فروشگاه اُکالا

75 کالا

کرانچی آتشین بزرگ 95گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
کرانچی آتشین بزرگ 95گرمی چی توز
شیرینی مغزدار خرمایی 30 گرمی چی پف

۳۰٬۰۰۰

ریال
شیرینی مغزدار خرمایی 30 گرمی چی پف
کراکر ماهی پنیری متوسط 90 گرمی چی توز

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
کراکر ماهی پنیری متوسط 90 گرمی چی توز
اسنک طلایی ویژه 50 گرمی چی توز

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
اسنک طلایی ویژه 50 گرمی چی توز
اسنک موتوری بزرگ 50 گرمی چی توز

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
اسنک موتوری بزرگ 50 گرمی چی توز
چیپس ساده60 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
چیپس ساده60 گرمی چی توز
استیک کچاپ متوسط 40 گرمی

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
استیک کچاپ متوسط 40 گرمی
کتل چیپس نمکی دریایی 60 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
کتل چیپس نمکی دریایی 60 گرمی چی توز
چی پف بالشتی خانواده 105گرمی چی توز

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
چی پف بالشتی خانواده 105گرمی چی توز
چیپس کتل ناچو سفری 120 گرمی چی توز

۳۰۰٬۰۰۰

ریال
چیپس کتل ناچو سفری 120 گرمی چی توز
چیپس کچاپ متوسط 60 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
چیپس کچاپ متوسط 60 گرمی چی توز
چی پف تخم مرغی متوسط 55 گرمی چی توز

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
چی پف تخم مرغی متوسط 55 گرمی چی توز
کتل چیپس فلفل هالوپینو 60 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
کتل چیپس فلفل هالوپینو 60 گرمی چی توز
کتل چیپس نمک دریایی 150گرمی چی توز

۳۰۰٬۰۰۰

ریال
کتل چیپس نمک دریایی 150گرمی چی توز
چیپس خلال بزرگ 180گرمی چی توز

۳۵۰٬۰۰۰

ریال
چیپس خلال بزرگ 180گرمی چی توز
چیپس کتل ناچو متوسط 60 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
چیپس کتل ناچو متوسط 60 گرمی چی توز
چی پف ذرتی خانواده 100 گرمی چی توز

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
چی پف ذرتی خانواده 100 گرمی چی توز
پاپ کرن نمکی فیلی ویژه 28 گرمی چی توز

۶۰٬۰۰۰

ریال
پاپ کرن نمکی فیلی ویژه 28 گرمی چی توز
پاپ کرن پنیری فیلی ویژه 20 گرمی چی توز

۶۰٬۰۰۰

ریال
پاپ کرن پنیری فیلی ویژه 20 گرمی چی توز
اسنک طلایی پذیرایی 190 گرمی چی توز

۳۰۰٬۰۰۰

ریال
اسنک طلایی پذیرایی 190 گرمی چی توز
کراکر ماهی پنیری بزرگ 175 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
کراکر ماهی پنیری بزرگ 175 گرمی چی توز
اسنک توپی ویژه 80 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
اسنک توپی ویژه 80 گرمی چی توز
کتل چیپس سرکه بالزامیک 60 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
کتل چیپس سرکه بالزامیک 60 گرمی چی توز
کرانچی فلفلی بزرگ 75 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
کرانچی فلفلی بزرگ 75 گرمی چی توز
چیپس پیاز جعفری 60 گرمی چی توز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
چیپس پیاز جعفری 60 گرمی چی توز
مغز تخمه آفتابگردان 35 گرمی چی توز

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
مغز تخمه آفتابگردان 35 گرمی چی توز
چیپس سوپر ساده بزرگ90 گرمی چی توز

۲۵۰٬۰۰۰

ریال
چیپس سوپر ساده بزرگ90 گرمی چی توز
چیپس کچاپ سفری 150 گرمی چی توز

۳۰۰٬۰۰۰

ریال
چیپس کچاپ سفری 150 گرمی چی توز
چیپس کتل سرکه بالزامیک سفری 120 گرمی چی توز

۳۰۰٬۰۰۰

ریال
چیپس کتل سرکه بالزامیک سفری 120 گرمی چی توز
چیپس ساده 150گرمی چی توز

۳۰۰٬۰۰۰

ریال
چیپس ساده 150گرمی چی توز
تخمه آفتابگردان نمکی 105گرمی چی توز

۲۹۰٬۰۰۰

ریال
تخمه آفتابگردان نمکی 105گرمی چی توز
اسنک طلایی خانواده 90 گرمی چی توز

۱۶۰٬۰۰۰

ریال
اسنک طلایی خانواده 90 گرمی چی توز