیچین
خاکشیر 225 گرمی کرالیچین

۲٬۱۰۰٬۰۰۰

ریال
خاکشیر 225 گرمی کرالیچین
پودر زیره سیاه 50 گرمی کرالیچین

۳۸۷٬۰۰۰

ریال
پودر زیره سیاه 50 گرمی کرالیچین
پودرزیره سبز 50 گرمی کرالیچین

۳۷۵٬۰۰۰

ریال
پودرزیره سبز 50 گرمی کرالیچین
مرزه خشک 60 گرمی کرالیچین

۲۸۵٬۰۰۰

ریال
مرزه خشک 60 گرمی کرالیچین
پودر گلپر 100 گرمی کرالیچین

۳۶۵٬۵۰۰

ریال
پودر گلپر 100 گرمی کرالیچین
فلفل پاپریکا 50 گرم کرالیچین

۲۶۰٬۰۰۰

ریال
فلفل پاپریکا 50 گرم کرالیچین
تخم شربتی 200 گرمی کرالیچین

۶۹۵٬۰۰۰

ریال
تخم شربتی 200 گرمی کرالیچین
فلفل قرمز 380 گرمی کرالیچین

۱٬۱۴۰٬۰۰۰

ریال
فلفل قرمز 380 گرمی کرالیچین
پودردارچین 50 گرمی کرالیچین

۲۶۵٬۰۰۰

ریال
پودردارچین 50 گرمی کرالیچین
ادویه گرام ماسالا 50 گرمی کرالیچین

۳۰۸٬۰۰۰

ریال
ادویه گرام ماسالا 50 گرمی کرالیچین
 ادویه کاری 50 گرمی کرالیچین

۱۹۳٬۰۰۰

ریال
ادویه کاری 50 گرمی کرالیچین
پودر گلپر 40 گرمی کرالیچین

۱۵۳٬۰۰۰

ریال
پودر گلپر 40 گرمی کرالیچین
تره خشک 50 گرمی کرالیچین

۱۶۶٬۰۰۰

ریال
تره خشک 50 گرمی کرالیچین
چاشنی کباب و استیک 50 گرمی کرالیچین

۱۶۵٬۰۰۰

ریال
چاشنی کباب و استیک 50 گرمی کرالیچین
لیمو عمانی درشت اعلا جهرم 120 گرم کرالیچین

۳۹۸٬۰۰۰

ریال
لیمو عمانی درشت اعلا جهرم 120 گرم کرالیچین
پودر آویشن 40 گرمی کرالیچین

۳۹۵٬۰۰۰

ریال
پودر آویشن 40 گرمی کرالیچین
پودر ریشه جوزهندی 50 گرمی کرالیچین

۲۹۵٬۰۰۰

ریال
پودر ریشه جوزهندی 50 گرمی کرالیچین
ادویه ماهی و میگواعلاء 50 گرمی کرالیچین

۱۵۳٬۰۰۰

ریال
ادویه ماهی و میگواعلاء 50 گرمی کرالیچین
پودرزنجبیل 40 گرمی کرالیچین

۲۸۵٬۰۰۰

ریال
پودرزنجبیل 40 گرمی کرالیچین
 ریحان خشک 175 گرمی کرالیچین

۵۷۵٬۰۰۰

ریال
ریحان خشک 175 گرمی کرالیچین
فلفل قرمز 60 گرمی کرالیچین

۳۲۰٬۰۰۰

ریال
فلفل قرمز 60 گرمی کرالیچین
ادویه مرغ 50 گرمی کرالیچین

۱۵۹٬۰۰۰

ریال
ادویه مرغ 50 گرمی کرالیچین
خلال پسته قزوینی 30 گرمی کرالیچین

۱٬۲۵۰٬۰۰۰

ریال
خلال پسته قزوینی 30 گرمی کرالیچین