فروشگاه اُکالا

6 کالا

ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی مارین

۷۴۳٬۰۰۰

ریال
ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی مارین
کوردن بلو 500 گرمی مارین

۱٬۸۷۷٬۰۰۰

ریال
کوردن بلو 500 گرمی مارین
شنیسل مرغ 550 گرمی مارین

۲٬۳۶۸٬۰۰۰

ریال
شنیسل مرغ 550 گرمی مارین
میگو سوخاری 450 گرمی مارین

۲٬۲۲۷٬۰۰۰

ریال
میگو سوخاری 450 گرمی مارین
 فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین

۱٬۷۲۹٬۰۰۰

ریال
فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین
شنیسل مرغ فرمینگ 450گرمی مارین

۱٬۲۵۴٬۰۰۰

ریال
شنیسل مرغ فرمینگ 450گرمی مارین