فروشگاه اُکالا

26 کالا

اسمارتیز پرلیز بلیستر 30 گرمی کوپا

۷۰٬۰۰۰

ریال
اسمارتیز پرلیز بلیستر 30 گرمی کوپا
ویفر کاراملی با روکش شکلات تلخ کانتی 37 گرمی کوپا

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
ویفر کاراملی با روکش شکلات تلخ کانتی 37 گرمی کوپا
ویفر شکلاتی با کرم شکلات تامبی 22گرمی کوپا

۵۰٬۰۰۰

ریال
ویفر شکلاتی با کرم شکلات تامبی 22گرمی کوپا
بیسکویت کرم نارگیلی 75 گرمی کوپا

۸۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت کرم نارگیلی 75 گرمی کوپا
ویفر با کرم شکلات فندقی 40 گرمی کوپا

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
ویفر با کرم شکلات فندقی 40 گرمی کوپا
ویفر کرم کاکائو مغز فندق 48 گرمی کوپا

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
ویفر کرم کاکائو مغز فندق 48 گرمی کوپا
نودل قارچ 75 گرمی الیت

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
نودل قارچ 75 گرمی الیت
ویفر شکلاتی تلخ 32 گرمی کوپا

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
ویفر شکلاتی تلخ 32 گرمی کوپا
ویفر با کرم وانیل کاراملی تامبی 18گرمی کوپا

۵۰٬۰۰۰

ریال
ویفر با کرم وانیل کاراملی تامبی 18گرمی کوپا
بیسکویت چند غله 150 گرمی کوپا

۱۸۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت چند غله 150 گرمی کوپا
ویفرسلکت پرتقالی 45 گرمی کوپا

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
ویفرسلکت پرتقالی 45 گرمی کوپا
ویفرباروکش شکلات شیری فندقی 40گرمی کوپا

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
ویفرباروکش شکلات شیری فندقی 40گرمی کوپا
ویفر کاکائویی با کرم نارگیل 30 گرمی کوپا

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
ویفر کاکائویی با کرم نارگیل 30 گرمی کوپا
ویفر شکلاتی با کرم نارگیل تامبی 18گرمی کوپا

۵۰٬۰۰۰

ریال
ویفر شکلاتی با کرم نارگیل تامبی 18گرمی کوپا
ویفر شکلاتی شیری 32 گرمی کوپا

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
ویفر شکلاتی شیری 32 گرمی کوپا
پودینگ فوری موزی 110 گرمی کوپا

۲۰۰٬۰۰۰

ریال
پودینگ فوری موزی 110 گرمی کوپا
بیسکویت وانیلی گرد 90 گرمی کوپا

۸۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت وانیلی گرد 90 گرمی کوپا
بیسکویت سبوس دار145گرمی کوپا

۱۲۵٬۰۰۰

ریال
بیسکویت سبوس دار145گرمی کوپا
بیسکویت نارگیلی 90گرمی اوکوپا

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت نارگیلی 90گرمی اوکوپا
ویفر کاراملی با روکش شکلات کانتی 37 گرمی کوپا

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
ویفر کاراملی با روکش شکلات کانتی 37 گرمی کوپا
بیسکویت سبوس دار 75 گرمی کوپا

۸۰٬۰۰۰

ریال
بیسکویت سبوس دار 75 گرمی کوپا
غلات صبحانه بالشتی مغز شکلات 300 گرمی کوپا

۶۸۰٬۰۰۰

ریال
غلات صبحانه بالشتی مغز شکلات 300 گرمی کوپا
پودینگ فوری وانیل 110 گرمی کوپا

۲۰۰٬۰۰۰

ریال
پودینگ فوری وانیل 110 گرمی کوپا
ویفر با مغر کرم توت فرنگی  45 گرمی کوپا

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
ویفر با مغر کرم توت فرنگی 45 گرمی کوپا
ویفر با مغر کرم موزی 45 گرمی کوپا

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
ویفر با مغر کرم موزی 45 گرمی کوپا
ویفر با مغر کرم نارگیل و کاکائو  45 گرمی کوپا

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
ویفر با مغر کرم نارگیل و کاکائو 45 گرمی کوپا