فروشگاه اُکالا

13 کالا

چیپس نمکی 43گرمی چاکلز

۱۲۰٬۰۰۰

ریال
چیپس نمکی 43گرمی چاکلز
اسنک بادام زمینی پیناتو 32 گرمی چاکلز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
اسنک بادام زمینی پیناتو 32 گرمی چاکلز
چیپس ماست وریحان 43گرمی چاکلز

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
چیپس ماست وریحان 43گرمی چاکلز
اسنک فنری پنیری 58گرمی چاکلز

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
اسنک فنری پنیری 58گرمی چاکلز
چیپس کچاپ 43گرمی چاکلز

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
چیپس کچاپ 43گرمی چاکلز
چیپس قارچ و خامه 63 گرمی چاکلز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
چیپس قارچ و خامه 63 گرمی چاکلز
کوکی طعم سیب دارچین 65 گرمی ماریبو چاکلز

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
کوکی طعم سیب دارچین 65 گرمی ماریبو چاکلز
مولتی گرین غلات پنیرایتالیائی 73گرمی چاکلز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
مولتی گرین غلات پنیرایتالیائی 73گرمی چاکلز
استیک پنیری 58 گرمی چاکلز

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
استیک پنیری 58 گرمی چاکلز
چیپس قارچ وخامه 43گرمی چاکلز

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
چیپس قارچ وخامه 43گرمی چاکلز
چیپس سرکه 43گرمی چاکلز

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
چیپس سرکه 43گرمی چاکلز
اسنک پنیری کاپیتان 60 گرمی چاکلز

۱۰۰٬۰۰۰

ریال
اسنک پنیری کاپیتان 60 گرمی چاکلز
مولتی گرین غلات خردل وعسل 73گرمی چاکلز

۱۵۰٬۰۰۰

ریال
مولتی گرین غلات خردل وعسل 73گرمی چاکلز