40 کالا

آرد سفید 500 گرمی گلها

۲۲۰٬۹۸۰ ريال

۲۵۴٬۰۰۰

13%

آرد سفید 500 گرمی گلها
بلغور گندم 300 گرمی گلها

۲۴۴٬۰۰۰ ريال

بلغور گندم 300 گرمی گلها
جوش شیرین پت صادراتی 200 گرمی گلها

۱۸۰٬۰۰۰ ريال

جوش شیرین پت صادراتی 200 گرمی گلها
آویشن پت 50 گرمی گلها

۳۴۹٬۰۰۰ ريال

آویشن پت 50 گرمی گلها
گلپر صادراتی 70 گرمی گلها

۲۶۰٬۰۰۰ ريال

گلپر صادراتی 70 گرمی گلها
زیره سبز آسیابی 50 گرمی گلها

۳۷۱٬۰۰۰ ريال

زیره سبز آسیابی 50 گرمی گلها
فلفل قرمز صادراتی 90 گرمی گلها

۲۹۶٬۰۰۰ ريال

فلفل قرمز صادراتی 90 گرمی گلها
نمک تصفیه کریستاله 500 گرمی گلها

۹۹٬۰۰۰ ريال

نمک تصفیه کریستاله 500 گرمی گلها
پودر پفکی جوجه چینی و میگو جعبه 200 گرمی گلها

۲۷۳٬۱۸۰ ريال

۳۱۴٬۰۰۰

13%

پودر پفکی جوجه چینی و میگو جعبه 200 گرمی گلها
آرد نخودچی جعبه 200 گرمی گلها

۲۸۷٬۱۰۰ ريال

۳۳۰٬۰۰۰

13%

آرد نخودچی جعبه 200 گرمی گلها
چوب دارچین شکسته و سیگاری 40 گرمی گلها

۲۶۶٬۹۰۰ ريال

۳۱۴٬۰۰۰

15%

چوب دارچین شکسته و سیگاری 40 گرمی گلها
کنجد پت 80 گرمی گلها

۳۵۰٬۰۰۰ ريال

کنجد پت 80 گرمی گلها
آرد ذرت(جعبه ای) 200 گرمی گلها

۱۶۶٬۱۷۰ ريال

۱۹۱٬۰۰۰

13%

آرد ذرت(جعبه ای) 200 گرمی گلها
رشته آشی جعبه ای 400 گرمی گلها

۳۰۸٬۰۰۰ ريال

۳۵۰٬۰۰۰

12%

رشته آشی جعبه ای 400 گرمی گلها
ادویه کاری قوطی فلزی 70 گرمی گلها

۴۰۳٬۰۴۰ ريال

۴۵۸٬۰۰۰

12%

ادویه کاری قوطی فلزی 70 گرمی گلها
آردسفید گندم سلفونی 450 گرمی گلها

۲۲۸٬۰۰۰ ريال

آردسفید گندم سلفونی 450 گرمی گلها
نمک خانواده 1000 گرمی گلها

۲۹۳٬۰۰۰ ريال

نمک خانواده 1000 گرمی گلها
جو پرک 170 گرمی گلها

۲۳۰٬۰۰۰ ريال

جو پرک 170 گرمی گلها
نمک تصفیه کریستاله بطری 500 گرمی گلها

۲۱۵٬۰۰۰ ريال

نمک تصفیه کریستاله بطری 500 گرمی گلها
دارچین پت 90 گرمی گلها

۴۴۹٬۰۰۰ ريال

دارچین پت 90 گرمی گلها
چاشنی پیتزا و لازانیا پت80 گرمی گلها

۴۳۸٬۲۴۰ ريال

۴۹۸٬۰۰۰

12%

چاشنی پیتزا و لازانیا پت80 گرمی گلها
نمک تصفیه کیسه ای کریستاله 700 گرمی گلها

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

نمک تصفیه کیسه ای کریستاله 700 گرمی گلها
جوپوست کنده 300 گرمی گلها

۲۴۴٬۰۰۰ ريال

جوپوست کنده 300 گرمی گلها
گرد لیمو پت 80 گرمی گلها

۲۲۴٬۰۰۰ ريال

گرد لیمو پت 80 گرمی گلها
پودر فرنی جعبه ای 150 گرمی گلها

۲۳۲٬۰۶۰ ريال

۲۸۳٬۰۰۰

18%

پودر فرنی جعبه ای 150 گرمی گلها
زنجبیل صادراتی 80 گرمی گلها

۴۱۶٬۰۰۰ ريال

زنجبیل صادراتی 80 گرمی گلها
بیکینگ پودر پت صادراتی 140 گرمی گلها

۴۹۲٬۸۰۰ ريال

۵۶۰٬۰۰۰

12%

بیکینگ پودر پت صادراتی 140 گرمی گلها
رشته پلویی جعبه ای 400 گرمی گلها

۳۰۸٬۰۰۰ ريال

۳۵۰٬۰۰۰

12%

رشته پلویی جعبه ای 400 گرمی گلها
نبات نی دار جعبه ای 190 گرمی گلها

۳۵۰٬۰۰۰ ريال

نبات نی دار جعبه ای 190 گرمی گلها
نشاسته گل سلفونی 150 گرمی گلها

۱۸۲٬۰۰۰ ريال

نشاسته گل سلفونی 150 گرمی گلها
دان هل سلفونی  5 گرمی گلها

۱۶۴٬۰۰۰ ريال

دان هل سلفونی 5 گرمی گلها
ادویه مرغ و ماهی پت100گرمی گلها

۳۴۸٬۴۸۰ ريال

۳۹۶٬۰۰۰

12%

ادویه مرغ و ماهی پت100گرمی گلها