فروشگاه اُکالا

9 کالا

ناگت گوشت 300 گرمی پمینا

۶۹۵٬۰۰۰

ریال
ناگت گوشت 300 گرمی پمینا
فیله مرغ سوخاری 400 گرمی پمینا

۱٬۵۳۵٬۰۰۰

ریال
فیله مرغ سوخاری 400 گرمی پمینا
کباب لقمه گوشت70درصد 450 گرمی پمینا

۱٬۶۶۱٬۰۰۰

ریال
کباب لقمه گوشت70درصد 450 گرمی پمینا
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرمی پمینا

۷۸۸٬۰۰۰

ریال
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرمی پمینا
کباب ترکی گوشت و مرغ 400 گرمی پمینا

۱٬۴۲۷٬۰۰۰

ریال
کباب ترکی گوشت و مرغ 400 گرمی پمینا
سمبوسه گوشت 450 گرمی پمینا

۱٬۲۷۰٬۰۰۰

ریال
سمبوسه گوشت 450 گرمی پمینا
شنیسل مرغ  540 گرمی پمینا

۱٬۴۵۰٬۰۰۰

ریال
شنیسل مرغ 540 گرمی پمینا
فلافل  330 گرمی پمینا

۵۲۰٬۰۰۰

ریال
فلافل 330 گرمی پمینا
نان پیتزا 500 گرمی پمینا

۴۴۵٬۰۰۰

ریال
نان پیتزا 500 گرمی پمینا