نجات الهی افق کوروش تهران

افق کوروش | نجات الهی افق کوروش تهران

چای هندوستان معطر 450 گرمی کیمبال

۷۹۹٬۰۰۰ ريال

۹۱۳٬۲۰۰

13%

چای هندوستان معطر 450 گرمی کیمبال
تاپینگ پیتزا پرچرب 180 گرمی کیمبال

۳۴۲٬۰۰۰ ريال

تاپینگ پیتزا پرچرب 180 گرمی کیمبال
سرکه سفید 1000 گرمی کیمبال

۱۹۱٬۰۰۰ ريال

۲۲۵٬۰۰۰

15%

سرکه سفید 1000 گرمی کیمبال
چای هندوستان 450 گرمی کیمبال

۷۹۹٬۰۰۰ ريال

۹۱۳٬۲۰۰

13%

چای هندوستان 450 گرمی کیمبال
مرغ لقمه 420 گرمی کیمبال

۶۷۷٬۰۰۰ ريال

مرغ لقمه 420 گرمی کیمبال
کباب لقمه منجمد 70% 500 گرمی کیمبال

۸۸۳٬۰۰۰ ريال

کباب لقمه منجمد 70% 500 گرمی کیمبال
جوجه کباب مرغ زعفرانی نیمه آماده 900 گرمی کیمبال

۱٬۳۴۰٬۰۰۰ ريال

جوجه کباب مرغ زعفرانی نیمه آماده 900 گرمی کیمبال
همبرگر 30%گوشت500 گرمی کیمبال

۳۸۱٬۰۰۰ ريال

همبرگر 30%گوشت500 گرمی کیمبال
سس فرانسوی 460 گرمی کیمبال

۳۵۹٬۰۰۰ ريال

۳۹۸٬۰۰۰

10%

سس فرانسوی 460 گرمی کیمبال
سس مایونز کم چرب 600 گرمی کیمبال

۴۸۹٬۰۰۰ ريال

۵۶۵٬۰۰۰

13%

سس مایونز کم چرب 600 گرمی کیمبال
بلوار کشاورز اکالا تهران

اُمارکت | بلوار کشاورز اکالا تهران

سس کچاپ 460 گرمی کیمبال

۱۸۳٬۲۰۰ ريال

۲۲۹٬۰۰۰

20%

سس کچاپ 460 گرمی کیمبال
سس سالاد فرانسوی 460 گرمی کیمبال

۳۱۸٬۴۰۰ ريال

۳۹۸٬۰۰۰

20%

سس سالاد فرانسوی 460 گرمی کیمبال
سس خردل ملایم 350 گرمی کیمبال

۲۸۰٬۰۰۰ ريال

۳۵۰٬۰۰۰

20%

سس خردل ملایم 350 گرمی کیمبال
آبلیمو ترش پپ 500 سی سی کیمبال

۲۴۵٬۷۰۰ ريال

۳۱۵٬۰۰۰

22%

آبلیمو ترش پپ 500 سی سی کیمبال
سس هزار جزیره 460 گرمی کیمبال

۳۱۸٬۴۰۰ ريال

۳۹۸٬۰۰۰

20%

سس هزار جزیره 460 گرمی کیمبال
سس ساندویچ 460 گرمی کیمبال

۳۴۸٬۰۰۰ ريال

۴۳۵٬۰۰۰

20%

سس ساندویچ 460 گرمی کیمبال
سس مایونز کم چرب 600 گرمی کیمبال

۴۵۲٬۰۰۰ ريال

۵۶۵٬۰۰۰

20%

سس مایونز کم چرب 600 گرمی کیمبال
سس مایونز کم چرب 460 گرمی کیمبال

۳۳۲٬۰۰۰ ريال

۴۱۵٬۰۰۰

20%

سس مایونز کم چرب 460 گرمی کیمبال
سس مایونز کاهش یافته 600 گرمی کیمبال

۵۲۰٬۰۰۰ ريال

۶۵۰٬۰۰۰

20%

سس مایونز کاهش یافته 600 گرمی کیمبال
سس کچاپ  تند 460 گرمی کیمبال

ناموجود

سس کچاپ تند 460 گرمی کیمبال
اکالا بیزینس

اُبیزینس | اکالا بیزینس

سس مایونز کم چرب 600 گرمی کیمبال

۳۹۵٬۵۰۰ ريال

۵۶۵٬۰۰۰

30%

سس مایونز کم چرب 600 گرمی کیمبال
 آبلیمو ترش 950 سی سی کیمبال

ناموجود

آبلیمو ترش 950 سی سی کیمبال
چای کله مورچه هندوستان 450 گرمی کیمبال

ناموجود

چای کله مورچه هندوستان 450 گرمی کیمبال
سس مایونز کاهش یافته 1400 گرم کیمبال

ناموجود

سس مایونز کاهش یافته 1400 گرم کیمبال
سرکه  سفید3000 گرمی کیمبال

ناموجود

سرکه سفید3000 گرمی کیمبال
سرکه  قرمز3000 گرمی کیمبال

ناموجود

سرکه قرمز3000 گرمی کیمبال
چای هندوستان 450 گرمی کیمبال

ناموجود

چای هندوستان 450 گرمی کیمبال
سرکه قرمز 1000 گرمی کیمبال

ناموجود

سرکه قرمز 1000 گرمی کیمبال
سس خردل ملایم 350 گرمی کیمبال

ناموجود

سس خردل ملایم 350 گرمی کیمبال
آبلیمو ترش پپ 500 سی سی کیمبال

ناموجود

آبلیمو ترش پپ 500 سی سی کیمبال