26 کالا

آش سبزی 180گرمی  آماده لذیذ

۲۹۷٬۵۰۰ ريال

۳۵۰٬۰۰۰

15%

آش سبزی 180گرمی آماده لذیذ
  سوپ قارچ 65 گرمی آماده لذیذ

۱۰۲٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

15%

سوپ قارچ 65 گرمی آماده لذیذ
 سوپ مرغ با ورمیشل 65 گرمی آماده لذیذ

۱۰۲٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

15%

سوپ مرغ با ورمیشل 65 گرمی آماده لذیذ
جو پرک 200 گرمی آماده لذیذ

۱۶۵٬۷۵۰ ريال

۱۹۵٬۰۰۰

15%

جو پرک 200 گرمی آماده لذیذ
سوپ مرغ 61 گرمی آماده لذیذ

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

سوپ مرغ 61 گرمی آماده لذیذ
سوپ جو 68 گرمی آماده لذیذ

۱۰۲٬۰۰۰ ريال

۱۲۰٬۰۰۰

15%

سوپ جو 68 گرمی آماده لذیذ
نودل مرغ 5 عددی آماده لذیذ

۶۰۰٬۰۰۰ ريال

نودل مرغ 5 عددی آماده لذیذ
آش رشته 180 گرمی آماده لذیذ

۲۹۷٬۵۰۰ ريال

۳۵۰٬۰۰۰

15%

آش رشته 180 گرمی آماده لذیذ
نودل گوشت 5 عددی آماده لذیذ

۶۰۰٬۰۰۰ ريال

نودل گوشت 5 عددی آماده لذیذ
عصاره گوشت گوساله 80 گرمی آماده لذیذ

۱۲۰٬۰۰۰ ريال

عصاره گوشت گوساله 80 گرمی آماده لذیذ
گندم پرک 200 گرمی آماده لذیذ

۱۷۵٬۰۰۰ ريال

گندم پرک 200 گرمی آماده لذیذ
آش جو 180 گرمی آماده لذیذ

۲۹۷٬۵۰۰ ريال

۳۵۰٬۰۰۰

15%

آش جو 180 گرمی آماده لذیذ
نودل 5 عددی سبزیجات آماده لذیذ

ناموجود

نودل 5 عددی سبزیجات آماده لذیذ
سوپ جو گوجه فرنگی 65 گرمی آماده لذیذ

ناموجود

سوپ جو گوجه فرنگی 65 گرمی آماده لذیذ
عصاره مرغ 80 گرمی آماده لذیذ

ناموجود

عصاره مرغ 80 گرمی آماده لذیذ
نودل سبزیجات 75 گرمی آماده لذیذ

ناموجود

نودل سبزیجات 75 گرمی آماده لذیذ
نودل قارچ و پنیر 75 گرمی آماده لذیذ

ناموجود

نودل قارچ و پنیر 75 گرمی آماده لذیذ
 نودل قارچ  75گرمی آماده لذیذ

ناموجود

نودل قارچ 75گرمی آماده لذیذ
سوپ جو و قارچ 65 گرمی آماده لذیذ

ناموجود

سوپ جو و قارچ 65 گرمی آماده لذیذ
نودل گوشت گوساله 75 گرمی آماده لذیذ

ناموجود

نودل گوشت گوساله 75 گرمی آماده لذیذ
عصاره بره بسته 48 عددی آماده لذیذ

ناموجود

عصاره بره بسته 48 عددی آماده لذیذ
عصاره زعفران 64 گرمی آماده لذیذ

ناموجود

عصاره زعفران 64 گرمی آماده لذیذ
بسته 48 عددی عصاره گوساله آماده لذیذ

ناموجود

بسته 48 عددی عصاره گوساله آماده لذیذ
عصاره گوساله 80 گرمی نودیلند

ناموجود

عصاره گوساله 80 گرمی نودیلند
عصاره گوشت بره 80 گرمی آماده لذیذ

ناموجود

عصاره گوشت بره 80 گرمی آماده لذیذ
 نودل با سس گوجه تند 75گرمی آماده لذیذ

ناموجود

نودل با سس گوجه تند 75گرمی آماده لذیذ