بلوار کشاورز اکالا تهران

اُمارکت | بلوار کشاورز اکالا تهران

چوب دارچین 200گرمی کرالیچین

۶۷۲٬۰۰۰ ريال

۸۰۰٬۰۰۰

16%

چوب دارچین 200گرمی کرالیچین
مغز گردو 120گرمی کرالیچین

۹۶۰٬۰۰۰ ريال

مغز گردو 120گرمی کرالیچین
پودر پیاز 50 گرمی کرالیچین

۱۲۹٬۰۰۰ ريال

پودر پیاز 50 گرمی کرالیچین
پرک فلفل قرمز 180 گرمی کرالیچین

۴۹۵٬۰۰۰ ريال

پرک فلفل قرمز 180 گرمی کرالیچین
جوش شیرین 100 گرمی کرالیچین

۶۷٬۵۰۰ ريال

جوش شیرین 100 گرمی کرالیچین
سویا280گرمی کرالیچین

۲۴۴٬۸۵۰ ريال

۲۹۵٬۰۰۰

17%

سویا280گرمی کرالیچین
پودرزیره سبز 50 گرمی کرالیچین

۲۲۲٬۶۰۰ ريال

۲۶۵٬۰۰۰

16%

پودرزیره سبز 50 گرمی کرالیچین
فلفل قرمز 380 گرمی کرالیچین

۱٬۱۴۰٬۰۰۰ ريال

فلفل قرمز 380 گرمی کرالیچین
دال عدس 800 گرمی کرالیچین

۶۳۴٬۹۵۰ ريال

۷۶۵٬۰۰۰

17%

دال عدس 800 گرمی کرالیچین
کنجد طلایی50گرمی کرالیچین

۱۱۵٬۰۰۰ ريال

کنجد طلایی50گرمی کرالیچین
اکالا بیزینس

اُبیزینس | اکالا بیزینس

نخود و لوبیا 800 گرمی کرالیچین

۶۲۵٬۵۰۰ ريال

۶۹۵٬۰۰۰

10%

نخود و لوبیا 800 گرمی کرالیچین
پودردارچین 50 گرمی کرالیچین

۱۳۰٬۵۰۰ ريال

۱۴۵٬۰۰۰

10%

پودردارچین 50 گرمی کرالیچین
چوب دارچین 40گرمی کرالیچین

۱۶۴٬۵۶۰ ريال

۱۸۷٬۰۰۰

12%

چوب دارچین 40گرمی کرالیچین
دال عدس 800 گرمی کرالیچین

۶۸۸٬۵۰۰ ريال

۷۶۵٬۰۰۰

10%

دال عدس 800 گرمی کرالیچین
لوبیا قرمز 800 گرمی کرالیچین

۶۹۷٬۵۰۰ ريال

۷۷۵٬۰۰۰

10%

لوبیا قرمز 800 گرمی کرالیچین
چاشنی کباب و استیک 50 گرمی کرالیچین

۱۴۸٬۵۰۰ ريال

۱۶۵٬۰۰۰

10%

چاشنی کباب و استیک 50 گرمی کرالیچین
ادویه ماهی و میگواعلاء 50 گرمی کرالیچین

۱۳۷٬۷۰۰ ريال

۱۵۳٬۰۰۰

10%

ادویه ماهی و میگواعلاء 50 گرمی کرالیچین
کنجد سفید 500 گرمی کرالیچین

۷۹۶٬۵۰۰ ريال

۸۸۵٬۰۰۰

10%

کنجد سفید 500 گرمی کرالیچین
پودرزنجبیل 40 گرمی کرالیچین

۱۷۱٬۰۰۰ ريال

۱۹۰٬۰۰۰

10%

پودرزنجبیل 40 گرمی کرالیچین
پودر زیره سیاه 50 گرمی کرالیچین

۳۴۴٬۴۳۰ ريال

۳۸۷٬۰۰۰

11%

پودر زیره سیاه 50 گرمی کرالیچین